Religiösa friskolor måste stängas

Idag går de flesta barn i Sverige i offentliga kommunala skolor. Bara en mycket liten del elever går på privata skolor, än mindre av denna del privata är religiösa. I det stora hela är det en av anledningarna till att jag inte tidigare direkt tagit någon ställning i frågan om huruvida religiösa friskolor ska stängas –  det är egentligen en pyttefråga i en mycket allvarligare större fråga (den om den allmänna krisen för skolan).

En annan aspekt har också varit att jag ogillar ofriheter. Jag är liberal i hjärta och själ och det kan ibland få mig att tänka efter ideal mer än efter pragmatism. Dvs om någon anser att det bästa för deras barn är en annan skola än den kommunala, så finns det väldigt mycket förmynderi, förtryck, socialism och jante över åsikten att alla skall rätta sig i samma led.

Men samtidigt: Det här är inte vuxna individers val vi talar om, det är barn som får besluten fattade åt sig. Och väldigt viktigt: Med facit i hand kan man konstatera att friskolor, inte minst de religiösa överlag presterar mycket sämre än den kommunala (som i sig inte direkt kan skryta om bra resultat). Dvs det har mer varit principen om frihet som styrt och ett ogillande av den kommunala skolan som styrt min uppfattning än något annat.

Och ibland kan det vara så enkla saker som argument FÖR friskolorna som får en att slutligen ta ställning mot dem.

sanningen

När det kommer till mjuka ämnen så som samhällsvetenskaper och humaniora (utom t ex språk) är det mycket riktigt så att sanningar varierar och att man egentligen mest kan tala om olika perspektiv och åsikter – och det är egentligen mestadels det som är det intressanta i dem. Alla försök att göra objektiva sanningar om ”varför startade franska revolutionen” blir väldigt snabbt korkad ovetenskaplig okritisk pannkaka. Det är nämligen perspektiven kring varför den startade som är det vetenskapliga i frågan.

Det finns helt enkelt ingen sanning som t ex säger att demokrati är rätt, det är en åsikt som vi bara råkar värderar väldigt starkt och nästan upphöjer till sanning ibland. Men det är inte så mycket samhällsvetenskaperna eller humanioran som är problemet i skolorna, utan naturvetenskaperna, matematiken och språk (som förvisso då är humaniora, men där perspektiv inte är viktigt på grundskolenivå). De hårda ämnena där åsikter snabbt syns precis som bristande kännedom om fakta.

Ett av skolornas stora problem idag är just att man antyder att allt är föremål för åsikter och tolkning. Det är inte alls sant. Men det är något som många lärda t om har svårt att förstå om de bara sysslat med humaniora och samhällsvetenskap inte minst och aldrig riktigt förstått att mänskliga perspektiv inte finns kring termodynamikens sanning.

(På motsvarande sätt finns det gott om naturvetare som inte kan förstå att humaniora och samhällsvetenskap har svårt att prestera fram sanningar på samma sätt som de har. Men det är en annan diskussion)

Grundskolor ska lära eleverna grundläggande fakta och teori – inte analys och ifrågasättande. Det är grundskolans plikt att lära ut eleverna grunderna i all vetenskap. Vad är en planet? Vad är gravitation? Vad är liv? Vad är ljus? Vad är en hjärna? Det är skolans plikt att lära eleverna vad som kännetecknar ett däggdjur. Vilka Hallands åar är. Vad 78 minus 45 blir. Vad som skiljer ett kommatecken från en punkt och vilken kung som dog vid slaget vid Lützen. Kalla (i sin enklaste former) faktum och teorier.

Allt på enkla schematiska sätt som ger eleverna grunderna att sedan längre fram kunna analysera och sätta allt i större perspektiv där de kan kritisera och debattera.

Debatt och diskussion skall givetvis uppmuntras redan från början, men inte så mycket att eleverna i årskurs 8 misstar sina åsikter för likvärdiga etablerade vetenskapliga förhållningssätt. Om lille Kalle 13 år anser att rymden består av hallonsås är det en uppfattning som inte ska bejakas av lärare som likvärdig, utan motarbetas med vad som är och förblir rimligare förklaringar – för Kalles egen skull eftersom Kalle är 13 år och borde veta bättre vid det här laget – inte minst för att hans jämlikar i tex Sydkorea vid samma ålder diskuterar kvantfysik.

Och på grundskolenivå måste det handla om korvstoppning av fakta mer än diskussioner kring alternativ. För man kan inte diskutera alternativ om man inte förstår det som det är alternativ för.

Fokuseringen på att lära eleverna tänka fritt och självständigt är felriktad. Det är något eleverna lär sig genom att ha en massa fakta i hjärnan. En tom hjärna, som tror den kan allt om något är nämligen väldigt mycket sämre på att kunna analysera kritiskt än en hjärna fylld med fakta som den sedan kan fatta beslut kring.

Man kan se kunskapsbyggande som en pyramid. Du kan inte bygga den utan en rejäl grund. Men idag försöker vi nå toppen så fort det bara går och skiter i alla jobbiga bitar emellan. Jag vet lite själv hur det känns att göra så när jag läste min masterskurser i det naturvetenskapliga ämnet geologi. När kristallografin förutsatte självklara kunskaper i trigonometri eller en del ekvationer kring radiometrisk datering innehöll derrivata.

Den här killen med noll naturvetenskapliga kunskaper från gymnasiet fick då det svårt och fick slita extra. Många års akademiska studier och en hjärna som inte är helt dum räddade mig oftast. Visst GÅR det att ta genvägar alltså, men det är svårare och det är i slutändan mycket osäkrare. Det är inget som någonsin skall rekommenderas.

Det här är svenska skolans problem i sin grund – den lär inte eleverna skilja på tycka och fakta. Den lär dem inte skillnaden på ”min teori” och vetenskaplig teori. Den lär dem väldigt mycket om ”vikten av kritiskt tänkande”, men den går från A till Ö i alfabetet och hoppar över bokstäverna däremellan och ger inte alls eleverna instrumenten att kunna tänka kritiskt. Den lär dem istället bara genvägar.

De flesta elever bygger alltså inga bra pyramider. De bygger inte ens dåliga. De bygger korthus istället.

Flumskolan kallas det. Ett idag totalt förstört och urvattnat begrepp som jag försöker undvika – inte minst för att en dröse individer bestämt sig för att alla som använder det är ”havererade högerspöken på nätet”. Man skämtar tom lite om det von oben om man tillhör vänsters kulturhumorelit.

Men flum handlar det egentligen inte alls om. Det handlar om att man tror att man kan ge unga elever en ärrad professors visdom och förståelser, utan att eleven måste inhämta all pyramidial kunskap som krävs för att nå dit. Genvägarnas skola är ett bättre namn.

I ljuset av dessa allmänna problem med våra skolors syn på kunskap och fakta blir det extra viktigt att betona att det VISST finns EN sanning om massor av ting. För annars skapar vi arroganta drönare som tror de har bredd och kritiskt tänkande, men som i själva verket har precis motsatsen genom att de inte förstår att allt är inte mjukt och vissa saker är faktiskt kalla hårda objektiva fakta. Som att 1+1=2, att Paris är huvudstad i Frankrike, att Hitler var född i Österrike och att livet på Jorden utan undantag evolverar. Listan på fakta är som den inte helt borttappade läsaren vet – lång.

En religiös friskolas alternativa ”perspektiv” på naturvetenskapliga teorier är en sådan sak där vikten av EN sanning som även de måste anpassa sig till måste läras rätt omgående. Men eleverna där lär sig kvacksalveri, pseudovetenskap, retoriska lekar och mytologi istället för kalla fakta och det är något som kommer skada dem kunskapsmässigt för resten av deras liv.

De lär sig t om som debattförsvar att deras religiösa tro – som de ser som en sanning – är ett perspektiv som vi övriga måste respektera som just ett perspektiv. Jag har själv sett ”varför skall bara en sanning få utrymme i samhället” sägas flera ggr av de mest hängivna religiösa.

Man inser att när man gör en så djup kullerbytta i tänkandet, att man ibland ser på sin religiösa världsbild som en ofelbar sanning, ibland ett perspektiv, så är det riktigt illa ute med förmågan att tänka klart hos dessa individer och att väldigt få saker bevisar vikten bättre av att skrota religiösa friskolor – som fem minuters plågsam diskussion med någon som gått på en sådan skola.

Hade friskolorna skött läroplanen och sett till att ämnen likt t ex biologi och fysik hade undervisats i med godtagbar kvalitet, åtminstone i paritet med den kommunala (som alltså inte alls är speciellt imponerande idag), så hade de religiösa skolornas existensberättigande varit större. Då hade de kunnat åberopa sina alternativa perspektiv med bättre tyngd.

Problemet är att nu jobbar inga seriösa naturkunskapslärare på skolorna. Utan de som jobbar där och undervisar i biologi är om de ö h t ens har akademiska poäng i biologi från högskolan är människor med agendan att inte lära eleverna något annat än sådant som är kompatibelt med skolans religion. Vilket då brukar bli inte minst naturvetenskaperna överlag.

Givetvis lär sig elever i dessa skolor att ”ifrågasätta” tex evolutionsteorin och ge skenet av att de kan grunderna på nationella prov. De ser sig nog själva tom som rätt duktiga på naturvetenskapen. Men så är det ju givetvis inte alls.

Kolla, vi kan t om ifrågasätta teorin! Det kan inte eleverna i den kommunala skolan. De känner inte till bristerna i den så som vi gör!

I själva verket är det ju inte frågan om ett ifrågasättande, utan ett försök att bekräfta ett totalt ovetenskapligt alternativt perspektiv baserat på – inte bevis för detta alternativ – utan helt baserat missförstånd kring den etablerade vetenskapliga förklaringen.

Pillar du på ytan kan dessa elever verkligen inget alls om naturvetenskap – men de har däremot lärt sig massor om retoriska lekar och fyllt kunskapsluckorna med det istället. Som bäst god-of-the-gaps. Men i de flesta fall inte ens luckor, utan absurda påståenden och retoriska kullerbyttor.

De där ”alternativa perspektiven” är alltså rigorös enfald som blir väldigt svårt för dem att lära sig av med senare. Har du en gång lärt dig att du kan fylla ev frågor, falska som korrekta sådana, med svaret ”gud”, så blir det väldigt svårt att tillgodogöra sig ett riktigt kritiskt och öppet tänkande där tex ”vi vet inte” faktiskt ofta kan vara ett svar som man får acceptera tillsvidare.

Jo, det finns faktiskt falska frågor. ”Vad är meningen med livet?” är en sådan fråga. Om du inte förstår varför frågan är retoriskt falsk, så kan det bero på det jag just skrev – nämligen kapitala brister i undervisningen och förmågan att tänka kritiskt. Som sagt, alla skolor brister, men jag tror nog att det är lite bättre odds kring att du förstår varför frågan är falsk som skolad kommunalt, än skolad religiöst.

Tillbaka till bilden. Jag tror säkert att sådana som Carl Johan i skärmdumpen ovan menar väl och jag misstänker heller inte att han förespråkar friheten med bara de religiösa friskolorna i åtanke. Och jag förstår också tanken bakom att mångfald i perspektiv kan vara mycket bra.

Men det blir fel. Vi får inte alls mångfald så här. Vi får enfaldiga elever så här istället och samhällets kollektiva mångfald gagnas inte av att det finns fler enfaldiga elever med olika enfaldiga perspektiv. En muslimsk och en kristen kreationist berikar inte samhällets mångfald och kritiska tänkande. De gör precis motsatsen – oavsett vilken religion de tillhör. Endast i klassrummet för religionslära vore deras olika perspektiv intressanta. Problemet är att det inte är där som deras kreationism gör anspråk på att komma med ”perspektiv” – utan i klassrummet för naturvetenskap.

Man kan inte tillåta en skolpolitik där föräldrarnas och religiösa mörkermäns totalt ogranskade tyckande ska få gå ut över barns framtid och göra dem totalt oförmögna att kunna fatta logiska rimliga beslut när de blir äldre eftersom de indoktrinerats i gud vet vad för dumheter. Tillräckligt många fattar dumma beslut i vuxen ålder, man kan åtminstone försöka göra det lite svårare för dem att trilla ner i byfånegropen. Vi måste därför dra alla religiösa friskolor över samma kam – ja kanske alla friskolor och givetvis hemskoleundervisningen – eftersom samhället knappast kan ägna sig åt att kontrollera kvalitén hos alla dessa. Det är resurser vi istället kunde lägga på att förbättra den allmänna skolan.

Den kommunala skolans alla stora och allvarliga brister till trots så går den att påverka och förändra och det finns åtminstone någon form av allmän insyn. Det finns även en allmän vilja där att försöka hålla sig nära ett vetenskapligt perspektiv på allting även om den på individuell lärarnivå givetvis kan brista. Det kan säkerligen finnas religiösa friskolor där individuella lärare är bra, men det är inte samma sak och absolut inget som rättfärdigar dess existens för den sakens skull.

Det är bättre med en allmän skola med vetenskaplig läroplan, enstaka dåliga lärare och insyn än en sluten skola med pseudovetenskapliga perspektiv och enstaka bra lärare som i enstaka fall kan berika samhällets kollektiva kunskapsnivåer. Tveklöst.

Man ska resonera pragmatiskt och realistiskt här – inte kring ideologi och skinande liberala ideal. Det är inte realistiskt eller pragmatiskt att tala om hur samhället berikas av flera perspektiv när sanningen snarare mest handlar om att det finns en dröse elever där ute som indoktrineras till dumhet i religiösa myter istället för vetenskap på skoltid. Det finns verkligen inget i den allmänna skolan och att alla tvingas läsa samma saker som är värre än detta.

Och vad gäller ”samma saker” i den allmänna skolan kanske man behöver nämna det mest uppenbara: Det är stor skillnad på lärare och lärare även här – så mångfalden på perspektiv är stor som den redan är. Sverige är inte alls ett totalitärt socialistiskt Nordkorea och det är ofrånkomligt att olika lärare med olika bakgrunder och värderingar sitter i svenska klassrum och lär eleverna helt olika perspektiv på samma ämnen.

Läroplaner och politiska beslut som försöker styra in eleverna på konformism finns förvisso, och även generella tendenser som inte alltid kanske är de bästa, men kommer aldrig kunna utradera det faktum att i klassrummet är det ju i slutändan lärarens idéer som styr riktningen och att vi som föräldrar kan granska detta tillsammans. Tycker man illa om vad den allmänna skolan lär sitt barn är man också i sin fulla rätt att påverka barnet med sina egna åsikter, ”fakta” och värderingar när barnet inte är i skolan. Om det nu är så att du som förälder sitter på mycket bättre sanningar än vad den allmänna skolan gör – så är det rimligen inget större problem för dig att lära dem detta och låta dem ta ställning för det när de ser ”ljuset” från dina ord.

Det motsatta är dock inte det samma. En elev som endast får se det ljus som föräldrarna väljer ut, t ex i form av en religiös friskola – får mycket försvagade valmöjligheter i livet – och mycket försvagade chanser att lära sig fatta egna kritiska beslut.

Det är därför ganska enkelt: Religiösa friskolor måste stängas omedelbart över hela landet.

Mer läsning:

Newtonbloggaren anmäld av mig

Jag har idag anmält Newtonbloggaren (Johannes Axelsson) till både Skolinspektionen och TV-programmet Uppdrag granskning. Inte för att han är religiös tok och jag är en intolerant ateist som vill tysta sanningen. Utan för att han som lärare som undervisar elever i religiösa myter på naturvetenskapslektioner bryter mot lagen och skadar elevers objektiva kunskaper och kritiska tänkande. Och en god skola är något som står mig varmt om hjärtat.

Det är inte ok att elever berövas en korrekt vetenskap i skolan, vare sig juridiskt eller moraliskt. Den björntjänsten han gör dem när man säger sig ge dem ett ”kritiskt alternativ” och tramset om att han ”ändå ger dem den riktiga vetenskapsbilden också” (trots att han uppenbart har enorma kunskapsluckor om vetenskap vilket valfri post om evolutionen som han postat påvisar) måste bekämpas i ett civiliserat land som Sverige där alla har rätt till en god skola. Jag vet att Johannes säkert är övertygad om att han ger eleverna sina lite mer kritiskt tänkande bara. Men det är inte det han gör. Skillnaden mellan kritiskt tänkande och konspirationstänkande är hårfin, men ändå så enorm samtidigt och någon vars världsbild bygger på att 99% av naturvetenskapsmännen ljuger är inte direkt personen att lära någon annan skillnaderna.

De flesta av dessa elever han undervisar i kommer från religiös bakgrund och skolan är därmed (eller ska vara) enda riktigt goda chansen att komma i kontakt med annat än de religiösa myterna och pseudovetenskapen som florerar i frireligiösa kretsar. I skolan undervisar man i vetenskap. Punkt. Passar det inte personer som Johannes Axelsson att följa lagen (som finns där av goda skäl) bör man sadla om till en annan yrkesroll, så som predikant eller verka som debattör privat.

Det finns förövrigt inga kreationister som kan ge en korrekt vetenskaplig bild per definition eftersom kreationism inte bara bygger på stark religiös tro, utan på stora kunskapsluckor som både beror på bristande kunskapsinhämtning, men framförallt; en av religionen styrd ovilja att lära sig saker som står i konflikt med den religiösa världsbilden.

Det ligger i deras natur att förneka stora delar av fysiken, kemin, astronomin, kosmologin, geologin, paleontologin och inte minst biologin och evolutionsteorin. Kreationister, för att kunna hantera att forskningen och forskare till 99% inte står på deras sida, tror därför på konspirationer och har unisont grundläggande kunskapsluckor som de valt att fylla med myter om allt från hur dateringsteknik inte funkar som vetenskapen använder det till enorma mytbilder om evolutionsteorin inte minst. När man tittar runt på både hans blogg och andra kreationisters hemsidor så möts man av en hemsk blandning av fel och lögner där man inte riktigt kan veta vad kreationisterna medvetet väljer att missförstå, och vad de helt enkelt bara missförstår för att de inte läser på ordentligt.

Att de jag anmält till skulle bry sig är dock något jag starkt betvivlar så Newtonbloggaren behöver inte bekymra sig så mycket. Men det känns bra att i a f göra något lite mer konkret och inte bara sitta på tummen och replikera på hans trams i bloggar.

Problemet med att agera så här som jag gjort är att han troligen än mer målar in sig i martyrskapets hörn med ännu mer konspirationstänkande och ännu mer blir övertygad om att han sitter på en sanning som t ex ateister inte vill ska få komma fram, men det är väl ett pris man helt enkelt får ta i kampen för en god skola där alla elever får en objektiv vetenskapsbild och inte en religiöst vinklad konspirationsbaserad bild.

Kränkta elever och en skola utan fakta

Det finns säkert fall av elever som har blivit kränkta av lärare. I ordets rätta och korrekta betydelse. Svin i maktposition som hånar eleverna på ett osakligt och på tok för grovt sätt. Ni elever som läser den här posten och verkligen har råkat ut för någon som verkligen har kränkt er, ni behöver inte ta åt er alls. Ni andra däremot, ni som troligen utgör merparten.

Ni borde.

För verklighetens kränkningar står knappast i paritet med de ökade anmälningarna de senaste 10 åren. Nej det är uppenbart att det här istället handlar om ett missbruk av möjligheter och att elever inte längre är vana vid vare sig att bli tillsagda när de uppför sig illa, eller korrigerade när de har fel.

När vi stofiler födda på 70talet eller tidigare beklagar oss över ”flumskolan” är det exakt just detta som vi beklagar oss över. Att det i i dagens skolans kärna finns principer som säger att katederundervisning är något fult som inte ens är tillåtet. Att eleverna lär sig in i ryggmärgen att deras tycka är lika viktigt som bokens eller lärarens fakta. Att eleverna inte lär sig annat än vilka rättigheter de har och hur viktiga de är. Spoiled-fucking-brats-fenomenet ni vet.

Så när vi får en situation i klassrummet då en elevs tycka i en fråga inte är relevant, t ex om en elev på naturkunskapslektionen tycker att evolutionsteorin inte är sann, dvs elever från religiösa bakgrunder, och inte minst elever från utländska religiösa bakgrunder som inte ens är vana vid att de religiösa dogmerna ifrågasätts tillskillnad från våra inhemska bibeltokar. Då vet man att det troligen och rimligen per automatik är skitsnack när en sådan elev säger att den har blivit kränkt på samma lektion av en frustrerad lärare som försöker få tjockskalliga religiösa tokar att begripa, men kanske inte gör så med episk tålmodighet. Dvs ett ”ja men nu är det så, så lägg av och tjafsa, jag försöker undervisa” från läraren och glaset som utgör elevens psyke spricker och kräkningen blir ett faktum.

Kränkningarna i klassrummen har knappast ökat. Dagens lärare är så drillade i relativism och mångkulturell hermeneutik att de i allra högsta grad är medvetna om andras åsikter och känsliga punkter på ett sätt lärarna på min tid aldrig var och därmed också tassar runt allt känsligt på ett sätt som de egentligen inte alls skulle göra i en perfekt värld där alla hade samma verklighet – dvs den riktiga.

Vi, på min tid för miljontals år sen, kunde ta våra gamla buffliga lärares mer eller mindre subtila hån av våra bristande kunskaper, inte minst på gymnasiet, men dagens elever kan inte det. Är det dagens superdrillade snällhetslärare som det är fel på då, eller är det eleverna idag som har psyken gjorda av glas? Jag skulle säga det sistnämnda.

För rapporterna om kränkning kommer i regel först från högstadier och gymnasiet, när det börjar bli hög tid för eleverna att konfrontera lite mer ”känsliga” frågor i skolan. Känsliga med dagens mått mätt då. På min tid var det fan inte känsligt att diskutera vare sig kvinnors rättigheter i islam eller evolutionsteori, men det är det idag då klassrummen allt mer domineras av elever som inte alls är vana att granska dessa ting kritiskt och vetenskapligt. Elever som också allt mer vet sina rättigheter.

Ett skolsystem som inte gör annat än lär elever värna om sina rättigheter, men inte lär dem ett skit om deras skyldigheter eller skillnaden mellan åsikter och fakta, eller kanske t om påstår att inga objektiva fakta existerar, är dömt att skapa en ökad situation med ”kränkta elever” så fort de lämnar bubblan och stöter på lite verklighet.

Det mesta blir bättre i samhället. Skolan är dock inte en av de sakerna. Det värsta är att så enormt många förnekar problemet. Inte minst vill inte föräldrar längre ta ansvar för sina barns beteende. Föräldrar som förnekat sina barns brister har det väl alltid funnits, men idag är det standardbeteende att anta att allt utom ens eget barn kan vara problemet.

Problemen med skolan är djupa och beror inte bara på en illa skriven läroplan. Den beror på massor av fenomen som återspeglas i skolan. Allt från synen på kunskap, till synen på rättigheter kontra skyldigheter och det personliga ansvaret är idag saker som inte har förbättrats jämfört med hur det var förr. Beviset, bortsett mitt raljerande? Resultatet i skolorna sjunker trots betygsinflation.

På temat: Skånskan Skånskan