The Godless Swede

Sådärja, jag sa ju att jag skulle återkomma med besked om vad framtiden bjöd på. Det gör jag också härmed.

Jag känner som sagt att jag nått till vägs ände med mitt svenska bloggande. Det finns bara så många olika sätt man kan säga samma sak innan det blir tröttsamt att höra, inte minst för en själv. Därför tänkte jag fortsätta arbetet, men på engelska istället. Man når en helt annan storlek på publiken på så sätt och möjligheterna att nå ut till folk ökar.

Jag har själv många ggr beklagat mig över tex hur jag tycker svenska feminister navelskådar egna miniproblem och i princip aldrig uppmärksammar det verkliga förtrycket mot kvinnor som finns i världen. Nåja, jag har ju inte varit bättre själv med att skriva till en liten svensk publik om skepticism då heller… Det är ju trots allt så att i stora delar av världen är ateism antingen förbjudet i lag, eller så pass utanför alla normer att de som uttrycker sig negativt om gudar direkt blir påhoppade. Som trygg svensk kan jag i min lilla borg faktiskt ju göra en liten insats.

En av anledningarna till att jag låtit bli att blogga på engelska är att jag redan testat det och märkt av hur tungt det är. Det tar mycket längre tid att skriva texterna och risken att man låter som en kretin ökar också hur noga man än är. Jag vet att många svenskar anser att de är jätteduktiga på att skriva på engelska och att de t om föredrar det framför svenska. Det får stå för dem – i regel är sådana påståenden mer hybris än sanning. För i regel syns det ganska tydligt att en text är skriven av en svensk. Inte för att den har en massa fel, utan för att man tenderar att försöka uttrycka sig lite för mycket på ”rätt sätt” språkligt att det hela ser konstlat ut. Enkelhet är svårt i andra språk eftersom det är svårt i det egna språket.

Tidigare experiment med geobloggar på engelska har just känts så där jobbiga och onaturliga att skriva för mig. Men jag tänkte ge det en ny chans igen nu eftersom responsen alltid varit så bra från publiken. Jag känner hur en stor våg av hybris och bekräftelsebehov sköljer över mig och den svenska publiken ger mig inte tillräckligt med utmaningar och respons längre. Ja jag vet, pompöst… 😉

Så om du är intresserad av åsikter utklädda till fakta kring ateism, skepticism, vetenskap och politik och inte får stroke av min dåliga engelska, kan du härmed följa mig på min nya blogg, (som ännu inte har så mycket innehåll). Det blir givetvis inte bara allvarliga ämnen, utan jag tänkte hålla en ton av trams så ofta det går för att inte tröttna på mig själv. Ses och hörs!

Länk: The Godless Swede

Rasism och kunskap

Man ska akta sig för att fördumma meningsmotståndare. Även när man har forskning på sin sida som finner ett samband. Tidigare har jag sett forskning som finner ett samband mellan konservatism och dumhet. Nu finns även forskning som tyder på ett samband mellan rasism och dumhet. Inte helt oväntat då de flesta rasister utan undantag också är väldigt konservativa. Men samtidigt… Det hänger så mycket på kontext och definitioner.

Om vi byter ut ”dum rasist” mot ”dum rasbiolog” blir dumstruten snarast något man själv får ta på sig då de flesta som trodde på och sysslade med rasbiologi ju var (för den tiden) högt skolade akademiker. Rasbiologi (och frenologi) är ju rasism uppbyggt på felaktiga kunskaper, inte total brist på kunskaper eller att man lider av dumhet öht.

När ett fält i vetenskapen är nytt, likt studiet av människan på ett biologiskt plan var för 100 år sen är vägen till felaktiga teorier inte lång. Man behöver bara gå tillbaka 80 år i tiden så var det betraktat som seriös fullt etablerad vetenskap. Mycket för att nationalistisk ideologi även höll det hela på plats och pusselbitarna passade.

Man vill gärna slå sig för bröstet och tänka att man själv inte hade trott på sådant även om man levde då, men om du var bildad och smart är det väldigt sannolikt att du faktiskt gjorde det.

Det var inte ondska som drev rasbiologer överlag, utan seriöst vetenskapligt intresse som gått fel och som även låtit sig påverkar av nationalism och elitism (och intellektuell elitism och rasism är minst lika gammalt som Platon, inget som uppstått i modern tid).

Den kontextuella logiken för 80 år sen i det hela var stor, men man lyckades fortfarande väldigt dåligt med att se det hela ur ett större källkritiskt perspektiv ur vår synvinkel. Går vi sedan och tittar på det hela med rasism i aktiv form, i politik, så visar oss historien åter att det inte alls är dumhuvuden som står främst i leden. Nationalsocialismen lockade många akademiker vars passion för staten brann lite för varmt likt det gjorde för de flesta bildade under nationalromantikens soliga dagar.

Det är inte samhällets dumhuvuden som går i dessa nationalsocialistiska tåg på 30-talet, utan delar av samhällets bildade elit som var missnöjda med en instabil värld. Många är de som föll för fascismens och nationalsocialismens fagra ord. Smarta som dumma.

Visst, detta var förr, nu är nu. Idag vet vi mer och smarthet definieras rimligen jämfört med hur man förhåller sig till samtidens kunskaper. Därför har också andelen smarta som stöder rasistiska tankar reducerats eftersom vi efter ww2 applicerat stora mängder kritiskt tänkande på den gamla tidens akademiska rasism och därmed nästan helt reducerat den till obefintlighet.

Så är alla bildade skolade akademiker idag ense i frågan om rasism? Nej, det är tyvärr inte så enkelt. Återigen syns det att andra saker påverkar.

För det första, och det gäller historien som nutiden, är människor inte ense om VAD som är rasism. I en del mycket nervösa kontexter blir det rasism att öht ta notis av olika hudfärg. I andra sammanhang krävs det rimligen fortfarande nedsättande eller värderande åsikter. Själv tillhör jag dem som anser att rasism är rasism när konsekvensen av det man säger är baserat på just rasbegreppet och har som syfte att gradera eller värdera negativt. Allt annat är gråzoner som måste ses sin kontext.

Det är tex inte rasism att konstatera att svarta i USA av biologiska skäl är mer mottagliga för diabetes, det är ett faktum som troligen beror på en olycklig kombination av sociala faktorer och den där otrevliga urvalet av ”starka individer” som transporten av slavar över Atlanten gjorde. Jag ser heller inget problem i att konstatera att olika etniciteter med rätt god statistisk sannolikhet har olika små egenheter i sin benstomme som gör att man kan skilja dem åt osteologiskt (står en del om det här). Men i känsligare europeiska sammanhang brukar man förneka att det är så – jag har mött många osteologer i Sverige som helt låtsas som om det där inte finns.

Jag har läst osteologi och minns att vår nyanserade lärare i det just nämnde att Europa och USA har olika syn på det där med rasskillnader i benstomme och att man som osteolog i Sverige gärna hävdar att ingen finns. Det säger ju sig självt att något unket ligger begravt om åsikter och rädsla för att säga fel saker kan avgöra sanningshalten i en naturvetenskaplig fråga år 2013. Att Europa och USA skulle ha olika sanningar är givetvis idiotiskt.

Allra minst för att det inte finns något värderande i frågan. Ingen påstår ju att det är kopplat till förmågor och egenskaper. Som med all forskning nära problematiska ämnen måste man dock givetvis alltid formulera sig bra och det gör ju osteologerna som studerat rasskillnaderna numera.

Vi befinner oss just nu i en värld där de kulturella skillnaderna i vad som öht kallas rasism är så pass stora att det gör resten av frågan märklig.

Det verkar snarast vara så att fördomar hänger samman med dumhet och rasism är ofta en fördom. Men bara i kontexter där vi är ense om vad som är fördom och rasism först. Lite som diskussioner om ideologi överlag faktiskt. Sitter man längst till höger eller vänster blir alla andra vänster eller höger och nyanser blir osynliga för en. Är man libertarian har man svårt att acceptera att en socialliberal också är till höger politiskt. Och en kommunist skulle skratta åt påståendet att socialdemokrati är riktig vänster.

På samma sätt blir allt på fel sida om den totala antirasisten lätt rasism.

Det är även så att jag starkt betvivlar att de flesta av dem som verkligen ser sig själva som totala antirasister utan fördomar om andra raser/etniciteter är så där fantastiskt fördomsfria som de själva kanske tror. Du kan ju själv fundera på om du hellre bor i centrum av Malmö än i Rosengård och så fundera lite på vad ditt val baseras på för olika variabler. Innan du säger ”närheten till allt centralt yada yada…” som argument du först vill säga så kan du ju reflektera över följande erbjudande: Du får en nyrenoverad lägenhet gratis i Rosengård.

Inte? Hellre den nedgångna 1an för 10 papp i centrum?

Jo Rosengård är ju socialt otryggt. Men faktum är ju att risken att du blir nedslagen utanför din dörr är flerfallet större i centrum av Malmö än i Rosengård. Merparten av alla fall av misshandel, rån och annat skit som kan få en att känna sig otrygg sker på skitplatser som Malmö centrum, Sthlms centrum, Göteborgs centrum och inte i dess fattigare förorter.

För det intressanta är inte fakta här utan någon slags märklig etnisk trygghet/identitet. Det intressanta är hur vi struntar i fakta till mans och ändå skulle välja den sämre lyan ur säkerhetssynpunkt påverkade av överdrivna bilder av farligheten mot en plats – som ju helt baseras på klientelen där.

Jag har inga större problem att erkänna att jag känner mig tryggare på för mig själv etniskt homogena platser likt Sjöbo, hur irrationellt det än är rent intellektuellt. Troligen för att jag lyder under någon korkad medfödd instinkt som styr mina preferenser och rädslor som är svår att besegra mentalt. Visst, nu styr inte trygghetsbehovet alla våra vistelseval, men att förneka att det finns där, åtminstone i bakhuvet, är oärligt.

Det intressanta är hur vi till mans faktiskt har fördomar om folk från andra kulturer och att vi är benägna att medvetet och omedvetet göra val baserade på dessa fördomar. I bästa fall lider du inte av paranoid irrationell rädsla för invandrare eller deras bostadsort.

I bästa fall handlar det istället om exotism, där allt multikultur ”är så himla bra och fräckt” att du egentligen mest sysslar med fördomar mer än den värste sverigedemokrat utan att veta om det. Att tex tillskriva folk från sydligare kulturer en massa positiva egenskaper så som öppenhet, värme, känslosamhet är faktiskt inget annat än fördomar eftersom det är att tillskriva etniciteter egenskaper.

Dina intentioner åsido, men om du seriöst tror att italienare är hetlevrade matälskare, afrikaner har rytmen i blodet, thailändare så otroligt gästvänliga, greker känslosamma och inte minst ställer det mot att då sätta svenskar som motsatsen till dessa positiva epitet så lider du själv av tankar som bygger på fördomar och överdrivna generaliseringar, bara riktade åt andra håll.

Det är inte motsatsen till fördomar, det är bara en annan sida av samma mynt. Och precis som med rädslan för att bo i Rosengård också bygger på en del portion sanningar (det ÄR ju ett område med social misär där etniska svenskar* är i minoritet) så bygger föreställningarna om kulturella etniska skillnader på statistiskt säkerställda fenomen kring kollektiva inlärda kulturella fenomen som verkar kunna gå att tillskriva etniciteter med ganska okej sannolikhet.

Men på det rationella planet är det fortfarande en generalisering och därmed en fördom. 

Lite som det är en generaliserande fördom att påstå alla rasister är dumma i huvudet faktskt. För om inte alla rasister är dumma är inte heller alla ickerasister är smarta och då står vi med en märklig beviskedja av svag generaliserande orsak-verkan.

Då är dumhet bara en kontextuellt beroende delvariabel som kan stämma ibland och inte förklaringen till att folk blir rasister.

Inte så värst god vetenskap. Apropå smarthet då.

Den gemensamma faktorn alla rasister emellan är därför snarare vad det är för kunskap man har i frågan eller om man fått felaktig kunskap – (ja när vi öht enats om vad som är rasism först och främst.)

Jag tror att vi kan vara ense om att rasism måste bekämpas för allas trevnad. Men att springa runt och kalla rasister för korkade, för att en viss sorts rasism/fördom just stämmer in på det statistiska faktumet är inte speciellt smart – eller produktivt ur bekämpningssynpunkt. Vi ser ju hur bra taktiken att håna och förlöjliga sverigedemokraternas fördomar om invandrare går… De som gör så framställer sig själva som okunniga och den defensiva känslan hos de utpekade dumhuvudena lär ju spä på deras övertygelser.

Bildning lär troligen hjälpa både smartare och möjligen även dummare rasister till bättre insikt, inte minst för att dumma rasister inte når någon framgång med sina idéer innan det dyker upp smartare rasister och hjälper dem formulera det.

Samtidigt skadar det nog inte med lite bildning kring självinsikt om vad fördomar är och att vi alla har dem för världens alla antirasister också innan de sätter sig själva på en för hög tron.

Nej jag vet, man ska kanske inte förakta beviset som visar att en redneck är dum i huvudet och det är pur inavlad dumhet som gör dem till rasister och inget annat egentligen. Det är fakta som är bra att ha och som givetvis lär besvära smartare rasister pga guilt by association. Men om det nu överraskade någon är det väl betydligt mer intressant ur lösningssynpunkt att studera smarta(re) rasisters motiv och argument och istället bemöta dem punkt för punkt?

Visst, ett ”han är fan dum i huvudet” behövs till slut ibland också. I totally know the feeling…

(*Ja jag använde det obegripligt laddade begreppet ”etnisk svensk” ovan – och med det menar jag för definitionens skull en person med genealogisk härkomst så pass långt tillbaka i tiden att den inte själv identifierar sig med någon annan nation kulturellt längre. Dvs den som ser sig själv som 100% svensk rent etniskt – och det brukar rimligen ta ett par generationer innan folk gör det. Själv har jag tyskar, danskar, valloner och en rad till märkliga etniciteter i mitt släktträd, men min identitet är svensk för att det är så pass långt tillbaka att jag inte har någon personlig koppling till det andra – även om jag så skulle vilja ha det. Jag använder alltså ordet etnicitet i stort som en social konstruktion. Ingen rasism i det öht)

Människor som tror på chemtrails ÄR idioter

En kondensationsstrimma, eller K-strimma, är en typ av moln som uppstår genom kondensation eller frysning av avgaserna från flygmotorer. Förbränningen av kolväte i motorerna producerar koldioxid och vattenånga. Det lokala tillskottet av vattenånga kan efter att de varma avgaserna avkylts av den omgivande luften leda till att daggpunkten uppnås och molndroppar eller iskristaller uppstår. När iskristaller produceras kan molnet bestå flera timmar. En kondensationsstrimma liknar till en början ett rakt streck men breder efter ett tag ut sig. De bildar ofta nedhängande utbuktningar som liknar upp- och nedvända svampar. En kortvarig typ av kondensationsstrimmor bildas bakom flygpropellrar eller vingspetsar. De uppstår som resultat av luftens utvidgning och därmed avkylning i turbulensen. – Wikipedia

Just folk som tror på chemtrails sammanfattar nog mer än allt annat vad som är fel på konspirationsteoretiker som personer och tankesätt. Jag har för mig, men jag kan ha fel, att snacket om chemtrails började i hippierörelsen i USA på 60talet. Man märker tydligt av arvet av ekoflum, drogskadade hjärnor och naivt extremt hat mot ”the man” även i dagens chemtrails-troende. En stor portion kunskapsförakt finns också med om kunskaperna råkar komma från den seriösa vetenskapen då den går i konspirationens tjänst. Ja troende är ett bättre ord – eftersom teori antyder att de kan lägga fram en verklig teori i sammanhanget. De kan de inte.

Här sammanfattar jag de 8a mest irriterande dragen hos de troende på chemtrails:

1 De vägrar kategoriskt lyssna på fakta från forskare och piloter att kondensationsstrimmor inte har ett jota med något elakt och mystiskt att göra. Vi har sett fenomentet med kondensationstrimmor sen vi började kunna flyga på högre höjder. Det finns massor av fotografier från 30-40-talet. Det är alltså inget nytt fenomen trots att massor av de som tror på dem som chemtrails snackar om hur lite sådant fanns när de själva var unga… Själv som snart 40 har jag alltid sett kondensationstrimmor på skyn. Men så hade jag inte huvudet inkört i avgasröret på pappas bil heller likt de som tror på sånt här måste ha haft som missade det.

2 De kan aldrig förklara varför forskningen skulle ha fel. Aldrig. Det handlar Aldrig om vetenskapliga påståenden utan om grundlösa åsiktsbaserade påståenden som alltid enkelt kan avfärdas med grundvetenskap.

3 De menar seriöst att världens alla atmosfärsforskare alltså är inblandade i en stor konspiration ”som förnekar detta”. Dvs när man åberopar fakta – är faktan inte att lita på. Dvs att bemöta dem i debatt med fakta är oerhört svårt. Fakta imponerar inte på dem lika mycket som åsikter som går hand i hand med deras ofta allmänt konspiratoriska världsbild. Oftast ödslar man bara fort sin tid genom att i lugn och ro besvara. Det där är en polett som trillar ner när den trillar ner – om den trillar ner öht.

4 Alternativt så är forskarna okunniga om det hela – dvs också de duperade. Dvs personer som sitter framför datorn hemma och hämtar sina kunskaper från youtube-filmer och hemsidor kan alltså mer om atmosfärsfysik och kemi än de med 8 års riktad topputbildning i det. Att forskning sen inte alls handlar om att forskare korvstoppar i sig fakta okritiskt, utan just motsatsen, ja det förstår man ju inte, eftersom man i regel aldrig varit i närheten av ett universitet ens. Man har en direkt felaktig bild av vad forskning är, vilket man då sen kan använda för att motivera för varför forskare antingen ljuger eller inte själva begriper.

5 Rent allmänt är man kvick att vara nedlåtande mot folk på ett märkligt aggressivt sätt. Folk kallas ofta ”Cheeple” och liknande nedsättande begrepp. Det är t om en populär hashtag. Man talar också glatt om att man ska ”ifrågasätta allt” och inte vara så ”godtrogen”. Trots att man själv aldrig skulle komma på tanken att ifrågasätta påståendet om chemtrails. Känns inte helt obefogat att därför återgälda den nedsättande retoriken då från mitt håll. Är jag en fårskalle, då är ni dummare än gödslet i ullen kring min röv.

6 Man är skrämmande många till antalet också. Det dräller av sidor på nätet med folk som tror på chemtrails och vi ser även att en och annan politiker tror på tramset. Helt utan att kunna visa upp någon styrkande statistik höftar jag ur mig att det tillsammans med 9/11-truth-rörelsen är den absolut största grupperingen konspirationsteoretiker. Det säger en hel del om vilka utbildningsproblem mänskligheten har idag. Folk lär sig uppenbarligen en masse att bli konspirationstänkande istället för kritiskt tänkande. Något har gått fel någonstans. Och där är vi så nära en riktig konspiration vi kan komma i sammanhanget. Den där myndigheterna inte tog bildning på största allvar.

7 Detta antal då trots att man inte alls är en enhetlig grupp, utan påståendena om vad chemtrails ”egentligen är” varierar stort. Några förslag är kontroll av vädret, ett sofistikerat militärt radarsystem tillsammans med till exempel EISCAT och HAARP, biologisk krigföring och ockulta syften. Begrepp som ”geoengineering” framkommer ofta. Det är storskaligt och det är farligt, så långt är man ense, men inte mer. Fast det är inte viktigt heller för dem att vara enade om exakt vad det är. Det viktigaste är att man inte ska tro att det är ofarligt – för är man lurad.

8 Men det här är det sorgligaste. Man kan sen ö h t oftast inte ens skilja kondensationsstrimmor från naturliga moln. Det är bara att bildgoogla ”chemtrails” eller motsvarande så får du upp massor av bilder på framträdesvis olika former av höghöjdsmoln som man sen i skräck kallar chemtrails. Som t ex bilden nedan som är ett cirrusmoln, alto cirrus närmare bestämt skulle jag tro. Den fräcka randeffekten uppstår genom undulation av lufströmmar och jag skulle gissa att om du inte varit blind i livet så har du sett sådana moln många ggr. Cirrusmoln är utan jämförelse den huvudmolnfamilj som mer än något annat blir kallat chemtrails. Att cirrusmoln i regel varit namngivna sen 1800talet, det förklaras kanske med att illuminati/ZOG/NWO/the man kunde resa i tiden och spruta ut gifter redan då? Jag vet inte, jag frågar ”experterna” på himlens ondskap nu, ni som kan det där tillskillnad från oss andra…
Chemtrails Thumbprints-ab-HARP modulated

Och med den 8e punkten når vi då det som mer än något annat sammanfattar hur sorgliga och totalt obegåvade konspirationsteoretiker är. Inte nog med att de kallar andra för fårskallar, när de själva i regel är helt outbildade inom relevanta fält och lever i en patologiskt paranoid värld där världens samlade forskarkår konspirerar mot dem (alternativt inte kan det här lika bra som tangentbordsforskarna), man kan inte ens skilja vanliga moln från det man tror är chemtrails.

Jag menar, för all del – ta på dig foliehatten och tro på chemtrails om du vill, skit i forskning och annat ”opålitligt” faktabaserat, men sluta för fan vara rädd för naturens egna naturliga moln åtminstone – för det är så fånigt korkat att att jag får hjärnblödning. En hund som skäller på havet kan ursäktas för sin dumhet med att vara hund, men en person som är rädd för vanliga cirrusmoln är desto svårare att ursäkta.

För dig som är intresserad av faktan bakom chemtrails (och se alla påståenden och argument krossade) och varför de inte alls existerar rekommenderar jag den här sidan. Det brukar ju trots allt ändå vara så att konspirationsteoretiker tar sina fakta från nätet. Vad sägs då om att ta det från en välgjord sida med fakta för en gångs skull? Jag begär inte att du ska läsa meteorologi på universitet nu direkt, bara att du ska prova på det där som kallas att tänka kritiskt. På riktigt.

Människans fantastiska förmåga att se Jesus men missa toasten

För några år sen var jag på jobbintervju för ett jobb som jag sen så småningom trots allt inte fick. Det hela gick ut på att jag skulle sitta vid en dator med stor skärm och titta på stora bilder av organiskt material. Jag skulle helt enkelt identifiera proteiner på bilden. De syntes som svagt mörkare runda dimmiga områden i den dimmiga grönare bakgrundsmassan. Eller rättare sagt: Jag skulle korrekturkolla datorn, som hade ringat in vad den tyckte vad bilder på proteiner.

Det var nämligen så att den mänskliga förmågan att se mönster och skillnader visuellt var bättre än datorns. Givetvis, i takt med att åren rullar på blir datorerna bättre och bättre på sådant, men fortfarande är det mänskliga ögat sanslöst imponerande känsligt för skillnader i nyanser och form – mest tack vare vår hjärna bakom som kan fatta snabba, ganska intuitiva, men ofta rätt korrekta beslut kring det vi ser på en nivå som alltså slår den totalt ointuitiva datorns ”exakthet”. Imponerande faktiskt.

Det går som bekant att lura ögat på många sätt och optiska illusioner får oss ofta att framstå som kretiner som ser rörelser i mönster, som beror på diverse interferens-fenomen inte minst. Men ibland borde folk bli påminda om hur bra vi trots allt är på att se saker också. Saker som avviker från det förväntade inte minst. De algoritmer som styr en dators jakt på mönster i saker och ting är ju oftast begränsade till att programmeraren kan förutse vissa former av avvikelser. De blir i regel alltså aldrig bättre än programmerarens fantasi.

När jag läste geologi påmindes jag åter om hur kraftfullt människans förmåga att visuellt identifiera saker är. En av grundmetoderna inom geologisk undersökning och identifikation av mineral och bergarter är faktiskt än idag den rent visuella. Både macroskopiskt med bergshällar och landskap i fält, men även microskopiskt i labbet.

Inte av nostalgiska skäl för att geologer är stofiler, utan för att det i princip bara går att se skillnad på kvarts (SiO2) och flinta (SiO2) och obsidian (SiO2) med hjälp av visuella metoder. Ett instrument som mäter det kemiska innehållet kommer således primärt se exakt samma innehåll (SiO2), trots geologiskt fundamentalt olika sorters mineral och bergarter. Så som på Mars just nu där masspektroskopi analyserar kemin av berggrunden. Med detta kommer vi se massor av saker, men också missa lika mycket. Det gäller bara att vara medveten om hur mycket man faktiskt missar.

Skillnaderna syns både makroskopiskt med ett prov i handen för det tränade blotta ögat, men framförallt under ett polarisationsmikroskop där man gjort ett tunnt prov som kan genomlysas och bedömas utifrån nogranna kritierier kring hur färger beter sig, mönster, brytningspunkter, vinklar osv.

Då syns det rent visuellt vad det är för mineral man tittar på med en säkerhet som sällan är felaktigt när den sen jämförs med kemin. Ser det ut som biotit, ja då är det nästan alltid det också med en träffsäkerhet troligen omkring 99% så länge vi talar kvalificerade geologer och normala prover.

Sen kombinerar man det idag givetvis med kemiska analyser, men om du tog de två metoderna var för sig är nog den optiska fortfarande bättre för ren identifikation i de fall vi talar om kristaller stora nog att kunna ses i polarisationsmikroskopet åtminstone.

Poängen här är att det mänskliga ögat kan göra något som ett instrument inte ens kan idag. Det må krypa i kroppen på de naturvetare som instinktivt känner att de helst vill se kemin analyserad för att det ska vara ett ”riktigt” resultat – men så är det faktiskt inte. Ögat inte bara krävs, det vinner. Följdaktligen kan man i regel aldrig heller bli någon bra geolog som jobbar med identifikation av mineral om man ser dåligt eller är färgblind. Faktiskt.

Med min stora respekt för människans fantastiska förmåga att kunna identifiera mönster och skillnader, och min vetskap om hur det används inom medicin och geologi, kunde jag därför inte riktigt ta ett påstående jag såg för någon månad sen på allvar. Det var en ”dokumentär”, eller snarare en ren propagandafilm på SVTs Vetenskapens värld som höll en riktigt låg objektiv nivå. Den handlade om hur astronauter i princip helt var meningslösa poster-pojkar för rymdforskningen. En rymdforskning som idag helt skulle kunna skötas från sonder hette det. Inte behöver vi en människa på månen eller Mars när sonderna kan göra allt – t om bättre.

Fast det är ju inte alls sant även om människor givetvis kommer med massor av problem. De kommer också med massor av bra egenskaper. Geologen i mig får krupp av sådana uttalanden när jag vet vad vi går för just inom geologin. Som jag precis förklarade för er kan man inte identifiera speciellt mycket geologiskt endast baserat med kemin alena.

Inget är teoretiskt omöjligt vad gäller att man skulle kunna bygga en sond som kunde göra tunnslip och skicka foton på mineralerna tillbaka till Jorden, för fjärrkoll där. Men det hela är än så länge praktiskt omöjligt att göra av rent hantverksmässiga skäl. Att göra tunnslip skulle förvisso kunna tänkas kunna göras av superavancerade slipmaskiner. Likt sådana som slipar speglarna till Hubbles teleskop. Men samtidigt är vi då inne på apparater så stora och dyra och komplicerade, när en människa skulle kunna göra samma sak mycket enklare och snabbare, och troligen bättre fortfarande.

Det kan komma en tidpunkt då människor inte behövs för sånt här då apparaterna är avancerade nog att fixa allt automatiskt. Men vi är verkligen inte där. Och jag talar om nuläget – kostnader kontra kostnader. Vill vi göra exakta analyser av mineralogin på Mars, ja då krävs det människor som förr eller senare tittar på prover i tunnslip.

Och detta är ju bara en av aspekterna. Det mänskliga ögat kan glida över landskapet och se något i fjärran som ser intressant ut och snabbt undersöka det om den befinner sig på plats. Visst kan kamerorna identifiera massor av saker idag, men det blir mycket långsammare och omständigare.

Den där svagt mörka nyansen där borta? 5 minuter senare har astronauten med geologisk expertis identifierat om det var värt att titta på. Sonden kanske öht inte kan se det med sina kameror och tar alltid oerhört mycket längre tid att ta sig dit med dagens fjärrstyrda teknik.

Dess förmåga till improvisation för oväntade omständigheter är också noll – och helt avhängig vad man kan fjärrändra från Jorden. Människor på plats kan bygga nya verktyg och testa sig fram för att lösa problem som var oväntade. En sond-rackare kan ju tex köra rakt igenom en dold spricka och ner i en ravin och förgås direkt utan hopp om annat. En människa som går på samma ställe kanske märker av att marken rör sig och kan flytta sig.. osv osv.

Så att människan inte behövs? Det stämmer inte. Inte än. Om X antal år så kanske det stämmer lite bättre när maskinerna är mycket coolare än idag. Men på sätt och vis känns det som en kombination vore det bästa. Den känslolösa maskinens kliniska analys av det den programmerats att göra i kombination med mänsklig improvisation och känslighet för det oväntade mönstret i något.

Jag vet. Den där fantastiska förmågan vi har är också ett instrument som kräver att den som har den kan ”tänka ett steg till” hela tiden. Lika lätt som det är för oss att se mönster där de är svåra att se, är det för oss att se mönster där de kanske saknar mening eller öht inte alls finns.

Man kan väl leva med att människor ser ”lite för mycket” när de letar efter mönster.  Det är ett mindre problem än att man ser för lite och missar viktiga saker. Vad som däremot är ett problem är när vi ser ett mönster i något, men sen inte riktigt kan göra en korrekt bedömning av om det var ett relevant mönster eller inte.

Här tänker jag på fenomenet Pareidolia. Folk ser Jesus i ett moln, på rostbrödet eller på en gammal blodig linneduk. Just det där med att vi är väldigt bra på att se mänskliga drag i saker, som inte alls har det egentligen, säger en hel del om den evolutionära bakgrunden bakom vår visuella förmåga, som ett arv från en primat som behövde kunna identifiera vänner, fiender, känslor och byten – och det reflexsnabbt. Dvs ansikten är vi riktigt bra på att se.

Vår fantastiska visuella förmåga kommer alltså med en baksida. Den kräver en lika fantastisk insida inne i oss, med öppen, självkritisk och objektivt logiskt tänkande för att inte leda till rena dumheter. Vilket den långt ifrån alltid gör. Vi verkar överlag alla, som har synen i behåll, kunna se dessa mönster mer eller mindre ganska lika bra (givetvis med skillnader baserat på hur bra syn vi har, hur bra vi är på att koncentrera oss osv), men sen skiftar förmågan drastiskt att kunna sålla bland dem i relevans och verklig betydelse mycket från person till person. Folk drivna av idéer om hur saker måste vara, om det så är religioner, vidskeplighet eller starka ideologiska övertygelser, är extra dåliga på att acceptera att ett mönster de sett, som passar dem, inte är ett riktigt mönster, utan bara slumpen utan relevans.

Den personen som VILL se att man kan se sin religions skapare i allt kan mycket snabbare börja ta till sig uppfattningar om sk gudomliga tal, numerologi eller varför inte just då pareidolia – med Jesus på allt möjligt – än andra. De ser det säkert själva som att de har lite färre skygglappar än vi andra. Trots att vi kan förklara för dem att ”ja, vi ser också ett ansikte där i kakan, det är inte så att jag inte ser det där som liknar ett ansikte… ”

Men vi inser också att om du rostar 10000 skivor bröd, så kommer du få massor av brännmönster på deras ytor som HELT slumpmässigt kommer se ut som att de avbildar ansikten inte minst. Just eftersom vi har en otrolig förmåga att tycka oss se ansikten i allt med symmetriskt placerade ”ögon, näsa och mun”. Jesus blir den naturligaste kandidaten då eftersom den religiösa förväntan och längtan att se honom gör sig extra stark. Fast om man är muslim råkar det istället vara saker som påminner om ordet ”Allah” skrivet med arabiska tecken.

Om du ALDRIG fick ett mönster ur slump och kaos, så vore det faktiskt oerhört märkligt. Den som inte tror mig kan ju kasta ut 10-talet lämpliga föremål på sitt golv. Jag tror inte det krävs många kast innan du får fram den klassiska ansiktsformen med ögon och mun ens om du försöker kasta dåligt.

Och det är ju här ”innanför skallbenet” gör sig tillkänna. Förmågan att kritiskt att kunna identifiera eller frånse egna behov av att något gärna eller måste vara på ett visst sätt och istället se vad de verkligen är.

Något fel på vår syn när vi ser ansikten på Mars eller på bröd är det alltså inte. Ingen illusion beroende på brister öht. Tvärtom det visar oss vårt evolutionära arv och fantastiska visuella förmåga att se mönster. Felet sitter helt och hållet i vissa individer som sen inte kan analysera det de ser och drar slutsatser av saker som för det första kräver en titt till med ännu bättre kikare (i fallet med ansikten på Mars) för att enkelt kunna lämnas därhän som ett mönster som fanns, men bara så länge vi inte tittade efter noga.

Ta bilden nedan förresten. En dator som programmerats för att hitta ansikten skulle nog kunna göra det här i den gamla originalbilden nere till höger. En dator som inte programmerats för det skulle inte kunna det och missa ansiktet och den potentiella ruin från en död Mars-kultur som det skulle kunna vara. Jo faktiskt. Skulle kunna vara med de data den bilden alena ger oss.

Om det hela sen inte avgörs av ett mänskligt öga, som ser mönstret, men med en mänsklig förmåga att skilja ut verkliga sannolika mönster från illusionen av något, så skulle vi slösa tid och resurser på trams. Datorn skulle inte kunna säga oss om det är illusionen av ett ansikte, eller en stor skulptur med den datan bilden gav oss från början.

Och om det sen handlar om ”kapsyler” på Mars yta, så inser man rätt fort hur praktiskt och smidigt det är – alla övriga problem med en människa inräknat rent transportmässigt till Mars åsido – att hon är där och ser och sållar saker på ett sätt datorn än så länge inte alls kan. Kan än i a f.

mars

Mer läsning:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pareidolia
http://en.wikipedia.org/wiki/Apophenia
http://en.wikipedia.org/wiki/Perceptions_of_religious_imagery_in_natural_phenomena
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_mineralogy

Newtonbloggen fortsätter roa oss

Jag har inte besökt Newtonbloggen på länge. Vis av erfarenheten vad irritation över okunniga gaphalsar kan göra med ens blodtryck så undviker jag i regel besök på hemsidor från religiösa tokar. Jag begränsar plågan med att dra ner på besöken.

Det tjänar liksom inget till att för 100 ggn läsa svammel om dateringsteknikens brister, evolutionsteorins fel och hur alla nazister och darwinister är samma skrot och korn. Det enda som sker är att man blir irriterad över all enfald sådana som han skriver och den enda som lider av det är en själv. Jag har rent allmänt därför också dragit ner på mina uppläxande bloggposter där jag försöker skola de pseudovetenskapliga i lite verklighet, och likaså tröttnat på att skapa kunskapsarkiv åt fortfarande pigga debattörer. Jag ser hur mina texter ibland länkas åt i diskussioner och det är ju givetvis kul. Men så värst produktiv med nya referenstexter om datering och evolution lär vi nog inte få se från mitt håll. Jag är trött på det.

Jag anmälde ju personen bakom bloggen till både skolverk och även till granskningsprogram på TV eftersom jag inte anser att det är ok att en person ger ut uppenbarligen felaktig information i rollen som lärare till barn. Min katt hade gjort mindre skada i ett klassrum än den här scharlatanen gör eftersom han oundvikligen kommer ge skenet av att han vet vad han talar om.

Inte helt oväntat hände inget. Jag fick faktiskt inte ens svar som bekräftade att de mottaget det jag skrev. Det störde mig nog mer än något i frågan. Vad fan betalar vi skatt för till television och skolmyndigheter om de inte ens behagar kommunicera med sina medborgare som talar med dem. Skärpning slörövar.

Men det är gott att se att många ger honom svar på tal. Hans inlägg möts av hundratals kommentarer där begåvade personer läxar upp honom. Vad som däremot är mer tragiskt än kul är att han aldrig verkar ta åt sig något. Allra minst teorierna, men oftast inte ens kalla fakta. Han påstår saker om dateringsteknik som är rent felaktigt. Tex det här med okända startnivåer på moderisotoper och dotterisotoper och får svar på tal på hur det faktiskt funkar, (refererat till från min text i frågan) – men svarar inte ens på det.

Asperger-typen i mig blir liksom lite paff av sånt. Han har ju fel. Det är ju tydligt och enkelt. Handlar öht inte om åsikter eller tolkningar längre utan om att han har felaktiga kunskaper och inte känner till alla variabler. Dvs det är inte en diskussion om tolkning och teori, utan om enkla variabler där han inte har alla men ändå drar en slutsats! Men ändå så reagerar han liksom inte alls. Hur kan någon som just enkelt blivit motbevisad inte begripa det? Does not compute. Det är så verklighetsfrämmande för mig att vara så, vad skall vi kalla det, tjockskallig? Killen i fråga är ju inte dum i huvudet, däremot har han ju något fel i huvudet som gör att han inte tar till sig mer än utvalda delar av allting. Han plockar russinen ur kakan på ett fullständigt skamlöst sätt och vägrar totalt lyssna på att man behöver mer ingredienser än så för en kaka.

Det är SÅNT beteende. När man inte ens kan svara på något och ändå vidhåller att man har sanningen på sin sida som kännetecknar människor som inte alls förstår vetenskapens grunder. Det hindrar inte honom att påstå att det är HAN som strider för en mer kritisk syn på allting, när det i själva verket ju är precis tvärtom. Det är inte den som väljer ut delar av en teori som den sen använder för ett resonemang som verkligen förstår teorin, det är den som villkorslöst accepterar ALLA delar av en teori som också verkligen förstår den. Tex den som förstår hur man reder ut det där med startnivåer på isotoper.. istället för att påstå att man inte gör det, vilket varenda person med verkliga kunskaper i frågan ju vet inte alls är sant.

Kreationister undrar ibland varför de inte möts av respekt. Varför de hånas som korkade. Och svaret är enkelt. Det är för att ni (medvetet och omedvetet) försöker ljuga om vad vetenskapen påstår och inte påstår och samtidigt tror ni kan en massa mer än de som jobbar med frågorna professionellt. Så enkelt är det. Det är ert patetiska beteende som är orsaken.

”Jag är inte antisemit, men…”

Vill man undvika att göra sig ovän med folk är följande ämne ett typiskt ämne man skall undvika att diskutera. Det stora problemet med att diskutera Israel-Palestina är att så många har en svartvit syn på skuld och orsak. Men den senaste tidens upptrappning av konflikten (som det ju faktiskt aldrig råder fred i) har gjort att lite för många omkring mig har sagt lite för naiva saker – inte minst om Israel och judar – för att jag skall låta bli ämnet.

För det första har vi ju det här med generaliseringen kring judar. Där man helt enkelt använder begreppet jude om israeler. Trots att alla israeler inte alls är judar. Trots att alla judar heller inte är israeler. Det andra är åsiktspolisen, som säger att ”ok, alla judar stöder inte israel, men de som gör det är svin. En bra jude är emot Israel”. Det tredje är hur man helt och hållet sväljer den extrema propagandabild som palestinska nationalister har spritt av skuldbörda, konsekvens och orsak och som sedan ytterligare späs på av selektiva journalister med en agenda. Det är verkligen som natt och dag att läsa en svensk tidnings rapporter om konflikten och tex en israelisk. Innebär det att jag påstår att israeliska tidningar är mer pålitliga? Nej, men de är inte mindre pålitliga än de svenska, vars källor nästan uteslutande är extremt anti-israeliska. Om du inte kan se att källkritik inte är något man kan välja att plocka fram för bara en sida, då är då väldigt subjektiv i frågan.

Men det är inte detta jag ska diskutera nu, utan vad det leder till.

Jag finner det oerhört ömkligt att folk som kallar andra för rasister och islamofober när de kritiserar religionen islam eller vad som sker i islamistiska samhällen samtidigt utan att blinka inte vill ta ansvar för hur deras hatord om israeler (fast de säger lika ofta judar eller sionister) kan leda till mycket mer elände. Inte minst med tanke på vilket bagage generaliseringar kring judar kommer med i form av en 2500 år gammal historia av antisemitism och förtryck och folkmord. Hur jävla historielösa får ni egentligen vara?

Hitler hade rätt om judarna. Så skrev en numera fd vän till mig på facebook i ännu värre och betydligt mer rasistiska ordalag. Och nej, vi talar inte om en arg palestinier nu, vars ord kan tänkas vara möjliga att förlåta i stridens hetta som aktiv part i en konflikt. Nej vi talar om en högutbildad rikemansunge från Pakistan vars relation till konflikten är lika liten som en annan har etniskt och politiskt.  Vars kommentar på facebook genererade enorma mängder ”likes” från hans lika högutbildade och rika landsmän. Alltså inte alls frågan om någon fattig grupp typer som ”inte vet bättre”. Utan folk med tillgång till internet, pass att resa var de vill, mat på bordet och lyx som väldigt få svenskar ens har. Det där med att det bara är outbildade arga unga män som dras åt talibanernas världsbild, det stämmer inte alls. Ogillandet av judar är massivt enligt alla studier.

Det är iaf så att någonstans kring 80% av alla världens muslimer har en mycket negativ bild av judar enligt studier som gjorts. 95% på ställen som Libanon tex. Liknande negativa ord har jag också sett flertalet andra – etniskt svenska eller skandinaviska – vänner uttala. Det är smått häpnadsväckande faktiskt just hur stort och vanligt det här fenomenet är.

Det är också ämnet som ingen skyldig vill kännas vid skuld. Dvs ”jag är inte antisemit.. men…”

Känns parafraseringen igen? Bra. Då kanske vi kan börja använda de grå cellerna lite mer också.

När röken har lagt sig brukar en del av dem som ö h t inte vet vad de talar om försöka förklara varför israeler/judar hatas på ett sätt som får mig att vilja plocka fram skämskudden.

Aftonblaskan skrev en synnerligen dålig artikel mitt i stridernas hetta som var titulerad ”Detta är orsaken till konflikten”. En artikel som mer än väl summerar upp hur svartvit och begränsad bild många har av antisemitismen och hur svårt många har att förstå att gränsen mellan antisemitism och antisionism i princip är obefintlig eftersom de som är antisionister har så oerhört svartvit bild av skuldbörda och så ofta väljer att tala om judar – istället för just sionister. Gnäll inte över att ni blir kallade antisemiter – för ni beter er precis som dem. Lite på samma sätt som man bör skilja på muslimer och islamister faktiskt. Något som samma personer ofta påpekar.

Att man sympatiserar med Israel eller hatar landet brukar vara kopplat till allmän ideologi. Den judiska historien handlar om allianser med kapitalismens USA och en egen historia som ofta kretsat kring att man tvingats leva på att låna ut pengar till andra som enda tillåtna leverbröd. Det judiska inflytandet i mer finansiellt rikare sektorer i samhället har således befästs som en paradox av vår rasistiska historia mot dem. Men poängen här är att judarna är kopplade till kapital och USA. Det gör dem till lätta mål att hata för folk som antingen styrs av en väldigt vänstervriden världsbild – eller en fascistisk. Bägge extrembilder bygger ju på ”vi mot dem”-attityd där rikedom ses som dekadens och korruption. Således är ju den antisemitiska historien som allra värst i Ryssland där fascistiska ideal styrde en rik överklass och denna bild av fiender sedan ärvdes av socialisterna. Tyskland lider av samma fenomen, men där tog aldrig kommunisterna makten, utan istället än mer fascistiska tankar. Kopplingen mellan antisemitism och både socialism och fascism är alltså stark historiskt sett. Den kommer givetvis inte från dessa ting, utan har vandrat genom historien sen judarna fördrevs från sitt land. Ingen gillar en flykting på sin bakgård. Allra minst kristna visar oss historien tyvärr. Den värste antisemiten av dem alla var ju Luther och hans stora roll i det hela bör inte underskattas.

Nåja, rötterna till antisemtism är stora och för långa att reda ut här och nu. Wikipedia har utmärkta artiklar i ämnet som jag länkar till sist.

Poängen är dock den att antisemitism är rätt speciellt rent historiskt. Egentligen är det den allra mest känsliga sortens rasism eftersom den lett till mest lidande och blodbad faktiskt. Endast slaveriet av afrikaner kan mäta sig i rasistiskt förtryck av etnicitet. Trots detta behandlas antisemitism allt mer och mer som om den vore en mildare form av rasism än andra sorter. Inte minst bland de som allra mest och högljutt kritiserar andra för andra former av rasism.

De talar gärna om Israel som ett rasistiskt land (trots att inga raslagar existerar och att muslimer och kristna har samma juridiska skydd som andra). Jämför det med vilket muslimskt land som helst – där raslagarna är tydliga och ickemuslimer är andra klassens medborgare – i den mån de öht finns kvar. Att miljontals judar flytt arabiska länder under de senaste 100 åren talas det inte så mycket om. Idag finns det nästan inga judar kvar alls i länder som bara för 100 år sen hade hundratusentals. Och det handlar inte om frivilligt migrerande till Israel, utan om att de drivits väck, synagogor bränts och folk mördats.

Att judarna mer än något annat enskilt folkslag har fått ta skit genom historien råder det inget tvivel om för den historiskt insatte. Endast folk med en mörk agenda eller djupa okunskaper kan påstå annat. Just därför SKA man tassa lite extra på tår kring vilka uttryck man slänger sig med i diskussioner som rör Israel.

Vid tillfälle skall jag försöka redogöra mer för varför jag stöder Israel (men knappast älskar allt de gör). Detta var mer en pik åt alla ni självgoda pompösa människor som ser er som antirasister och förkämpar mot fördomar och generaliseringar av folk, inte minst då muslimer tex, men som själva sysslar med just rasism, generaliseringar och fördomar när det kommer till judarna. Ni som inte är antisemiter, men.. har massor av skit att säga som drabbar judar.

Innebär det att jag påstår att all kritik av israel och israeler är antisemitism och att det inte är så att Israel eller israel-vänner inte ibland missbruka antisemitism-utropet för att skydda Israel från kritik? Verkligen inte. Men det paradoxala är att varje gång man kritiserar – även legitimt – Israel och israeler – tex för att missbruka skuldkänslan kring antisemitism, så spär man på hatet mot judar ”som sådana som missbrukar detta”. Och det är givetvis så att judar själva ställer till det för sin folkgrupp JUST genom att de urvattnar antisemitismen. Ingen här är helt oskyldig, men det är bara judarna som drabbas av skiten.

Vi har alltså en paradox här, som jag inte kan se en bra lösning på. Det enda man kan göra är att oavsett vad man står i frågan – alltid väga sina ord väldigt noga och se till att allt man säger baseras på hjärna och inte på hjärta.

Jag ogillar personligen religioner i allmänhet och islam i synnerhet. Men jag är också medveten om att man går på en tunn tråd hela tiden och att oavsett hur sansat jag försöker kritisera islam så spär jag hela tiden på, om än bara marginellt, problem med islamofobi. Jag vet att jag därför, när jag kritiserar måste funderar på vad jag vill säga mycket mer än jag kanske gjorde innan Breivik-händelserna som öppnade våra ögon för hur kritik kan misstolkas och missbrukas. Jag blir tvungen att brasklappa allt noga.

Det är min rätt som sekulär ateist i det fria landet Sverige att uttrycka mitt ogillande kring de värderingar som religioner kommer med. Om det så är kristendom, judendom eller islam. Men det är också min skyldighet att formulera mig så att jag inte bidrar till hat. Så vi får lite av en paradox här.

Jag betvivlar att jag lyckas ta mig runt den paradoxen – men jag är i a f medveten om problemet och önskar att folk som talar om att ”vi borde vara medvetna om sådant i fallet med kritik av islam”, började räkna in judendomen i samma andetag också.

AB SSD Dagen

Mormonerna och deras profetior

Återkommer med en liten post i ett ämne som borde beröra fler än vad folk själva tror här i Sverige. Det amerikanska valet och mormonerna. 

Mitt Romney är ju mannen som är född in i den mormonska kyrkan. En märklig kyrka vars kopplingar till kristendom i allra högsta grad kan ifrågasättas – och ifrågasätts – även om mormonerna själva ser sig som de mest kristna av alla kristna.

Det som gör att de ändå ibland accepteras som kristna av andra kristna har ju nästan uteslutande att göra med att de delar samma moralkoder som övriga kristna och att de inte skyltar med sin tro. De är mot aborter, är överlag kreationister, har biblisk syn på äktenskap och är emot allt som andra kristna fundamentalister i USA är emot (dvs 45% av befolkningen minst räknat i antalet kreationister, men troligen mer om man räknar de allmänt moralkonservativa). Idet stora hela är det inte mycket skillnad på en mormon i vardagen och andra amerikaner.

Det finns gott om kristna nätverk på nätet som dock är anti Romney. Inte för att de är liberalare än honom, utan för att de har läst på lite mer om mormonkyrkan och inte accepterar att de tillhör samma religionsgrupp. För mig som utomstående kan jag faktiskt sympatisera med att många kristna inte vill att mormoner skall räknas till kristna – det finns en hel del teologi som skiljer dem åt på det markanta planet även om de rent moral och etikmässigt sett är väldigt lika.

Som person verkar Romney vara lite så där smyg-liberal ibland. Dvs inte riktigt så konservativ som han utger sig för att vara för att locka röster. Han har ju nästan uttalat stöd för abort vid något tillfälle. Nästan. Och han stoltserar ju med att vara duktig på att få demokrater med sig i frågor.  Detta i kombination med att han lägger fram vackra enkla ekonomiska floskler om hur landet skall få triljoner nya jobb genom att sänka skatterna får flertalet människor att glömma bort allt annat. Även människor som inte stöder hans moralkonservativa sida väljer att strunta i det – kanske för att den moralkonservativa sidan helt enkelt inte är tydlig nog. Kanske för att han gömmer sin religion. Eller kanske för att vissa är så fanatiska kring ekonomi som viktigare än allt annat att de helt saknar kontakt med andra egentligen viktigare frågor. Jag kan förstå varför det sitter Timbro-typer i Sverige och i tysthet stöder honom… de är förblindade av hans magiska löften om skattesänkningar och därmed blir allt annat oviktigt. Det är sorgligt att folk tror att Mitt har magiska trick som löser allt och att alla andra frågor är mindre viktiga, men så funkar folk som styrs av extrema ideologiska motiv tyvärr.

Så att analysera Romney genom att analysera personen Romneys uttalanden känns minst sagt hopplöst.

Då tycker jag att man inte skall glömma bort att han faktiskt tillhör mormonkyrkan snarare. Det är inte sekundärt att han tillhör dem. Det är primärt. Att vara medlem där är inte som att vara medlem i Svenska fd statskyrkan direkt. Det är ett betydligt mer distinkt religiöst markerande och styrande av ens vardag.

Vad är det då som är problemet? Jo mormonism är en mycket märklig form av religion som aktivt har beblandat sig i det världsliga livet aktivt på ett sätt som få andra religioner gör idag. Dvs för en mormon är det religiösa allt annat än en privatsak. De massiva projekten med fotografering av kyrkliga arkiv är nog det mest kända världsliga ting folk känner till, men kanske inte lika känt är syftet som helt är religiöst och som handlar om profetior om Jesus återkomst som måste förberedas aktivt av mormonerna.

Vi, kloka svenskar, föreställer oss ibland att profetior, det är något flummigt metafysiskt trams som man inte behöver bry sig om som sekulär eller ateist. Det är något religiösa tokar tror på. Men riktigt så enkelt är det inte. Profetior likt de mormonerna sysslar med handlar om uppgifter som mormonerna skall utföra. Det har liksom ingen som helst betydelse att du och jag kan sitta och här år 2012 och säga att ”så fan att någon skäggig typ på 1800talet såg saker i framtiden, det är trams”.

Ja det är trams att någon ”profet” skulle ha sett det om man inte tar hänsyn till att ingen har påstått annat än att det handlar om instruktioner. Det metafysiska i det hela är irrelevant. Det är det självuppfyllande inslaget som är hela grejen.

Instruktioner som säger tex att USA skall styras av en mormon en dag som ”räddar konstitutionen” genom att införa en teokrati som upphäver alla fel som begåtts. Instruktioner som säger att ”för att bana väg för Jesus” så måste det utvalda folket (judarna) omvändas till mormoner, ett nytt tempel byggas på tempelberget och så slutligen måste ett stort krig inledas (Harmageddon) för att Jesus skall komma åter och rädda oss från oss själva. Undrar du varför Mitt är så himla engagerad i Israel och varför han i princip har lovat anfalla Iran så fort han kan så behöver du inte undra mer. Det är inte för att han är köpt av någon israelisk lobbygrupp eller för att han är en krigshök. Det är för att han är mormon som tror på mormonernas religion.

Nu tror jag inte att mormoner överlag går omkring och planerar för ett tredje världskrig. Vad jag däremot VET är att det är en del av deras religiösa tro och att det är de själva som måste genomföra det och att de religiösa ledarna inom religionen def inte kan blunda för det.

Vi snackar inte periferin av religionen nu, vi snackar viktiga centrala saker. Hela mormonismen är uppbyggd kring just vikten av profetiorna. Den vilar på kristendom som reviderats just av profetiorna. Här kan du se en lista på de viktigaste profetiorna och vilka som mormonerna har lyckats med att få igenom och vilka som återstår.

Så vad händer ikväll ifall Romney vinner? Ja när han tillsätts den 21 januari nästa år så återstår att se vad som kommer ske. Jag är rädd att förbud mot aborter och stamcellsforskning och att homosexuella kan glömma mänskliga rättigheter kan bli de saker som minst kommer påverka folks liv negativt.

Men jag hoppas innerligt att jag har fel. Jag hoppas innerligt att Mitt är så hal och så girigt maktgalen att hans religion inte spelar någon större roll för honom egentligen. För gud hjälpe oss ifall han är en fullt ut troende fundamentalistisk mormon som tror på vita häst-profetian och att mormonerna måste jobba för Jesus återkomst. Då dröjer det inte länge alls innan krigen startar och Europa som vanligt får betala priset av USAs krig med flyktningsströmmar, terrorökning och annat skit. Och även om Mitt otroligt nog personligen vill skita i mormonprofetiorna så kan jag inte låta bli att undra vad som sker ifall hans högsta kyrkliga ledare börjar diktera saker för honom… Kommer han kunna säga nej då?

Allt för många kusliga frågor om Mitt och hans religionsagenda är obesvarade. Jag hoppas de förblir obesvarade och att amerikanerna hellre väljer Obama. Som ateist, sekulär, kristen, humanist, kvinna, homosexuell, vetenskapsbejakande, fredsälskare eller bara rent allmänt tänkande människa är Romney inget du skall rösta på iaf.

Mer läsning:

Att diskutera med folk som har fel

Att diskutera pseuduvetenskap är bland det roligaste jag vet. Men det är också oerhört frustrerande. Oräkneliga är nätterna då jag gått till sängs, störd och irriterad över att inte ha nått fram till en person som har fel.

Gah! FEL!

Kreationister, alternativmedicinare, folk troendens på spöken och oknytt, historierevisionister, antisemiter, konspirationsteoretiker, klimatskeptiker (men även naiva miljövänner) har allesammans orsakat mig mycket huvudvärk pga denna frustration. När man presenterar goda argument i en diskussion, men märker att för varje argument du ger, så möts du av ett nytt motargument som bara blottar nya kunskapsluckor i meningsmotståndaren. Den känslan.

Och det är där skon klämmer. Folk som tror på trams gör inte så av en slump. De gör så för att de i grunden saknar viktiga kunskaper men har enormt mycket övertygelse trots det (eller kanske just pga det). De har helt enkelt byggt upp den där dumheten som de tror på eftersom någonstans långt nere i husgrunden så finns det enorma kunskapsluckor eller defekta byggnadsmaterial.  Bara tänk på alla dessa experter på biologi och geologi som är våra kreationister. I regel har de inte ens läst ämnena på gymnasienivå. Om du inte har det i åtanke, då kan du aldrig begära något av dem i en diskussion heller.

Man stöter alltså på en kreationist som vill diskutera ”fel i evolutionsteorin”. Finns det någon poäng i det då? Ja ibland om personen uppvisar sökande tendenser kan man nå fram men i de flesta fall är det meningslöst. Det kvittar fullständigt hur man lappar och lagar den där defekta murstenen som utgör deras defekta syn på evolutionsteorin om man inte inser att det lär finnas viktigare och mer grundläggande fel djupare i huset. Vissa har inte någon grund alls till sina korthus!

Enda sättet är att styra in diskussionen på deras tro och personliga motiv. Men det gillar de inte. Då är man ”inte saklig”. Trots att det är EXAKT det man är när man vill diskutera deras BEHOV av att evolutionsteorin MÅSTE vara falsk oavsett vad man påvisar.

Det är ett heltidsgöra att lyckas med sånt och jag känner ofta kallet att utföra det. Jag har så svårt att ignorera en diskussion med någon som har fel. Att bara lämna det därhän, blunda och gå vidare.

Men jag har inte längre tid och tar jag mig tid så tar det upp för mycket plats i skallen på mig. Jag har viktigare saker att göra och det är osannolikt att jag kommer kunna fortsätta blogga om sånt framöver.

Den här bloggen går därför ner i (troligen permanent) vila och det lilla jag kommenterar vidare i frågan sker på min personliga blogg istället (den har de som behöver ha det redan tillgång till. Ni andra får fråga snällt.).

Jag önskar skeptikerrörelsen, VoF, humanisterna, oberoende skeptiker, ateister och  kritiska bloggare all lycka och välgång i kampen mot vidskepelse, fundamentalism och okunskap!

På idiotin bara.

Aftonbladet aprilskämtar om strålning

Hittade Aftonbladets aprilskämt här.

Vi har alltså redan många signaler som tyder på att det massiva införandet av trådlös teknik och barns tidiga användning av mobiltelefoner innebär oacceptabla risker för såväl barn som skolanställda.

För den som inte förstår att det är ett skämt behövs kanske ett annat citat:

”Det finns inga kända hälsorisker kopplade till exponering från trådlösa datornätverk.” [Strålsäkerhetsmyndigheten.se]