The Godless Swede

Sådärja, jag sa ju att jag skulle återkomma med besked om vad framtiden bjöd på. Det gör jag också härmed.

Jag känner som sagt att jag nått till vägs ände med mitt svenska bloggande. Det finns bara så många olika sätt man kan säga samma sak innan det blir tröttsamt att höra, inte minst för en själv. Därför tänkte jag fortsätta arbetet, men på engelska istället. Man når en helt annan storlek på publiken på så sätt och möjligheterna att nå ut till folk ökar.

Jag har själv många ggr beklagat mig över tex hur jag tycker svenska feminister navelskådar egna miniproblem och i princip aldrig uppmärksammar det verkliga förtrycket mot kvinnor som finns i världen. Nåja, jag har ju inte varit bättre själv med att skriva till en liten svensk publik om skepticism då heller… Det är ju trots allt så att i stora delar av världen är ateism antingen förbjudet i lag, eller så pass utanför alla normer att de som uttrycker sig negativt om gudar direkt blir påhoppade. Som trygg svensk kan jag i min lilla borg faktiskt ju göra en liten insats.

En av anledningarna till att jag låtit bli att blogga på engelska är att jag redan testat det och märkt av hur tungt det är. Det tar mycket längre tid att skriva texterna och risken att man låter som en kretin ökar också hur noga man än är. Jag vet att många svenskar anser att de är jätteduktiga på att skriva på engelska och att de t om föredrar det framför svenska. Det får stå för dem – i regel är sådana påståenden mer hybris än sanning. För i regel syns det ganska tydligt att en text är skriven av en svensk. Inte för att den har en massa fel, utan för att man tenderar att försöka uttrycka sig lite för mycket på ”rätt sätt” språkligt att det hela ser konstlat ut. Enkelhet är svårt i andra språk eftersom det är svårt i det egna språket.

Tidigare experiment med geobloggar på engelska har just känts så där jobbiga och onaturliga att skriva för mig. Men jag tänkte ge det en ny chans igen nu eftersom responsen alltid varit så bra från publiken. Jag känner hur en stor våg av hybris och bekräftelsebehov sköljer över mig och den svenska publiken ger mig inte tillräckligt med utmaningar och respons längre. Ja jag vet, pompöst… 😉

Så om du är intresserad av åsikter utklädda till fakta kring ateism, skepticism, vetenskap och politik och inte får stroke av min dåliga engelska, kan du härmed följa mig på min nya blogg, (som ännu inte har så mycket innehåll). Det blir givetvis inte bara allvarliga ämnen, utan jag tänkte hålla en ton av trams så ofta det går för att inte tröttna på mig själv. Ses och hörs!

Länk: The Godless Swede

Religiösa friskolor måste stängas

Idag går de flesta barn i Sverige i offentliga kommunala skolor. Bara en mycket liten del elever går på privata skolor, än mindre av denna del privata är religiösa. I det stora hela är det en av anledningarna till att jag inte tidigare direkt tagit någon ställning i frågan om huruvida religiösa friskolor ska stängas –  det är egentligen en pyttefråga i en mycket allvarligare större fråga (den om den allmänna krisen för skolan).

En annan aspekt har också varit att jag ogillar ofriheter. Jag är liberal i hjärta och själ och det kan ibland få mig att tänka efter ideal mer än efter pragmatism. Dvs om någon anser att det bästa för deras barn är en annan skola än den kommunala, så finns det väldigt mycket förmynderi, förtryck, socialism och jante över åsikten att alla skall rätta sig i samma led.

Men samtidigt: Det här är inte vuxna individers val vi talar om, det är barn som får besluten fattade åt sig. Och väldigt viktigt: Med facit i hand kan man konstatera att friskolor, inte minst de religiösa överlag presterar mycket sämre än den kommunala (som i sig inte direkt kan skryta om bra resultat). Dvs det har mer varit principen om frihet som styrt och ett ogillande av den kommunala skolan som styrt min uppfattning än något annat.

Och ibland kan det vara så enkla saker som argument FÖR friskolorna som får en att slutligen ta ställning mot dem.

sanningen

När det kommer till mjuka ämnen så som samhällsvetenskaper och humaniora (utom t ex språk) är det mycket riktigt så att sanningar varierar och att man egentligen mest kan tala om olika perspektiv och åsikter – och det är egentligen mestadels det som är det intressanta i dem. Alla försök att göra objektiva sanningar om ”varför startade franska revolutionen” blir väldigt snabbt korkad ovetenskaplig okritisk pannkaka. Det är nämligen perspektiven kring varför den startade som är det vetenskapliga i frågan.

Det finns helt enkelt ingen sanning som t ex säger att demokrati är rätt, det är en åsikt som vi bara råkar värderar väldigt starkt och nästan upphöjer till sanning ibland. Men det är inte så mycket samhällsvetenskaperna eller humanioran som är problemet i skolorna, utan naturvetenskaperna, matematiken och språk (som förvisso då är humaniora, men där perspektiv inte är viktigt på grundskolenivå). De hårda ämnena där åsikter snabbt syns precis som bristande kännedom om fakta.

Ett av skolornas stora problem idag är just att man antyder att allt är föremål för åsikter och tolkning. Det är inte alls sant. Men det är något som många lärda t om har svårt att förstå om de bara sysslat med humaniora och samhällsvetenskap inte minst och aldrig riktigt förstått att mänskliga perspektiv inte finns kring termodynamikens sanning.

(På motsvarande sätt finns det gott om naturvetare som inte kan förstå att humaniora och samhällsvetenskap har svårt att prestera fram sanningar på samma sätt som de har. Men det är en annan diskussion)

Grundskolor ska lära eleverna grundläggande fakta och teori – inte analys och ifrågasättande. Det är grundskolans plikt att lära ut eleverna grunderna i all vetenskap. Vad är en planet? Vad är gravitation? Vad är liv? Vad är ljus? Vad är en hjärna? Det är skolans plikt att lära eleverna vad som kännetecknar ett däggdjur. Vilka Hallands åar är. Vad 78 minus 45 blir. Vad som skiljer ett kommatecken från en punkt och vilken kung som dog vid slaget vid Lützen. Kalla (i sin enklaste former) faktum och teorier.

Allt på enkla schematiska sätt som ger eleverna grunderna att sedan längre fram kunna analysera och sätta allt i större perspektiv där de kan kritisera och debattera.

Debatt och diskussion skall givetvis uppmuntras redan från början, men inte så mycket att eleverna i årskurs 8 misstar sina åsikter för likvärdiga etablerade vetenskapliga förhållningssätt. Om lille Kalle 13 år anser att rymden består av hallonsås är det en uppfattning som inte ska bejakas av lärare som likvärdig, utan motarbetas med vad som är och förblir rimligare förklaringar – för Kalles egen skull eftersom Kalle är 13 år och borde veta bättre vid det här laget – inte minst för att hans jämlikar i tex Sydkorea vid samma ålder diskuterar kvantfysik.

Och på grundskolenivå måste det handla om korvstoppning av fakta mer än diskussioner kring alternativ. För man kan inte diskutera alternativ om man inte förstår det som det är alternativ för.

Fokuseringen på att lära eleverna tänka fritt och självständigt är felriktad. Det är något eleverna lär sig genom att ha en massa fakta i hjärnan. En tom hjärna, som tror den kan allt om något är nämligen väldigt mycket sämre på att kunna analysera kritiskt än en hjärna fylld med fakta som den sedan kan fatta beslut kring.

Man kan se kunskapsbyggande som en pyramid. Du kan inte bygga den utan en rejäl grund. Men idag försöker vi nå toppen så fort det bara går och skiter i alla jobbiga bitar emellan. Jag vet lite själv hur det känns att göra så när jag läste min masterskurser i det naturvetenskapliga ämnet geologi. När kristallografin förutsatte självklara kunskaper i trigonometri eller en del ekvationer kring radiometrisk datering innehöll derrivata.

Den här killen med noll naturvetenskapliga kunskaper från gymnasiet fick då det svårt och fick slita extra. Många års akademiska studier och en hjärna som inte är helt dum räddade mig oftast. Visst GÅR det att ta genvägar alltså, men det är svårare och det är i slutändan mycket osäkrare. Det är inget som någonsin skall rekommenderas.

Det här är svenska skolans problem i sin grund – den lär inte eleverna skilja på tycka och fakta. Den lär dem inte skillnaden på ”min teori” och vetenskaplig teori. Den lär dem väldigt mycket om ”vikten av kritiskt tänkande”, men den går från A till Ö i alfabetet och hoppar över bokstäverna däremellan och ger inte alls eleverna instrumenten att kunna tänka kritiskt. Den lär dem istället bara genvägar.

De flesta elever bygger alltså inga bra pyramider. De bygger inte ens dåliga. De bygger korthus istället.

Flumskolan kallas det. Ett idag totalt förstört och urvattnat begrepp som jag försöker undvika – inte minst för att en dröse individer bestämt sig för att alla som använder det är ”havererade högerspöken på nätet”. Man skämtar tom lite om det von oben om man tillhör vänsters kulturhumorelit.

Men flum handlar det egentligen inte alls om. Det handlar om att man tror att man kan ge unga elever en ärrad professors visdom och förståelser, utan att eleven måste inhämta all pyramidial kunskap som krävs för att nå dit. Genvägarnas skola är ett bättre namn.

I ljuset av dessa allmänna problem med våra skolors syn på kunskap och fakta blir det extra viktigt att betona att det VISST finns EN sanning om massor av ting. För annars skapar vi arroganta drönare som tror de har bredd och kritiskt tänkande, men som i själva verket har precis motsatsen genom att de inte förstår att allt är inte mjukt och vissa saker är faktiskt kalla hårda objektiva fakta. Som att 1+1=2, att Paris är huvudstad i Frankrike, att Hitler var född i Österrike och att livet på Jorden utan undantag evolverar. Listan på fakta är som den inte helt borttappade läsaren vet – lång.

En religiös friskolas alternativa ”perspektiv” på naturvetenskapliga teorier är en sådan sak där vikten av EN sanning som även de måste anpassa sig till måste läras rätt omgående. Men eleverna där lär sig kvacksalveri, pseudovetenskap, retoriska lekar och mytologi istället för kalla fakta och det är något som kommer skada dem kunskapsmässigt för resten av deras liv.

De lär sig t om som debattförsvar att deras religiösa tro – som de ser som en sanning – är ett perspektiv som vi övriga måste respektera som just ett perspektiv. Jag har själv sett ”varför skall bara en sanning få utrymme i samhället” sägas flera ggr av de mest hängivna religiösa.

Man inser att när man gör en så djup kullerbytta i tänkandet, att man ibland ser på sin religiösa världsbild som en ofelbar sanning, ibland ett perspektiv, så är det riktigt illa ute med förmågan att tänka klart hos dessa individer och att väldigt få saker bevisar vikten bättre av att skrota religiösa friskolor – som fem minuters plågsam diskussion med någon som gått på en sådan skola.

Hade friskolorna skött läroplanen och sett till att ämnen likt t ex biologi och fysik hade undervisats i med godtagbar kvalitet, åtminstone i paritet med den kommunala (som alltså inte alls är speciellt imponerande idag), så hade de religiösa skolornas existensberättigande varit större. Då hade de kunnat åberopa sina alternativa perspektiv med bättre tyngd.

Problemet är att nu jobbar inga seriösa naturkunskapslärare på skolorna. Utan de som jobbar där och undervisar i biologi är om de ö h t ens har akademiska poäng i biologi från högskolan är människor med agendan att inte lära eleverna något annat än sådant som är kompatibelt med skolans religion. Vilket då brukar bli inte minst naturvetenskaperna överlag.

Givetvis lär sig elever i dessa skolor att ”ifrågasätta” tex evolutionsteorin och ge skenet av att de kan grunderna på nationella prov. De ser sig nog själva tom som rätt duktiga på naturvetenskapen. Men så är det ju givetvis inte alls.

Kolla, vi kan t om ifrågasätta teorin! Det kan inte eleverna i den kommunala skolan. De känner inte till bristerna i den så som vi gör!

I själva verket är det ju inte frågan om ett ifrågasättande, utan ett försök att bekräfta ett totalt ovetenskapligt alternativt perspektiv baserat på – inte bevis för detta alternativ – utan helt baserat missförstånd kring den etablerade vetenskapliga förklaringen.

Pillar du på ytan kan dessa elever verkligen inget alls om naturvetenskap – men de har däremot lärt sig massor om retoriska lekar och fyllt kunskapsluckorna med det istället. Som bäst god-of-the-gaps. Men i de flesta fall inte ens luckor, utan absurda påståenden och retoriska kullerbyttor.

De där ”alternativa perspektiven” är alltså rigorös enfald som blir väldigt svårt för dem att lära sig av med senare. Har du en gång lärt dig att du kan fylla ev frågor, falska som korrekta sådana, med svaret ”gud”, så blir det väldigt svårt att tillgodogöra sig ett riktigt kritiskt och öppet tänkande där tex ”vi vet inte” faktiskt ofta kan vara ett svar som man får acceptera tillsvidare.

Jo, det finns faktiskt falska frågor. ”Vad är meningen med livet?” är en sådan fråga. Om du inte förstår varför frågan är retoriskt falsk, så kan det bero på det jag just skrev – nämligen kapitala brister i undervisningen och förmågan att tänka kritiskt. Som sagt, alla skolor brister, men jag tror nog att det är lite bättre odds kring att du förstår varför frågan är falsk som skolad kommunalt, än skolad religiöst.

Tillbaka till bilden. Jag tror säkert att sådana som Carl Johan i skärmdumpen ovan menar väl och jag misstänker heller inte att han förespråkar friheten med bara de religiösa friskolorna i åtanke. Och jag förstår också tanken bakom att mångfald i perspektiv kan vara mycket bra.

Men det blir fel. Vi får inte alls mångfald så här. Vi får enfaldiga elever så här istället och samhällets kollektiva mångfald gagnas inte av att det finns fler enfaldiga elever med olika enfaldiga perspektiv. En muslimsk och en kristen kreationist berikar inte samhällets mångfald och kritiska tänkande. De gör precis motsatsen – oavsett vilken religion de tillhör. Endast i klassrummet för religionslära vore deras olika perspektiv intressanta. Problemet är att det inte är där som deras kreationism gör anspråk på att komma med ”perspektiv” – utan i klassrummet för naturvetenskap.

Man kan inte tillåta en skolpolitik där föräldrarnas och religiösa mörkermäns totalt ogranskade tyckande ska få gå ut över barns framtid och göra dem totalt oförmögna att kunna fatta logiska rimliga beslut när de blir äldre eftersom de indoktrinerats i gud vet vad för dumheter. Tillräckligt många fattar dumma beslut i vuxen ålder, man kan åtminstone försöka göra det lite svårare för dem att trilla ner i byfånegropen. Vi måste därför dra alla religiösa friskolor över samma kam – ja kanske alla friskolor och givetvis hemskoleundervisningen – eftersom samhället knappast kan ägna sig åt att kontrollera kvalitén hos alla dessa. Det är resurser vi istället kunde lägga på att förbättra den allmänna skolan.

Den kommunala skolans alla stora och allvarliga brister till trots så går den att påverka och förändra och det finns åtminstone någon form av allmän insyn. Det finns även en allmän vilja där att försöka hålla sig nära ett vetenskapligt perspektiv på allting även om den på individuell lärarnivå givetvis kan brista. Det kan säkerligen finnas religiösa friskolor där individuella lärare är bra, men det är inte samma sak och absolut inget som rättfärdigar dess existens för den sakens skull.

Det är bättre med en allmän skola med vetenskaplig läroplan, enstaka dåliga lärare och insyn än en sluten skola med pseudovetenskapliga perspektiv och enstaka bra lärare som i enstaka fall kan berika samhällets kollektiva kunskapsnivåer. Tveklöst.

Man ska resonera pragmatiskt och realistiskt här – inte kring ideologi och skinande liberala ideal. Det är inte realistiskt eller pragmatiskt att tala om hur samhället berikas av flera perspektiv när sanningen snarare mest handlar om att det finns en dröse elever där ute som indoktrineras till dumhet i religiösa myter istället för vetenskap på skoltid. Det finns verkligen inget i den allmänna skolan och att alla tvingas läsa samma saker som är värre än detta.

Och vad gäller ”samma saker” i den allmänna skolan kanske man behöver nämna det mest uppenbara: Det är stor skillnad på lärare och lärare även här – så mångfalden på perspektiv är stor som den redan är. Sverige är inte alls ett totalitärt socialistiskt Nordkorea och det är ofrånkomligt att olika lärare med olika bakgrunder och värderingar sitter i svenska klassrum och lär eleverna helt olika perspektiv på samma ämnen.

Läroplaner och politiska beslut som försöker styra in eleverna på konformism finns förvisso, och även generella tendenser som inte alltid kanske är de bästa, men kommer aldrig kunna utradera det faktum att i klassrummet är det ju i slutändan lärarens idéer som styr riktningen och att vi som föräldrar kan granska detta tillsammans. Tycker man illa om vad den allmänna skolan lär sitt barn är man också i sin fulla rätt att påverka barnet med sina egna åsikter, ”fakta” och värderingar när barnet inte är i skolan. Om det nu är så att du som förälder sitter på mycket bättre sanningar än vad den allmänna skolan gör – så är det rimligen inget större problem för dig att lära dem detta och låta dem ta ställning för det när de ser ”ljuset” från dina ord.

Det motsatta är dock inte det samma. En elev som endast får se det ljus som föräldrarna väljer ut, t ex i form av en religiös friskola – får mycket försvagade valmöjligheter i livet – och mycket försvagade chanser att lära sig fatta egna kritiska beslut.

Det är därför ganska enkelt: Religiösa friskolor måste stängas omedelbart över hela landet.

Mer läsning:

IR-bastu

Jag kom precis i bekantskap med något som kallas infraröd bastu. Som enligt förespråkarna är ännu bättre för hälsan än vanlig bastu… Nåja, nu tänkte jag inte diskutera så mycket hälsoaspekterna av bastubad, som påståendet om just infraröd bastu vs vanlig bastu. Här påstås nämligen många saker på ett felaktigt sätt. Vi tar direkt från hemsidan jag såg allt på vad de påstår.

” Hur fungerar en Infraröd Bastu?
Infrarött ljus är en form av ljus energi från solen, men på grund av dess längre våglängder, kan det inte ses av mänskliga ögon, som ultravioletta strålar. Den energi som erhålls från det är mycket viktigt och nyttigt för alla människor eller alla levande varelser i världen. En mänsklig kropp kan absorbera strålarna på grund av sin genomträngande förmåga. När strålarna in genom huden till vävnader, förvandla de från ljusenergi till värmeenergi. Genom denna effekt de djupa lagren av vävnad kommer att börja expandera och som i sin tur bidrar till en bättre blodcirkulation och värmen så produceras hjälper kroppen fri från kroppen gifter och metabola avfall genom att svettas. Dessa strålar kan inte  blockeras av syremolekyler och kvävemolekyler i luften så vågorna går in i kroppen direkt vilket inte skadar huden utan hjälper kroppen att kännas varm.”

Den solstrålning som träffar oss på Jorden mer eller mindre täcker hela strålningssprektrat, men merparten av det energimässigt hamnar från UV till det infraröda spektrat. Det är helt enkelt resultatet av vad en stor fusionsprocess som Solen är och ger ifrån sig till sin omgivning.

Infraröd strålning har längre våglängd än synligt ljus, men all infraröd strålning är för den sakens skull inte långvågig per namn. Det finns både kort och långvågig infraröd strålning och det är viktigt att förstå skillnaderna och vad det innebär mellan near IR och far IR. Även om jag inte kan eller tänker förklara skillnaderna mellan near och far inom elektromagnetism på en nivå som gör fysiker nöjda. (Skulle förövrigt någon fysiker läsa detta och hitta fel, mottages korrektur gärna, men såklart lite generat.).

Det som sker är förenklat att intensiv primärt (i jämförelse) relativt kortvågig strålning (Near IR) träffar Jorden och sen reflekterar Jorden tillbaka mer långvågig strålning (Far IR). En människokropp som träffas av solljus träffas alltså av en av atmosfären filtrerad mängd dos UV, synligt ljus och IR (i primärt near-spektrat, då Far-IR fångas upp på vägen av atmosfären). Samma människokropp utanför solens atmosfär skulle uppleva en helt annan dos av samma mängd strålning. Helt enkelt för att massor av energi reflekteras ut i rymden eller fångas upp av molekyler i atmosfären innan den når jordytan.

Den kortvågiga solstrålningen (near IR) blir mer långvågig värmestrålning när den åter lämnar träffade objekt, likt människor eller markytan (Far IR). Här är det lätt att känna värmen från objekten som strålar, medan det direkta solljuset i sig inte alls nödvändigtvis ger ifrån sig sensoriskt uppfattbar värme (tänk dig en solig vinterdag).

Det är därför som man inte på ett tillförlitligt vis kan mäta temperaturen med en vanlig termometer i direkt solljus. Teoretiskt sett mäter man då värmen på solytan genom atmosfärens filtrering och lite andra påverkande processer eller snarast hur varm termometern blir. Man skulle kunna tänka sig att den skulle kunna visa upp temperaturer på 5000 grader om den mättre near-IR korrekt, om det inte vore för att man helt enkelt inte kan mäta så med en vanlig termometer. Det resultat du får av en termometer i solljus är alltså omkringgivande långvågig strålning+den kortvågigas effekt på själva termometern, som alltså då styrs av vilket material den är av.

Det man därför måste mäta, som blir relevant, är temperaturen i materialet som värmts upp – med fördel då för oss luften, eller tex badvattnet. Det är därför som termometern måste finnas i skugga. (Helst utan för mycket påverkan av reflektioner från material som avger långvågig värmestrålning då också.) Mitt inne i en ljus trälåda långt från strålande material med fördel. Så ser mätstationerna ut i regel.

Så när tillverkarna av IR-bastuer snackar om hur den fungerar har de rört till det ordentligt med fysiken. De har bla ett energispektrum på sin sida som inte är korrekt då det inte tar hänsyn till vilken strålning som fångas av atmosfären och vilken som når Jordytan. Essentiellt för hela deras resonemang sen för hälsoeffekterna de utlovar.

infrared_spectrum

För det första strålar Solen mer än långvågig IR, det är t om det som är av minst betydelse för det som når oss på ytan. För det andra är det inte värmen av solljuset som värmer huden en solig höstdag, utan att huden blir uppvärmd av strålning i kombination med hur luftens temp runt känns.

Du har alltså inte olika värme ”i solljuset” en solig vinterdag och en stekhet sommardag. Du har egentligen öht inte alls relevant värme i solljuset, du har energi, som kan BLI potentiell värme. Du har olika vinkel och intensitet och exponeringstid och framförallt olika mycket uppvärmd atmosfär omkring dig som ett resultat av nämnda faktorer.

Det är inte motsvarigheten till vad en vanlig IR-värmare ger ifrån sig som kan värma vår hud, som vi känner när solen träffar oss. Det vi känner från en IR-värmare är långvågig strålning i med de längsta formerna av just långvågig IR-strålning, likt den asfalten en het sommardag ger ifrån sig (dvs far-IR). Eller helt enkelt bara den värme som finns i atmosfärens gaser i sig. Den vi känner även i skuggan så att säga.

En IR-bastu fungerar alltså inte alls som solljus. Den fungerar som stekhet asfalt. Det gör också att de övriga påståena om hur syre och annat inte kommer ivägen faktiskt inte stämmer. Tvärtom är det exakt vad de gör (eftersom syre tex är en växthusgas), även om det är helt irrelevant för effekten. Att de tar upp syre och vatten är inte bara pladder, det är felaktigt pladder. Tvärtom ökar ledningsförmågan mot din hud om den är våt. Det är därför som man svettas, något svett-experter borde veta tycker man…

Det brukar heta att en IR-värmare inte värmer luften i ett rum, utan objekten som finns i rummet. Det är en sanning med modifikation. Ge IR-värmaren lite tid så vibrerar även syremolekylerna. Anledningen att vi uppfattar dess värme snabbt är att vår hud är väldigt känslig för far-IR, då det säger åt vår kropp att ”akta dig, här kan du bränna dig på något varmt”. Då allt som man kan bränna sig på i ens omgivning just ger ifrån sig far-IR. Våra primitiva värmereceptorer i huden är inställda på just far-IR och inte på near eller UV-strålning.

Har då denna IR-bastu någon som helst bättre effekt rent värmemässigt än en vanlig bastu? Ja det är möjligt att den kan upplevas så eftersom den rimligen är effektiv på att stråla oss direkt. Men den, likt en vanlig bastu, ger ifrån sig samma sorts infraröda strålning. Det finns faktiskt ingen som helst relevant skillnad då det krävs mycket och annan sorts energikälla än måttligt uppvärmd metall för att generera near IR. Ska du uppleva en skillnad som är relevant rent strålningsmässigt är det inte mellan en IR-bastu och en ångbastu du skall välja mellan, utan mellan solljus och vilken bastu som helst. Först då får du relevant skillnad i strålningen. Bastuförsäljarna talar om hur skönt solljus känns. Ja det är riktigt, och det beror på att det inte innehåller några större mängder Far-IR, utan det är huden i sig självt som blir värmer upp.

Men vänta nu, hur vet du att en bastu med IR inte genererar near-IR i relevanta mängder då? Ja dels står det här. Dels hade det krävt en uppvärmning som är vida högre än vad du hittar i bastun – och så hade det inneburit att uppvärmningskällan lyst klart – alltså vitglödgas. Nu glöder det förvisso om alla IR-källor som vi gör, men för att relevant near-IR ska uppstå och inte bara massor av mer Far-IR krävs helt andra situationer än det vi ser i en sk IR-bastu. Allt som ger ifrån sig värme genererar near IR, men väldigt få saker gör det så att det blir relevant för diskussionen.

Hälsoeffekterna, oavsett strålning, torde vara ringa. Dels uppvisar inte folk som bastar mycket bättre hälsa än andra, utan det handlar mest om att det kan lindra symptom hos redan sjuka i diverse olika krämpor. Dels är det ju ganska tydligt att folk som trasslar in sig i begreppen om ljus, strålning och energier knappast lär vara de du skall rådfråga heller.

Referenser och vidare läsning i fältet: 

Att diskutera med folk som har fel

Att diskutera pseuduvetenskap är bland det roligaste jag vet. Men det är också oerhört frustrerande. Oräkneliga är nätterna då jag gått till sängs, störd och irriterad över att inte ha nått fram till en person som har fel.

Gah! FEL!

Kreationister, alternativmedicinare, folk troendens på spöken och oknytt, historierevisionister, antisemiter, konspirationsteoretiker, klimatskeptiker (men även naiva miljövänner) har allesammans orsakat mig mycket huvudvärk pga denna frustration. När man presenterar goda argument i en diskussion, men märker att för varje argument du ger, så möts du av ett nytt motargument som bara blottar nya kunskapsluckor i meningsmotståndaren. Den känslan.

Och det är där skon klämmer. Folk som tror på trams gör inte så av en slump. De gör så för att de i grunden saknar viktiga kunskaper men har enormt mycket övertygelse trots det (eller kanske just pga det). De har helt enkelt byggt upp den där dumheten som de tror på eftersom någonstans långt nere i husgrunden så finns det enorma kunskapsluckor eller defekta byggnadsmaterial.  Bara tänk på alla dessa experter på biologi och geologi som är våra kreationister. I regel har de inte ens läst ämnena på gymnasienivå. Om du inte har det i åtanke, då kan du aldrig begära något av dem i en diskussion heller.

Man stöter alltså på en kreationist som vill diskutera ”fel i evolutionsteorin”. Finns det någon poäng i det då? Ja ibland om personen uppvisar sökande tendenser kan man nå fram men i de flesta fall är det meningslöst. Det kvittar fullständigt hur man lappar och lagar den där defekta murstenen som utgör deras defekta syn på evolutionsteorin om man inte inser att det lär finnas viktigare och mer grundläggande fel djupare i huset. Vissa har inte någon grund alls till sina korthus!

Enda sättet är att styra in diskussionen på deras tro och personliga motiv. Men det gillar de inte. Då är man ”inte saklig”. Trots att det är EXAKT det man är när man vill diskutera deras BEHOV av att evolutionsteorin MÅSTE vara falsk oavsett vad man påvisar.

Det är ett heltidsgöra att lyckas med sånt och jag känner ofta kallet att utföra det. Jag har så svårt att ignorera en diskussion med någon som har fel. Att bara lämna det därhän, blunda och gå vidare.

Men jag har inte längre tid och tar jag mig tid så tar det upp för mycket plats i skallen på mig. Jag har viktigare saker att göra och det är osannolikt att jag kommer kunna fortsätta blogga om sånt framöver.

Den här bloggen går därför ner i (troligen permanent) vila och det lilla jag kommenterar vidare i frågan sker på min personliga blogg istället (den har de som behöver ha det redan tillgång till. Ni andra får fråga snällt.).

Jag önskar skeptikerrörelsen, VoF, humanisterna, oberoende skeptiker, ateister och  kritiska bloggare all lycka och välgång i kampen mot vidskepelse, fundamentalism och okunskap!

På idiotin bara.

Den spygröna planeten?

Jorden mår visst lite illa? 

Jag har innerligt svårt för pladder om ”moder jord”, ”gaia” och annat liknande. Det gör mig också allergisk till i princip alla cumbaya-tillställningar kring Jorden. Earth Day är inget undandtag. Min invändning här kretsar kring många saker, men det räcker gott och väl att vi stannar vid de estetiska ideal som det handlar om – vilket representeras ofta i mina nyhetsflöden av en grön planet. Det säger nämligen väldigt mycket om vilken nivå miljöflummare befinner sig intellektuellt. En frisk planeten Jorden är allt annat än täckt av prunkande grönska.

Snacka om ekologisk katastrof ifall Jordens öknar och istäckta polarområden skulle försvinna och ersättas av grönska. Tusentals utdöda arter som konsekvens ifall det skedde.

Det är alltså lika märkligt som estetiskt ideal för en bättre värld, att göra den spygrön, som att göra den bajsbrun.

På väg ner i den ljusa avgrunden

Ibland har man en magkänsla av att någon ändrats personlighetsmässigt. Ibland får man förklaringarna som mer eller mindre bekräftar det. Tycker mig märka att en person från min äldre bekantskapskrets har varit ovanligt glad i att försvara trams på sistone. En titt in på vederbörande förälders facebook-sida visar en person, som fullständigt trillat ner i den mörka avgrunden (eller sett ljuset som den själv beskriver allt med gråtmild blick). Mer än så kan vi inte gå in på utan att det blir avslöjande identitetsmässigt.

Det är verkligen skrämmande att se sådana förändringar, och se hur de uppenbarligen påverkat min bekante. Det börjar med kommentarer om ”hur man inte är öppen för möjligheter” och slutar alltid med pur skär pseudovetenskapsbejakande fanatism. Det börjar med att man blir oskyldigt kär i Paulo Coelho sanningar och slutar med att man dyrkar indiska gurus och ber böner vid von Dänikens pyramidaliens altare.

Blä. Varför kan inte folk bara behålla sitt vett (om de hade det från början) även om de går igenom livskriser osv.