Kränkta elever och en skola utan fakta

Det finns säkert fall av elever som har blivit kränkta av lärare. I ordets rätta och korrekta betydelse. Svin i maktposition som hånar eleverna på ett osakligt och på tok för grovt sätt. Ni elever som läser den här posten och verkligen har råkat ut för någon som verkligen har kränkt er, ni behöver inte ta åt er alls. Ni andra däremot, ni som troligen utgör merparten.

Ni borde.

För verklighetens kränkningar står knappast i paritet med de ökade anmälningarna de senaste 10 åren. Nej det är uppenbart att det här istället handlar om ett missbruk av möjligheter och att elever inte längre är vana vid vare sig att bli tillsagda när de uppför sig illa, eller korrigerade när de har fel.

När vi stofiler födda på 70talet eller tidigare beklagar oss över ”flumskolan” är det exakt just detta som vi beklagar oss över. Att det i i dagens skolans kärna finns principer som säger att katederundervisning är något fult som inte ens är tillåtet. Att eleverna lär sig in i ryggmärgen att deras tycka är lika viktigt som bokens eller lärarens fakta. Att eleverna inte lär sig annat än vilka rättigheter de har och hur viktiga de är. Spoiled-fucking-brats-fenomenet ni vet.

Så när vi får en situation i klassrummet då en elevs tycka i en fråga inte är relevant, t ex om en elev på naturkunskapslektionen tycker att evolutionsteorin inte är sann, dvs elever från religiösa bakgrunder, och inte minst elever från utländska religiösa bakgrunder som inte ens är vana vid att de religiösa dogmerna ifrågasätts tillskillnad från våra inhemska bibeltokar. Då vet man att det troligen och rimligen per automatik är skitsnack när en sådan elev säger att den har blivit kränkt på samma lektion av en frustrerad lärare som försöker få tjockskalliga religiösa tokar att begripa, men kanske inte gör så med episk tålmodighet. Dvs ett ”ja men nu är det så, så lägg av och tjafsa, jag försöker undervisa” från läraren och glaset som utgör elevens psyke spricker och kräkningen blir ett faktum.

Kränkningarna i klassrummen har knappast ökat. Dagens lärare är så drillade i relativism och mångkulturell hermeneutik att de i allra högsta grad är medvetna om andras åsikter och känsliga punkter på ett sätt lärarna på min tid aldrig var och därmed också tassar runt allt känsligt på ett sätt som de egentligen inte alls skulle göra i en perfekt värld där alla hade samma verklighet – dvs den riktiga.

Vi, på min tid för miljontals år sen, kunde ta våra gamla buffliga lärares mer eller mindre subtila hån av våra bristande kunskaper, inte minst på gymnasiet, men dagens elever kan inte det. Är det dagens superdrillade snällhetslärare som det är fel på då, eller är det eleverna idag som har psyken gjorda av glas? Jag skulle säga det sistnämnda.

För rapporterna om kränkning kommer i regel först från högstadier och gymnasiet, när det börjar bli hög tid för eleverna att konfrontera lite mer ”känsliga” frågor i skolan. Känsliga med dagens mått mätt då. På min tid var det fan inte känsligt att diskutera vare sig kvinnors rättigheter i islam eller evolutionsteori, men det är det idag då klassrummen allt mer domineras av elever som inte alls är vana att granska dessa ting kritiskt och vetenskapligt. Elever som också allt mer vet sina rättigheter.

Ett skolsystem som inte gör annat än lär elever värna om sina rättigheter, men inte lär dem ett skit om deras skyldigheter eller skillnaden mellan åsikter och fakta, eller kanske t om påstår att inga objektiva fakta existerar, är dömt att skapa en ökad situation med ”kränkta elever” så fort de lämnar bubblan och stöter på lite verklighet.

Det mesta blir bättre i samhället. Skolan är dock inte en av de sakerna. Det värsta är att så enormt många förnekar problemet. Inte minst vill inte föräldrar längre ta ansvar för sina barns beteende. Föräldrar som förnekat sina barns brister har det väl alltid funnits, men idag är det standardbeteende att anta att allt utom ens eget barn kan vara problemet.

Problemen med skolan är djupa och beror inte bara på en illa skriven läroplan. Den beror på massor av fenomen som återspeglas i skolan. Allt från synen på kunskap, till synen på rättigheter kontra skyldigheter och det personliga ansvaret är idag saker som inte har förbättrats jämfört med hur det var förr. Beviset, bortsett mitt raljerande? Resultatet i skolorna sjunker trots betygsinflation.

På temat: Skånskan Skånskan