Religiösa friskolor måste stängas

Idag går de flesta barn i Sverige i offentliga kommunala skolor. Bara en mycket liten del elever går på privata skolor, än mindre av denna del privata är religiösa. I det stora hela är det en av anledningarna till att jag inte tidigare direkt tagit någon ställning i frågan om huruvida religiösa friskolor ska stängas –  det är egentligen en pyttefråga i en mycket allvarligare större fråga (den om den allmänna krisen för skolan).

En annan aspekt har också varit att jag ogillar ofriheter. Jag är liberal i hjärta och själ och det kan ibland få mig att tänka efter ideal mer än efter pragmatism. Dvs om någon anser att det bästa för deras barn är en annan skola än den kommunala, så finns det väldigt mycket förmynderi, förtryck, socialism och jante över åsikten att alla skall rätta sig i samma led.

Men samtidigt: Det här är inte vuxna individers val vi talar om, det är barn som får besluten fattade åt sig. Och väldigt viktigt: Med facit i hand kan man konstatera att friskolor, inte minst de religiösa överlag presterar mycket sämre än den kommunala (som i sig inte direkt kan skryta om bra resultat). Dvs det har mer varit principen om frihet som styrt och ett ogillande av den kommunala skolan som styrt min uppfattning än något annat.

Och ibland kan det vara så enkla saker som argument FÖR friskolorna som får en att slutligen ta ställning mot dem.

sanningen

När det kommer till mjuka ämnen så som samhällsvetenskaper och humaniora (utom t ex språk) är det mycket riktigt så att sanningar varierar och att man egentligen mest kan tala om olika perspektiv och åsikter – och det är egentligen mestadels det som är det intressanta i dem. Alla försök att göra objektiva sanningar om ”varför startade franska revolutionen” blir väldigt snabbt korkad ovetenskaplig okritisk pannkaka. Det är nämligen perspektiven kring varför den startade som är det vetenskapliga i frågan.

Det finns helt enkelt ingen sanning som t ex säger att demokrati är rätt, det är en åsikt som vi bara råkar värderar väldigt starkt och nästan upphöjer till sanning ibland. Men det är inte så mycket samhällsvetenskaperna eller humanioran som är problemet i skolorna, utan naturvetenskaperna, matematiken och språk (som förvisso då är humaniora, men där perspektiv inte är viktigt på grundskolenivå). De hårda ämnena där åsikter snabbt syns precis som bristande kännedom om fakta.

Ett av skolornas stora problem idag är just att man antyder att allt är föremål för åsikter och tolkning. Det är inte alls sant. Men det är något som många lärda t om har svårt att förstå om de bara sysslat med humaniora och samhällsvetenskap inte minst och aldrig riktigt förstått att mänskliga perspektiv inte finns kring termodynamikens sanning.

(På motsvarande sätt finns det gott om naturvetare som inte kan förstå att humaniora och samhällsvetenskap har svårt att prestera fram sanningar på samma sätt som de har. Men det är en annan diskussion)

Grundskolor ska lära eleverna grundläggande fakta och teori – inte analys och ifrågasättande. Det är grundskolans plikt att lära ut eleverna grunderna i all vetenskap. Vad är en planet? Vad är gravitation? Vad är liv? Vad är ljus? Vad är en hjärna? Det är skolans plikt att lära eleverna vad som kännetecknar ett däggdjur. Vilka Hallands åar är. Vad 78 minus 45 blir. Vad som skiljer ett kommatecken från en punkt och vilken kung som dog vid slaget vid Lützen. Kalla (i sin enklaste former) faktum och teorier.

Allt på enkla schematiska sätt som ger eleverna grunderna att sedan längre fram kunna analysera och sätta allt i större perspektiv där de kan kritisera och debattera.

Debatt och diskussion skall givetvis uppmuntras redan från början, men inte så mycket att eleverna i årskurs 8 misstar sina åsikter för likvärdiga etablerade vetenskapliga förhållningssätt. Om lille Kalle 13 år anser att rymden består av hallonsås är det en uppfattning som inte ska bejakas av lärare som likvärdig, utan motarbetas med vad som är och förblir rimligare förklaringar – för Kalles egen skull eftersom Kalle är 13 år och borde veta bättre vid det här laget – inte minst för att hans jämlikar i tex Sydkorea vid samma ålder diskuterar kvantfysik.

Och på grundskolenivå måste det handla om korvstoppning av fakta mer än diskussioner kring alternativ. För man kan inte diskutera alternativ om man inte förstår det som det är alternativ för.

Fokuseringen på att lära eleverna tänka fritt och självständigt är felriktad. Det är något eleverna lär sig genom att ha en massa fakta i hjärnan. En tom hjärna, som tror den kan allt om något är nämligen väldigt mycket sämre på att kunna analysera kritiskt än en hjärna fylld med fakta som den sedan kan fatta beslut kring.

Man kan se kunskapsbyggande som en pyramid. Du kan inte bygga den utan en rejäl grund. Men idag försöker vi nå toppen så fort det bara går och skiter i alla jobbiga bitar emellan. Jag vet lite själv hur det känns att göra så när jag läste min masterskurser i det naturvetenskapliga ämnet geologi. När kristallografin förutsatte självklara kunskaper i trigonometri eller en del ekvationer kring radiometrisk datering innehöll derrivata.

Den här killen med noll naturvetenskapliga kunskaper från gymnasiet fick då det svårt och fick slita extra. Många års akademiska studier och en hjärna som inte är helt dum räddade mig oftast. Visst GÅR det att ta genvägar alltså, men det är svårare och det är i slutändan mycket osäkrare. Det är inget som någonsin skall rekommenderas.

Det här är svenska skolans problem i sin grund – den lär inte eleverna skilja på tycka och fakta. Den lär dem inte skillnaden på ”min teori” och vetenskaplig teori. Den lär dem väldigt mycket om ”vikten av kritiskt tänkande”, men den går från A till Ö i alfabetet och hoppar över bokstäverna däremellan och ger inte alls eleverna instrumenten att kunna tänka kritiskt. Den lär dem istället bara genvägar.

De flesta elever bygger alltså inga bra pyramider. De bygger inte ens dåliga. De bygger korthus istället.

Flumskolan kallas det. Ett idag totalt förstört och urvattnat begrepp som jag försöker undvika – inte minst för att en dröse individer bestämt sig för att alla som använder det är ”havererade högerspöken på nätet”. Man skämtar tom lite om det von oben om man tillhör vänsters kulturhumorelit.

Men flum handlar det egentligen inte alls om. Det handlar om att man tror att man kan ge unga elever en ärrad professors visdom och förståelser, utan att eleven måste inhämta all pyramidial kunskap som krävs för att nå dit. Genvägarnas skola är ett bättre namn.

I ljuset av dessa allmänna problem med våra skolors syn på kunskap och fakta blir det extra viktigt att betona att det VISST finns EN sanning om massor av ting. För annars skapar vi arroganta drönare som tror de har bredd och kritiskt tänkande, men som i själva verket har precis motsatsen genom att de inte förstår att allt är inte mjukt och vissa saker är faktiskt kalla hårda objektiva fakta. Som att 1+1=2, att Paris är huvudstad i Frankrike, att Hitler var född i Österrike och att livet på Jorden utan undantag evolverar. Listan på fakta är som den inte helt borttappade läsaren vet – lång.

En religiös friskolas alternativa ”perspektiv” på naturvetenskapliga teorier är en sådan sak där vikten av EN sanning som även de måste anpassa sig till måste läras rätt omgående. Men eleverna där lär sig kvacksalveri, pseudovetenskap, retoriska lekar och mytologi istället för kalla fakta och det är något som kommer skada dem kunskapsmässigt för resten av deras liv.

De lär sig t om som debattförsvar att deras religiösa tro – som de ser som en sanning – är ett perspektiv som vi övriga måste respektera som just ett perspektiv. Jag har själv sett ”varför skall bara en sanning få utrymme i samhället” sägas flera ggr av de mest hängivna religiösa.

Man inser att när man gör en så djup kullerbytta i tänkandet, att man ibland ser på sin religiösa världsbild som en ofelbar sanning, ibland ett perspektiv, så är det riktigt illa ute med förmågan att tänka klart hos dessa individer och att väldigt få saker bevisar vikten bättre av att skrota religiösa friskolor – som fem minuters plågsam diskussion med någon som gått på en sådan skola.

Hade friskolorna skött läroplanen och sett till att ämnen likt t ex biologi och fysik hade undervisats i med godtagbar kvalitet, åtminstone i paritet med den kommunala (som alltså inte alls är speciellt imponerande idag), så hade de religiösa skolornas existensberättigande varit större. Då hade de kunnat åberopa sina alternativa perspektiv med bättre tyngd.

Problemet är att nu jobbar inga seriösa naturkunskapslärare på skolorna. Utan de som jobbar där och undervisar i biologi är om de ö h t ens har akademiska poäng i biologi från högskolan är människor med agendan att inte lära eleverna något annat än sådant som är kompatibelt med skolans religion. Vilket då brukar bli inte minst naturvetenskaperna överlag.

Givetvis lär sig elever i dessa skolor att ”ifrågasätta” tex evolutionsteorin och ge skenet av att de kan grunderna på nationella prov. De ser sig nog själva tom som rätt duktiga på naturvetenskapen. Men så är det ju givetvis inte alls.

Kolla, vi kan t om ifrågasätta teorin! Det kan inte eleverna i den kommunala skolan. De känner inte till bristerna i den så som vi gör!

I själva verket är det ju inte frågan om ett ifrågasättande, utan ett försök att bekräfta ett totalt ovetenskapligt alternativt perspektiv baserat på – inte bevis för detta alternativ – utan helt baserat missförstånd kring den etablerade vetenskapliga förklaringen.

Pillar du på ytan kan dessa elever verkligen inget alls om naturvetenskap – men de har däremot lärt sig massor om retoriska lekar och fyllt kunskapsluckorna med det istället. Som bäst god-of-the-gaps. Men i de flesta fall inte ens luckor, utan absurda påståenden och retoriska kullerbyttor.

De där ”alternativa perspektiven” är alltså rigorös enfald som blir väldigt svårt för dem att lära sig av med senare. Har du en gång lärt dig att du kan fylla ev frågor, falska som korrekta sådana, med svaret ”gud”, så blir det väldigt svårt att tillgodogöra sig ett riktigt kritiskt och öppet tänkande där tex ”vi vet inte” faktiskt ofta kan vara ett svar som man får acceptera tillsvidare.

Jo, det finns faktiskt falska frågor. ”Vad är meningen med livet?” är en sådan fråga. Om du inte förstår varför frågan är retoriskt falsk, så kan det bero på det jag just skrev – nämligen kapitala brister i undervisningen och förmågan att tänka kritiskt. Som sagt, alla skolor brister, men jag tror nog att det är lite bättre odds kring att du förstår varför frågan är falsk som skolad kommunalt, än skolad religiöst.

Tillbaka till bilden. Jag tror säkert att sådana som Carl Johan i skärmdumpen ovan menar väl och jag misstänker heller inte att han förespråkar friheten med bara de religiösa friskolorna i åtanke. Och jag förstår också tanken bakom att mångfald i perspektiv kan vara mycket bra.

Men det blir fel. Vi får inte alls mångfald så här. Vi får enfaldiga elever så här istället och samhällets kollektiva mångfald gagnas inte av att det finns fler enfaldiga elever med olika enfaldiga perspektiv. En muslimsk och en kristen kreationist berikar inte samhällets mångfald och kritiska tänkande. De gör precis motsatsen – oavsett vilken religion de tillhör. Endast i klassrummet för religionslära vore deras olika perspektiv intressanta. Problemet är att det inte är där som deras kreationism gör anspråk på att komma med ”perspektiv” – utan i klassrummet för naturvetenskap.

Man kan inte tillåta en skolpolitik där föräldrarnas och religiösa mörkermäns totalt ogranskade tyckande ska få gå ut över barns framtid och göra dem totalt oförmögna att kunna fatta logiska rimliga beslut när de blir äldre eftersom de indoktrinerats i gud vet vad för dumheter. Tillräckligt många fattar dumma beslut i vuxen ålder, man kan åtminstone försöka göra det lite svårare för dem att trilla ner i byfånegropen. Vi måste därför dra alla religiösa friskolor över samma kam – ja kanske alla friskolor och givetvis hemskoleundervisningen – eftersom samhället knappast kan ägna sig åt att kontrollera kvalitén hos alla dessa. Det är resurser vi istället kunde lägga på att förbättra den allmänna skolan.

Den kommunala skolans alla stora och allvarliga brister till trots så går den att påverka och förändra och det finns åtminstone någon form av allmän insyn. Det finns även en allmän vilja där att försöka hålla sig nära ett vetenskapligt perspektiv på allting även om den på individuell lärarnivå givetvis kan brista. Det kan säkerligen finnas religiösa friskolor där individuella lärare är bra, men det är inte samma sak och absolut inget som rättfärdigar dess existens för den sakens skull.

Det är bättre med en allmän skola med vetenskaplig läroplan, enstaka dåliga lärare och insyn än en sluten skola med pseudovetenskapliga perspektiv och enstaka bra lärare som i enstaka fall kan berika samhällets kollektiva kunskapsnivåer. Tveklöst.

Man ska resonera pragmatiskt och realistiskt här – inte kring ideologi och skinande liberala ideal. Det är inte realistiskt eller pragmatiskt att tala om hur samhället berikas av flera perspektiv när sanningen snarare mest handlar om att det finns en dröse elever där ute som indoktrineras till dumhet i religiösa myter istället för vetenskap på skoltid. Det finns verkligen inget i den allmänna skolan och att alla tvingas läsa samma saker som är värre än detta.

Och vad gäller ”samma saker” i den allmänna skolan kanske man behöver nämna det mest uppenbara: Det är stor skillnad på lärare och lärare även här – så mångfalden på perspektiv är stor som den redan är. Sverige är inte alls ett totalitärt socialistiskt Nordkorea och det är ofrånkomligt att olika lärare med olika bakgrunder och värderingar sitter i svenska klassrum och lär eleverna helt olika perspektiv på samma ämnen.

Läroplaner och politiska beslut som försöker styra in eleverna på konformism finns förvisso, och även generella tendenser som inte alltid kanske är de bästa, men kommer aldrig kunna utradera det faktum att i klassrummet är det ju i slutändan lärarens idéer som styr riktningen och att vi som föräldrar kan granska detta tillsammans. Tycker man illa om vad den allmänna skolan lär sitt barn är man också i sin fulla rätt att påverka barnet med sina egna åsikter, ”fakta” och värderingar när barnet inte är i skolan. Om det nu är så att du som förälder sitter på mycket bättre sanningar än vad den allmänna skolan gör – så är det rimligen inget större problem för dig att lära dem detta och låta dem ta ställning för det när de ser ”ljuset” från dina ord.

Det motsatta är dock inte det samma. En elev som endast får se det ljus som föräldrarna väljer ut, t ex i form av en religiös friskola – får mycket försvagade valmöjligheter i livet – och mycket försvagade chanser att lära sig fatta egna kritiska beslut.

Det är därför ganska enkelt: Religiösa friskolor måste stängas omedelbart över hela landet.

Mer läsning:

Kunskapsluckan om sjuksköterskors kompetens och ansvar

”Man ansvarar knappast för liv och död som nybliven sjuksköterska”.

Som sambo till en anestesi-SSK som JUST ansvarar för liv och död VARJE arbetsdag och så gjorde direkt som utbildad (och mycket mer så än merparten av sjukvårdens alla läkare faktiskt om vi ska vara ärliga) känner jag ganska stor irritation över att läsa så här obegåvade kommentarer från våra politiker.

Det hon gör i sina arbetsuppgifter handlar om att söva patienter vid operation, reglera nivåerna av sömnmedel och syretillförsel under operation, allt beroende på patientens tillstånd före och under operationen. Om någon tror att det alltid eller ens ofta står en narkosläkare och vakar över alla som opereras i Sverige så tror ni väldigt mycket fel. De ordinerar inför operation javisst, men eftersom ”före” och ”under” operation är väldigt olika saker så krävs en mycket kvalificerad människa som vet vad man ska göra när blodtryck ändras, syrenivåerna sjunker eller tusentals andra situationer och anpassningar av sövningen och andningen under operationens gång.

En annan viktig uppgift är att alla SSK-er, inte minst de som just ger folk livsfarliga mediciner och sömnmedel hela tiden måste agera dubbelkoll åt läkaren. Det ingår i en SSKs arbetsuppgifter att faktiskt fånga upp felaktiga beslut och känna till allt mediciniskt på en grundnivå. Tex om en narkosläkare ordinierar fel sorts mängd på sömnmedlet, är SSKn skyldig att kunna se detta och kunna ifrågasätta ordinationen. Någon hjärndöd passopp är det inte ens frågan om i de enklaste sövningarna alltså.

Och ja, det ordineras fel ibland. Tro inte att så mycket når media eller ens intern rapport. Sambon berättar ofta om incidenter som det sedan inte uppmärksammas medialt.

Läkare som under stress inte minst missar någon uppgift eller anger fel nivåer. Utan en kår av kvalificerade anestesi-SSK som kan sitt jobb skulle en hel del fler dö på operationsbordet. Samtidigt är givetvis SSKn beroende av att narkosläkarens djupkompetens finns där när den behövs för att inte motsvarande ska ske när något ovanligt sker under operationen. Jag påstår INTE att narkosläkaren är inkompetent och att det är narkossyrran som kan allt. Nej nej. Narkosläkaren kan i regel mycket mer. Men den gör inte alltid rätt och utan mycket kunniga ögon från narkossystrarna så skulle fler fel ske. Enkel logik faktiskt.

SSK-yrket som högskoleyrke är ifrågasatt av en hel del personer. Jag har 12 års akademiska studier i ryggen och jag fnyser som bekant åt nivåerna på det som ibland väldigt oförtjänt kallas akademiska studier och det som kan generera högskolepoäng och examina. Det finns så mycket banalt trams på våra högskolor.

Men jag gör det ICKE när det kommer till specialistutbildade SSK som jobbar med medicinska uppgifter. Förvisso var inte sambons grundutbildning till vanlig SSK speciellt svår. Å andra sidan var knappast grundutbildningen i arkeologi som jag läste det heller… GrundSSK-utbildningen är ungefär så kvalificerad som den behöver vara och kan vara med tanke på hur olika sorters jobb olika SSK sedan kan få. Den blir bred, men inte djup.

Men så fort man djupdyker i något, inte minst i vårdyrkets tuffaste specialistutbildningar dit anestesi och de olik IVA-SSKerna finns och som genererar en mastersexamina i regel är det inte enkelt alls längre. Då är allt ren medicin och tempot på utbildningen tuff. Men det viktigaste är inte att mäta hur svårt det är att läsa en utbildning alena. Det faktum att doktorn i svensk historia knappast lär ta död på speciellt många under en arbetsdag som felutbildad uppmärksammar ju oss på en annan viktig del: Ansvaret. Den som gör att flygledare, trots att ”de bara sitter där och bestämmer ordningen på flygplan på flygplatser” tjänar 50-60 papp i månaden. Ansvaret över liv och död ska synas i lönechecken och gör så inom massor av yrken.

Utom hos svenska sjuksköterskor, som trots världsledande utbildningskvalitet tjänar mycket mindre än någon annan ssk i västvärlden. Supply and demand? Nej tyvärr, de reglerna gäller inte eftersom politiska beslut påverkar ”behov”. Dvs mängden personal styr bara lönerna marginellt.

Det här med att ha ansvar för liv och död sliter också hårt. En god lön hade givetvis underlättat situationen och ökat motivationen. Samtidigt som de flesta kunniga begriper att SSKer kan jobba med mycket kvalificerade uppgifter, så finns det fortfarande kvar en medeltida uppfattning om att ”det ju är ett kall”. Sambon har vid flertalet tillfällen stött på denna arkaiska uppfattningen både bland kollegor och chefer inte minst. Och vad tror ni att den outtalade uppfattningen gör med löneförhandlingar? Idealsyrran är fortfarande år 2013 en Florence Nightingale som utan lön för mödan ska plåstra om. Jo faktiskt. Även om inställningen till yrket ändras för varje år till att det är ett yrke är ”kallet” fortfarande ett ideal som nämns – tom på utbildningarna. År 2013.

Och det här citatet ovan är ju ingen engångsföreteelse. Alla skåningar har ju den sista tiden kunnat läsa det ena efter det andra komma från Region Skåne inte minst. Det mest skrämmande är att denna uppfattning som politikern uttalar i citatet ovan, tillsammans med stjärnskottet från miljöpartiet i regionstyret som trodde att BIVA-ssk tjänade 80 papp i månaden (de tjänar 30 000 i genomsnitt, bra betalt jämfört med andra SSK i landet, men ganska långt ifrån fantasisiffrorna som nämndes), visar oss att det troligen finns ett jättestort mörkertal på politiker som inte har den minsta kunskap alls om det som de sedan beslutar kring. Oavsett parti. Många vill klandra alliansen allena för detta, men det verkar som om idiotin kring dessa frågor når över blockgränserna.

Jag har själv stött på folk (akademiker under mina studier!) som inte tror att SSK gör dessa kvalificerade medicinska uppgifter (citat: ”Nej, men visst är det väl ändå en läkare som söver patienten, eller åtminstone står brevid..”). Och när man sedan förklarar hur det ligger till så misstror de en ändå. Helt otroligt.

Det är ju en sak att allmänheten hyser en massa okunniga uppfattningar om att man som SSK mest klappar sjukt folk på huvudet och byter lakan eller niger när läkaren kommer in i rummet (eller bara är någon slags hjärndöd passopp åt just läkarkåren så som de ofta skildras i filmer…då gärna filmer från andra världskriget. Nej inte ens undersköterskor har bara passoppuppgifter. Och de är då INTE högskoleutbildade tillskillnad från SSK. Nidbilderna och okunnigheten är stor bland allmänheten).

En annan femma med detta är då att det verkar som om det är en väldigt vanlig uppfattning bland våra folkvalda med tanke på att den som uttalar sig oftast bara avspeglar toppen på ett isberg. För varje gaptratt till politiker som säger något sitter det säkert 10 till som åtminstone har vett nog att inte uttala sig bombsäkert om det hela men som i det stora hela tror lika dumt.

Det är farligt att de inte kan mer. För deras uppfattningar påverkar så mycket om vilka prioriteringar de sedan gör med skattemedlen.

Sjuksköterskorna jobbar ju inte tillräckligt. Och de är för många. Vi drar ner på antalet. Ett par extra döda patienter varje år pga försämrad vård tål statistiken.

måste politikerna som styr över regionvården resonera, åtminstone omedvetet. De har ju fått alla uppgifter. De borde känna till rapporterna om patienter som tillskrivs sin död pga brister i vården. Det står ju t om i tidningen…

Skolbänken. Dit borde tydligen en stor del av de folkvalda skickas så att de inser att sjuksköterskor, och då inte bara specialistsjuksköterskor, men även de flesta andra på våra större sjukhus faktiskt hanterar liv och död hela tiden och att när man både tullar på resurserna och sedan därtill hånar och uttalar sig felaktigt, så är det dags för time out – permanent – från politiken.

Överdriver jag nu? Är ALLA sjuksköterskor eller sjuksköterskejobb lika dramatiska och lika svåra och har lika tungt ansvar för liv och död varje sekund? Nej det har de inte. Det är givetvis lite mindre risk att man dödar någon av tung felmedicinering som psykiatrissk eller skolsyrra än som IVA-ssk tex – även om risken givetvis fortfarande kan finnas och att man istället gör andra viktiga och kvalificerade uppgifter. Men att anta att de flesta ssk inte gör ett jobb med mycket stor mängd ansvar baserat på befogenheter och medicinsk kompetens är direkt otroligt okunnigt och avspeglar nog inte bara gammeldags akademiska fördomar och okunnighet om SSK-yrket av idag år 2013 baserade på hur SSK-yrkets utbildning såg ut för 50 år sen, utan även en god portion sexism kring yrkesrollerna där systern liksom ju SKA vara den där bimbon med kort klänning.

Ibland får t om jag, som knappast någonsin kan beskyllas verka för feminism eller jämställdhet nypa mig i armen av vad som så uppenbart beror just på bristen på detta. Det är verkligen otroligt hur samhället ser ut när det kommer till vad som har varit traditionella kvinnoyrken. Det är verkligen helt beklämmande så okunniga och fördomsfulla politiker vi har i landet helt enkelt.

anes

(bild från nätet på anestesi-ssk)

Aftonbladet Sydsvenskan

Religion är en mycket dålig väg till god moral

En förvånansvärt vanlig ”fråga” från religiöst håll, som ibland nog är seriöst menad, men oftast troligen mest handlar om att trolla, är hur man kan ha någon moral som ateist. Om det inte finns en religiös lag och ett påbud från en Gud som förbjuder eller uppmanar, vad har man då för anledning att tex inte springa runt och döda folk? Frågan är både bisarr och befogad.

Vi börjar med den befogade biten. Vad får en ateist att agera enligt en viss moral eller moral öht? Svaret är enkelt: För att man väljer att agera utifrån en kombination av medfödd empati och andra inlärda empatier eller filosofier (tex humanism, eller kanske buddhism).

Och det funkar också väldigt bra, då väldigt få uttalade ateister sitter dömda för brott i världens fängelser. Mörkertal kan finnas då man i många länder har tydliga religionsnormer som gör att uttalad ateism kan ligga dig i fatet om du åberopar det i fängelset, men inte siffror som gör att ateister kan gå från promillen till majoritetsprocent. Det är statistiskt omöjligt faktiskt oavsett vilka källkritiska idéer du än har.

Alltså funkar det bra både i teorin och i praktiken att vara ateist och ha en god moral enligt humana normer.

Det bisarra i det hela är att om det är gudomliga regler som får religiösa att uppföra sig på ett visst sätt och inte medfödd mänsklig empati (vilket då blir den självklara slutsatsen om religionen öht skulle spela roll) är ju dels att det utan någon som helst tvekan innebär att alla religioner i grunden handlar om skräck och lydnad och fruktan för gudomens vrede. Och det absurda blir ju att om religionen inte fanns eller om den saknade svar på en moralisk fråga (det står väldigt lite i tex bibeln om huruvida man får äta älg, hångla med krabbor eller kissa på kattungar) så är det ju fritt fram att agera helt utan ansvar.

I konservativ Islam har man i teorin en lösning på detta sistnämnda som man dock i praktiken är usel på att tillämpa. Och det innebär att endast det som definierats som haram eller halal får kallas antingen eller. Det ska i teorin inte alls vara fritt fram för muslimer att själva hitta på – utan det hela ska isåfall avgöras av lärde – på vad som måste vara världens mest oändliga lista med spörsmål (och man har en lång komplicerad terminologi kring olika nivåer och regler kallad Ahkam).

Kristendomen (och givetvis andra mer liberala efterföljare i andra religioner) löser det med att gjort anspråk på den gyllene regeln och så försöker de göra en allmän ”gör ingen skada”-princip. Som dock i praktiken fungerar väldigt dåligt eftersom samma urkunder sen beskriver en massa specifika regler och även uppvisar en gudom som på sitt moraliska samvete uppmanar och ibland legitimerar mord, folkmord, barnamord, kvinnoförtryck, homofobi och en massa annat som moderna civiliserade människor med folkvett och empati i kroppen inte alls tycker låter som en bra ideer.

Dvs de religiösa tvingas i praktiken ofta att gå emot saker som religionen uppmanar dem till – för att man ska kunna betrakta dem som ens civiliserade människor, än mindre då moraliska enligt modern humanistisk etik.

De blir alltså moraliska väsen till trots för sin religion – och inte alls pga. Eftersom i grunden är ju religiösa givetvis människor som vi andra och har samma förmågor till empati utan påbud även om de uppenbarligen pga fanatism kring sin religion blir förmögna att begå otroliga illdåd i religionens namn utan att samvetet stoppar dem.

Skulle det vara en bättre grund för moral än allmänt folkvett och empati att ha en stark religion? Exakt hur då och med vilka fakta kring brottslingar i världens fängelser baserar man det på isåfall? För som sagt, man kan teoretisera och man kan lista konkreta exempel på vem som är moralisk och vem som inte är det.

Det verkar snarare vara tvärtom – religion försämrar moralen. Om du tittar på hur religiösa fanatiker motiverar saker, så är det genom att det blir guds vilja. Ingen tvekan alls om att religioner kan få folk att tro att de kan flytta berg. Det är en mycket potent psykologisk kraft som verkligen har förmågan att stänga av andra funktioner i folks hjärnor. Som debattör är man vad vid hur logiken liksom helt kan försvinna ur sinnet på religiösa i frågor där något faktum står i konflikt med en religiös föreställning.

Samma sak verkar också gälla empati med tanke på vilka sanslösa illdåd religiösa fanatiker kan göra. Det är ju en sak att sitta i en stridsvagn och inte se barn som sprängs i bitar och kallas oempatisk lite slentrianmässigt. En annan att helt kallt gå in på en skola och skjuta ihjäl barnen – för där är det verkligen en fråga om bristande empatiska förmågor. Det finns givetvis många fler olika sätt som folk kan bli avtrubbade på, men en mycket effektiv metod för det verkar onekligen vara att man kuvar medfödd empati med inlärd passionerad religiös övertygelse.

En annan aspekt som kommer med religiöst betingad moral är ju att den inte är flexibel. Dvs om något var rätt enligt guden och dess följare för 1000 år sen, är det ibland något som står i vägen för att man anpassar sig till nya och mer genomtänkta insikter som hänger med i övriga utvecklingen av samhället. I takt med att tiden går så utvecklas vi. Religioner står uppenbarligen ofta i vägen här och är ibland enda anledningen till att vi inte agerar med god moral. Se bara på hur t ex preventivmedel bekämpas och vad det är för några religiösa tokar som alltid står till skuld.

Min fråga blir snarare bara: Hur kan man ha god moral och samtidigt vara religiös? Det känns i bästa fall som en mycket riskabel kombination om man öht lyckas.

Religiösa som inte kan ge människan ära för mänskliga bedrifter

Ateist är man för att man inte tror på gud(ar). Mer än så är det inte. Men därutöver finns det också många skäl till varför man som ateist ofta aktivt och högljutt ogillar religioner och inte minst de religiösa individerna i religionerna och att det på ett filosofiskt plan kan stärka en i en ateistisk världsbild.

En av dessa saker som stör mig och många andra ateister oerhört mycket är hur religiösa hela tiden (o)medvetet förolämpar vetenskapsmän och läkare.

god

Ja en facepalm på det på det får det ju allt bli. Det var en grupp virologer som gjorde genombrottet. Ingen annan. Det går inte att låtsas som att man kan respektera folk som inte ens kan ge ära dit ära förtjänas.

Jag har skrivit om ämnet många ggr förr. Hur religiösa kategoriskt ger sin allsmäktige Gud ära för allt gott, men aldrig ger den skuld för elände och det onda. Och det vore väl bara ett problem med just filosofisk enfaldighet hos de troende om det inte vore för att man då, genom att tillskriva guden äran där guden inte är inblandad förminskar vår egen roll och de konsekvenser det leder till.

Det här med att forskningsanslagen och synen på högre utbildningar är låga i religiösa kretsar hänger ju intimt samman med att man uppenbarligen inte riktigt förstår när det faktiskt är mänskligt slit som ligger bakom ett genombrott och ett bot – och inget annat. Du kan be bäst fan du vill – du kommer inte ens kunna bota huvudvärk på det sättet, än mindre HIV, utan det krävs vetenskapligt framtagna mediciner och hjälpmedel.

Jo jag vet. De har en vidare förklaring på detta om man påpekar att det var forskare som gjorde det – att det var gud som verkade genom vetenskapsmännen, ”styrde dem rätt” så att säga.

Som om det på något vis alls inte fortfarande är en förminskning av deras bedrift som forskare. Det är snarare nästan mer förolämpande. Och det gäller ju inte bara slitsamma vetenskapsmän. Det gäller ju alla som slitit hårt för att nå framgångar. Kan man tänka sig en större förminskning av allt slit än att någon tillskriver en osynlig skäggtomte äran? Nej inte direkt.

josh-groban-god-religion

Dessa hårt arbetande människor kunde alltså inte på egen hand ha löst det, utan det måste ha varit gud som löste det. Lite som att tillskriva dem en personlig assistent och plats på ett gruppboende faktiskt, vilket man ju i sammanhanget, med tanke på hur smarta, självständiga, driftiga och slitsamma individer de oftast är, är en rejäl portion klassisk förolämpning. Om någon tillskriver en gud äran för något som någon slitit hårt för, är det ju att håna dem för deras slit – inget annat.

Och då har jag i det här sammanhanget ö h t inte nämnt hur utomordentligt ologiskt det är att tillskriva den skapande guden äran för botemedlet, men inte äran för att HIV-viruset ö h t existerar från första början.

Ja vi ateister är nedlåtande och dryga. Jag vet. Det här är kärnan till, att varför åtminstone jag personligen, alltid, kommer anse att många religiösa i genomsnitt är mindre mentalt begåvade än ateister – för ni respekterar inte mänskliga bedrifter och mänskligt slit och förtjänar därmed ingen respekt för er tro i retur. Slit som för övrigt oftast handlar om att försöka förbättra vad som bara kan beskrivas som en ytterst usel skapelse om någon gudomlighet ö h t skall blandas in i ordvalen.

 

Nej polisen, ni ska inte kolla folks ID på det här sättet

polis

Istället för att klaga över sitt orimliga skitjobb (för det är vad det är) till sina chefer så klagar polisen här på allmänheten som inte accepterar att poliser ska få bryta mot lagen ”bara för att de måste göra sitt jobb” så att säga. Nu säger de inte det ordagrant, men det är andemeningen ovan att man uttrycker en frustration kring en uppgift och riktar den mot kritikerna istället för där det hör hemma. Och på så sätt tar den i försvar – vilken uppfattning enskilda poliser sen egentligen har om uppgiften. Jag betvivlar inte alls – eller rättare sagt, jag hoppas att det dräller av poliser som inte alls vill göra det här jobbet och det för att de inser att det inte är ok.

Är det så konstigt att legitima jakter på legitima brottslingar nu tar skada så som berättelsen ovan antyder? Nej, och skulden är i praktiken fega poliser som vägrar säga nej till skitgörat som de borde göra. Skitgöra som populistiska politiker har kommit på som poliser inte borde syssla med. Som man bäddar får man ligga heter det. Jag kan inte säga att jag gråter över poliser som nu ogillar sina jobb – inte när de gnäller på det här viset.

För det här är på tok för allvarligt för att kunna handla om arbetssituationer för poliser. För vad är det för jävla uppdelning av olika mänskliga rättigheter i ett modernt demokratiskt land som vi ser här? 

Du där svarting, du får allt förvänta dig att folk kan anta att du är illegal flykting resten av ditt liv. För att det ju inte kan förväntas gå att skilja på dig och de skyldiga svartingarna.

Ungefär så är faktiskt logiken om man skippar det politiskt korrekta skitsnacket.

Att hänvisa till att papperslösa flyktingar skulle vara skäl nog för att kräva ID håller inte juridiskt heller då det baseras helt på antagandet att folk med ett visst utseende och inte ett annat skulle vara skyldiga – vilket är fördom – inte juridik – och knappast hållbart som brottsmisstanke där specifik individuell identitet kring någon eftersöks för specifikt begånget brott ska finnas – inte etnisk.

Det har inte ens betydelse ATT det rent praktiskt säkert är korrekt att folk som är papperslösa också har en etnicitet som skiljer dem från andra rent statstiskt (dvs att de är från Syrien och är mörkare oftare än blonda och från Island). Det är fortfarande rasism att koppla det till utseendet. Så oavsett om metoden stämmer – är priset för vad det drabbar oskyldiga – helt oacceptabel. Helt oacceptabel. Förstår du inte det, ja då resonerar du som alla tiders fascister alltid gjort – att pragmatiska resonemang om kontroll av folk ska gå före mänskliga rättigheter.

Vi får hoppas de muckar med fel personer som anmäler dem så att vi får ett prejudikat mot det här polisstats-beteendet så att poliserna unisnt tröttnar på att göra sitt skitjobb och vägrar utföra det istället för att klaga på att folk blir förbannade på dem för att de gör det som nu.

Jag kan fö inte tänka mig att jakten på papperslösa juridiskt sett kan hålla som argument att masskontrollera folk. Jo i tullens gräns, men knappast mitt i Sverige. Så här säger lagen vad jag vet:

”14 § Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig.” http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840387.htm

Är det några stora problem med att visa ID när polisen ber om det trots att de egentligen då inte får lov då det ju kanske hjälper polisen? (+valfri klyscha om rent mjöl i påsen bla bla bla)

Nej de flesta har leg och det är säkert ganska effektivt att jaga brottslingar på det viset (iaf så länge de jagar folk utan ID som då sticker ut, övriga lär bara kunna anpassa sig med falska ID om det här blir trenden). Det finns massor man kan tänka sig göra för att totalt stoppa alla former av brottslighet som vi inte gör. Man kan ju låsa in ALLA medborgare i enskilda celler. Det skulle nog eliminera brottsligheten ganska bra.

”Skämt” åsido kring vad som skulle hjälpa poliser. Det handlar snarast om vilka vibbar det ger oss att man helt utan skälig misstanke om allvarligt brott skall bli kontrollerad för brottsmisstanke. Grunden i den civiliserade staten är att medborgare är fria och har rättigheter. Det inkluderar bla att polisers befogenheter gentemot dig står i proportion till det brott du begår eller vilken skala av misstanke man kan åberopa i ett rättsal.

Inte minst blir det extra otrevligt när detta agerande helt baseras på hur man ser ut rent etniskt – och de ofrånkomliga vibbar av ren och skär rasism det är att behandla folk olika baserat på hudfärgen som historien borde ha lärt folk. Hade man åtminstone kollat ALLA på leg hade man sluppit rasiststämpeln.

Men då hade man fortfarande inte frånkommit att vi plötsligt levde i en polisstat och inte i en fri nation där oskyldiga individers rättigheter är viktigare än statens. Då lever vi fortfarande i en stat där alla är misstänkta brottslingar tills motsatsen bevisats. Och så ska det helt enkelt inte vara.

Jag som liberal – i sammanhanget äkta sådan och inte en sån där hittepåliberalism som egentligen bara är socialkonservatism som Alliansen+S numera står för – kan inte acceptera att staten ska ha en massa oinskränkta polisiära befogenheter – utan betydligt mer brottsmisstanke än detta. Jag tar mycket hellre att det finns folk som befinner sig här utan rätt och papper – och de ev problem som det kan leda till med att de kommer undan – än detta halvfascistoida skräp till rättssamhälle där alla andra (eller åtminstone alla som har fel etnicitet) per automatik är brottslingar tills motsatsen kan kontrolleras.

Men som du överdriver! Det är ju bara ett leg. Vad har du att dölja!

Mitt mjöl är rent – jag är betydligt mer orolig för vad mjölnaren har för fel på sitt. Det är väl klassikern om att man inte ser vad som sker som är problemet som alltid med fascism. De vet helt enkelt inte riktigt vad fascism är och tror att det alltid kommer med skyltar, hakkors och manual. Att fascism nästan alltid dels kommer fram på demokratisk väg via populism och dels i små små steg som en liten lag här och ett litet juridiskt övergrepp där – det begriper man inte. Eftersom folk som tjatar om rent mjöl i princip bara har mjöl i sina hjärnor ändå.

Mer läsning:

Moralen kring djur som mat

Jag tillhör de där som faktiskt blev irriterad över att det återfanns kött från hästar i produkter som påstod annat. Dels för att det rent allmänt är totalt förkastligt med falska innehållsförteckningar pga allergirisker (slarva med en sak och man kan slarva med en allvarligare), dels för att man inte har den minsta chans att spåra matkällan när allt sker på svarta marknaden på det här sättet. Det kvittar ju fullständigt i vilket led problemet uppstod – konsumenten är den som drabbas.

Inte blir det bättre av att man sen läser hur vanligt det är med slarv och fusk kring hästar som kött rent allmänt. Hur hästar som medicinierats med starka mediciner – förbjudna att användas på människor – och med livstids karens efter medicineringen blir mat hela tiden.

”Fenylbutazon kan orsaka aplastisk anemi hos barn” […] ”finns indikationer på att det kan vara cancerogent” http://en.wikipedia.org/wiki/Phenylbutazone

 

”Läkemedlet får endast användas till hästar som förklarats inte vara avsedda för livsmedelsproduktion, i enlighet med 2 kap 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning, D9.” Fass.se

I svenska hästar.

Då kan man ju fråga sig vilka mysiga okända självlysande gamla sovjetiska superstereoider som rumänska hästar kan ha i sig? Kalla mig fördomsfull, men jag har inget större förtroende för att f d östeuropeiska länder, som överlag toppar alla korruptionslistor skulle hantera detta speciellt korrekt. Att de skulle ha bra djurhållning är som att påstå att mänskliga rättigheter är något Syrien och Nordkorea är bra på.

En sak som gör mig riktigt jävla matt är allt dagispladder från verklighetens självutnämnda försvarare om hur illa det minsann är inom den vanliga köttindustrin och att man hycklar som bryr sig om detta, men inte lika mycket när kor och grisar lider.

För vi vet ju alla att två fel – gör ett rätt – uppenbarligen. Ja ett stort suck i din riktning som resonerar så. Infantil retorik. Ska du kalla folk hycklare får du åtminstone inte argumentera som en byfåne med ett stort retoriskt fel som enda argument.

Eller att man är konstig och hycklande som inte vill äta häst/hund/katt men gris/ko. Jo det är ju ”jättekonstigt” att man som västerlänning inte vill äta djur vars primära syften är djupt rotade i den västerländska kulturen att vara sällskapsdjur – inte mat. Konstigt på ett sådant där infantilt obegåvat ”jag begriper inte ett skit om världen”-vis kanske… Men inte konstigt för oss andra.

För: går det att äta en människa? Ja det gör det, sägs smaka lite som gris/kyckling faktiskt. Ska vi grilla en mör Homo sapiens kanske? Din syster ser smarrig ut!

Vi har skapat oss en moralisk uppfattning om att det är fel att göra så som få kallar hyckel eftersom våra komplexa förhållanden till rätt och fel är viktiga för oss, även om de rent objektivt kan vara svåra att kvantifiera. På samma sätt fungerar det kring att äta en katt/hund/häst, fast i en lite lättare inte lika universellt accepterad form då, eftersom det ju trots allt finns en hel del i världen som gör det. Allra svårast att äta något utom människor har vi överlag med andra primater – vilket inte så konstigt kanske. Men sen beror det på olika ting som just vilken relation vi har, eller om det finns något religiöst påbud som vi tror på.

Äta gris är ju otänkbart i vissa kulturer. Äta nöt otänkbart i andra. Det här med häst är lite som det, ett beslut kopplat till vilket förhållande en kultur har till djurarten i sig. Inget svartvitt givetvis eftersom häst ju säljs öppet som mat, men tillräckligt känsligt för att vi ska ogilla det till mans när det sker i smyg åtminstone. Och med pragmatisk rätta när man ser skiten som hästkött ofta innehåller då de ges starka mediciner som nöt och gris inte får.

En stam, vars namn jag glömt, som är hemmahörande i någon djungel var med på TV för ett tag sen. De gjorde det enkelt för sig i frågan. Om ett djur har vistats en tid hos dem, då blir det en del av familjen och då kan man inte längre äta det. Men djur i det vilda, som man jagar och dödar, är däremot mat. Så med stammen flyttade någon hemlös apa som de hade tagit hand om efter att mamman dödats i jakt, några hönor som inte la ägg, en ödla och liknande som de aldrig skulle få för sig att döda.

Deras inställning sammanfattar hur vi fungerar på ett väldigt oskuldsfullt men träffande sätt. Vi kan få personliga relationer till djur och när vi får det blir det svårt att tänka sig dem som mat – och det är en del av oss. Vi tenderar att bry oss lite mer om djur som är gulliga och fluffiga än slemmiga molusker osv. Vi graderar hela tiden av olika skäl. Religiösa diktat är en sak – men detta är psykologin bakom det hela – att vi har förmågan att gradera djur i världen som mat eller icke-mat, oavsett hur de egentligen smakar och mest kopplat till hur de ser ut och hur länge vi umgåtts med dem personligen.

Förvirrat om kondomer, rasism och afrikaner

Ibland blir texter bara helt igenom provocerande och märkliga. Ett exempel på det är Roland Poirier Martinssons text i Svd som handlar om ”hur påven hade rätt om kondomer”.

Eller så mycket om det handlar det inte, det handlar mer om hur fel alla som kritiserar katoliker och inte minst Påven har i sin kritik – hur dessa individer t om är att betrakta som ”postkoloniala rasister”. Det är alltså en rejäl bredsida som han skickar iväg från Austin Texas. En fruktansvärt förolämpande bredsida från någon som tagit sig en positition högt upp i moralens trädtoppar.

Man kan lätt låta sig bli provocerad av textens alla angrepp. Det är i princip en enda lång hattext mot det sekulära samhället. Det icke-katolska eländet där där folk kan tänka sig ha sex utan att vilja producera barn och med folk man inte varit gifta med sen 12 års ålder.

RPMs poäng är kort och gott konkret och stundtals outtalat att västvärlden är rasister som vill att afrikaner ska använda kondomer. Eftersom det antyder att afrikaner precis som västlänningar – eller ännu mer – ligger runt med allt och alla. I luckorna på hur hemskt detta sen är antyder han istället alternativet – att leva mer moraliskt. Det är t om västvärldens fel att AIDS sprids, eftersom vi påverkar afrikanerna i en sexliberal riktning. Någon egen sexliberalism finns alltså inte i Afrika enligt RPM.

Man måste alltså bygga upp en bild framför sig av vita kolonial-hen som kallas ”sexliberaler” som försöker få afrikaner att ligga runt med så många som möjligt och för att det ska ske försöker man få dem att använda kondomer. Kondomer som då enligt klassisk katolsk propaganda är att betrakta som två saker: Dels något som som sagt genom sin existens får folk att vilja ligga mer. Dels lurar in dem i en falsk trygghet och genom att de är helt opålitliga rent hållbarhetsmässigt sprider AIDS. Två klassiska påståenden som helt saknar koppling till världens samlade sexualvetenskapliga forskning – men ändå en populär åsikt hos dryga 1 miljard katoliker som hellre tror på sagor än fakta.

Det är svårt att få samman RPMs resonemang till en begriplig logisk text. Det hela verkar snarast handla om att de oskuldsfulla monogama afrikanska vildarna är så lättpåverkade av vita sexliberaler och att det krävs en vit, rejäl, katolsk monogam man med blick för världens orättvisor att hjälpa de stackars afrikanerna undan våra hemska sexliberaler. På något märkligt vis är hans ”white mans burden” mindre rasistiskt då… än när volontärer inom medicin åker ner och försöker bekämpa epidemin med ökade sexualkunskaper och preventivmedel.

Hur det kan vara mer rasistiskt att konstatera att AIDS är ett problem orsakat av oskyddat sex med flera partners i miljöer där HIV fått fäste, än att göra om afrikanerna till ett slags lättpåverkade ädla vildar – det är bortom all förståelse för mig.

Inte minst eftersom vi vet att det här med multipla partners är vanligt i Afrika enligt forskningen och inte alls är något vi lärt dem genom att visa upp kondomer. Kondomkampanjerna startade nämligen på 80-90talet när AIDS redan hade blivit ett problem i Afrika. Det där ”promiskuösa levernet” var alltså inget vita sexliberaler lärde någon – det behärskade de fint sen innan.

Det där med att ha fler partners än en i livet är en mänsklig egenskap som finns precis över hela världen – t om i de mest religiösa länderna inte minst.

Det stora problemet uppstår när missionärer inte bara predikar avhållsamhet – för det i sig är ju jättebra som stoppkloss mot smittspridning (de få gånger folk tar det till sig) – utan problemet uppstår när man istället börjar påstå dynga likt RPM, Påven och andra katoliker – att kondomerna får folk att vilja ligga – och är opålitliga. Det finns t om en faktoid som mer sansade människor gått på som lyder att just afrikanska kondomer är av undermålig kvalitet. Så spridda är vanföreställningarna om misärens Afrika.

Det hela handlar ju om sexualmoral och att katoliker av religiösa skäl vill få folk att leva enligt deras modeller – dvs i monogami där kvinnans huvudsakliga uppgift är att stå vid spisen och vara en barnfabrik – för kan de ta till sig det kan de snart ta till sig Jesus också.

Jag vet, en klischébild. Tyvärr stämmer den uppenbarligen med tanke på det hat personer som RPM uppvisar gentemot de som inte vill leva enligt katolska ideal. Det kulturella (själv)hat man ofta märker från socialkonservativt håll hos västlänningar gentemot den socialliberala sekulära västvärlden syns på många sätt. SDs och andra socialkonservativa partiers framgångar i Europa är några exempel på hur mycket hat mot fria tänkande människor det finns i hel och halvreligiösa sammanhang.

Så, känns det enligt mig helt igenom moraliskt ok att vi i västvärlden åker till Afrika för att lära dem om AIDS, preventivmedel och kondomer? Ja lite kolonialt är detta lärande beteendet kanske. En viss aura av bror duktig har det ju.

Men eftersom det delvis behövs eftersom riktiga rasistiska kolonialherrar och damer rest till Afrika och försökt få dem att buga sig för en vit Jesus och sprida lögner om preventivmedel känns samvetet helt ok ändå. Det gör ju trots allt nytta och reparerar en del av våra brister som vi orsakat dem. Man kan inte låta bli att få känslan av att RPM är som pojken som blev påkommen med näven i kakburken och reagerar med ilska över den skam han (borde) känna.