Till försvar för alla vägsniglar

12 § På väg skall vägrenen användas 1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas, 2. vid färd med moped klass I, 3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, eller 4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur. Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon. Har körbanan avgränsats med en heldragen kantlinje får vägrenen användas endast i de fall som anges i första stycket. Förordning (2007:101).

Alla kan vi störa oss på folk som ligger där och trycker aningens under, eller t om rejält under maximal hastighetsgräns på vägen. Jag förstår till fullo att det är irriterande om man har bråttom till något eller om någon ligger märkbart under maximalt tillåten hastighet.

Men med åren, föräldraskap, inre trygghet och ökad visdom har jag också allt mindre kunnat se det hela som det problem jag kanske gjorde som ung. Ja det låter pretentiöst det där, men jag anser att det är ganska tveklöst att fartdårar är omogna skitungar, oavsett hur gamla de än är.

Faktum är att det är inget problem alls att vara en vägsnigel, varken lagligt eller moraliskt. Så länge man inte medvetet blockerar eller kör under de hastigheter som klassas som minimum, (vilket då inte är det du ser på hastighetsskylten pucko, utan saker som 70 på motorväg, 30 på 90väg osv)

14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

 

Faktum är att vägsniglar inte ligger bakom några trafikolyckor öht. Bara googla själv på forskningen. Inget finns om det. De är knappt ens inblandade i olyckor vad som kan ses. Undantag finns, som tex folk som kör sakta i dimma och i trafikköer. De är inblandade. Men knappast till skuld då heller.

Skulden är fortfarande alltid den som kör på, eftersom trafikvett handlar om bara en enda sak: Du skall aldrig köra fortare än att du kan bromsa för förväntade och rimliga faror på vägen. Det innebär inte att du ska kunna stanna för en älg eller ett barn som helt oförväntat hoppar ut på motorvägen. Men det innebär att du inte skall köra in i röven på bilen framför dig om det är dimma, skymd sikt eller plötsligt uppstår trafikstockning eller att du kan ursäkta din hastighet framför en skola. Det finns nämligen en sak du alltid ska göra och det är att hålla avstånd till fordonet framför dig så att du alltid kan bromsa och vara uppmärksam på vilken omgivning du kör i.

Orimligt tycker vissa. På motorvägarna ligger man ju i 110 knyck och har ofta bilar framför sig på avstånd man aldrig kan stanna för. Korrekt, men det är fortfarande ditt fel som påkörare ifall det sker, eftersom det egentligen inte är ok att ligga nära, ens på motorväg.

Forskningen är solklar. Folk som kör sakta orsakar inte olyckorna. Det är de som väljer att göra en farlig omkörning förbi en vägsnigel som också helt själv orsakar olyckan. Det kvittar faktiskt hur bråttom du har, hur viktig du är eller hur irriterande sakta och mitt i sitt körfält vägsnigeln kör.

Du kanske ser det som en olämpligt osäker bilförare där framme, eller någon som ”leker polis” men i själva verket är det ganska ovanligt att folk medvetet lägger sig i vägen för att stoppa upp trafiken. Det vanliga är att bilföraren bara är osäker på väglaget eller inte vill köra fort. Och det är inget fel på att vara osäker. Osäkra människor är betydligt mindre farliga i trafiken än de överdrivet säkra. Det är faktiskt så att folk som inte är rädda i trafiken också blir oförsiktiga.

Det finns ju kurvor som visar hur folk kör, respektive en hur folk tror de kör och dessa är inte direkt i närheten av varandra. På frågan ”hur bra kör du” svarar närmre 90% att de kör bättre än medel. Behöver jag ens nämna att det är statistiskt omöjligt? Men det säger en hel del om hur verklighetsfrånvarande folk är kring sin förmåga.

Så, folk kör illa och ett av de stora bekymren är för höga hastigheter i förhållande till förarens lämplighet, väglag och körsituation.

Men kör ut i vägrenen och sluta vara så gnatig. 

Nej, dels är det olaglig att ligga där ute hela tiden och dels är det farligt och det är HELT upp till mig som bilförare att avgöra om jag vill köra där eller inte. Du får endast nyttja vägrenen för motorstopp, för uttryckningsfordon som ska köra om eller om du anvisas till det pga vägbygge. Det är inget extra körfält faktiskt. Det är en del av vägen som det gäller speciella regler kring. Det är också en säkerhetszon eller marginal som finns för att folk skall ha viss marginal till utrymmet där det inte finns väg. Lite som man har marginaler i alla sammanhang. Att tycka att folk systematiskt skall ligga där är att inte begripa lagar och logik.

Men det är ju så lång kö bakom dig…

Och? Varför ska jag riskera mitt liv genom att köra ut i vägrenen? Om vi bortser från varför vi har marginaler rent allmänt eller att det är olagligt att färdas där så länge som en kö skulle behöva för att färdas om (och lägg därtill paradoxen att jag blir skyldig att släppa fram er, pga väjningsplikt, vilket gör det till en plats man inte vill vara i helst mer än korta stunder) så är det en tveklöst farlig plats att framföra ett fordon i. Den underhålls inte av plogbilar lika bra, är fylld av stenar och bråte och kan innehålla ungar, cyklister, snödrivor, gångare, postlådor, bilar, som står still och annat man inte vill köra in i. Men framförallt är det alltid helt frivilligt att välja att köra ut där och något man enligt lag ska undvika.

Men följ rytmen och var smidig.

Vems rytm? Din eller din åsikt om vad som är rytmen? Statistiskt sett har du troligen inte alls koll på vad som är rytmen. Du kan väl följa min istället? Det är ju du som är farlig som har bråttom Det är statistiskt säkerställt i a f.

Som vägsnigel kan jag konstatera att det kvittar egentligen hur fort man kör. Det finns alltid folk som vill köra fortare än dig så du kan aldrig uppfylla allas önskan. Att köra om i 120 på motorvägen och någon trycker nosen i röven och vill om är liksom mer vanligt än ovanligt. Det finns alltid någon med plattan i mattan som tycker att alla andra är sniglar. Och vissa verkar rent allmänt bara ogilla att det ligger någon före dem i trafiken. Man kan se hur de liksom hetskör om, för att sedan köra sakta igen när de ligger främst i kön. Obehagliga psykologiska aspekter.

Och då är motorvägar de minst problematiska exemplen. De värsta olyckorna sker i regel på 70 och 90-vägar där väggrenerna är marginella om de ens finns och de potentiella farorna i kanten av vägen är många.

Definitionen av vägsnigel i sig handlar allt som oftast om folk som aldrig är nöjda med andras hastigheter, inte att man verkligen är någon som egentligen ligger speciellt sakta på vägen. Att köra 90 på 90-vägar orsakar ofta långa köer och epitetet vägsnigel dyker upp trots att det är absurt.

Att säga att den som väljer en lagligt låg hastighet på vägen eller som vägrar att köra ut på väggrenen är en trafikfara är lika korkat som att säga att en bärplockare som kommer i vägen för inkompetenta jägares kulor är skyldiga till sin eller andras död. Lika lite som det är jägarnas skog är det fartdårarnas vägar. Det är faktiskt precis tvärtom om någon skall anges förtur i diskussionen.

Det är jägaren som måste kunna garantera fri sikt, att den ser vad den skjuter på och att det finns kulfång. Att öht antyda att bärplockare måste vara vaksamma, för att det är jaktsäsong eller liknande är så dumt att jag inte ens tänker förklara varför det är fel. På exakt samma sätt är det den som väljer att köra fortare än övrig trafik som har ansvar. Inte den som väljer att hålla hastigheten, ligga under eller vägrar använda vägrenen.

Det är den som gör något farligt eller olagligt som är boven. Alltid. Och den som kör sakta (inom lagliga minstagränser) gör varken eller. Höga hastigheter dödar. Inte låga. Fartdårar dödar. Inte vägsniglar. Forskningen är solklar. (se nedan).

Innebär det att jag anser att det inte finns omständigheter där det ”smidigaste” vore om personen som körde sakta inte körde ut i vägrenen? Nej. Men det är extremt ovanligt.

Jag är smittad av två saker här. Jag är inte objektiv helt och hållet utan har givetvis en uttalat vinklad åsikt. Dels såg jag vad hets kunde leda till som vägarbetare en gång i tiden med flertalet hastighetsrelaterade olyckor. Dels är jag en sådan som tillsammans med min familj färdas i exakt hastighetsgränsen eller strax under den på vägar där det råder extremt mycket hets och är extremt dålig sikt. Bästa exemplet är vägen ut mot Bjärred och Lomma från Lund som är en 70 och 90väg med massor av bebyggelse och påfartsvägar där fartdårarna är många och extremt aggressiva. En väg med massor av objekt och svängar.

Sverige borde införa hårdare straff och lagar kring trafiken. Sluta dalta med småpojkar som måste få utlopp för testosteronet på vägen och sänka hastigheterna konsekvent över hela spektrat utom på motorvägen. Se till att straffen för folk som ligger för nära (vilket fartdårar alltid gör) blir som i Norge, med inkomstrelaterade straff, så skulle andelen dödsolyckor sjunka. För det är nämligen höga hastighet och att man inte håller avstånden som är de två enskilda faktorer som orsakar flest olyckor i trafiken (bortsett droger).

Oavsett vad du än tycker om vägsnigeln är det ett faktum att det inte är han som dödar folk i trafiken. Inte indirekt. Inte alls.

Viktig läsning:
VTIs forskning om hastigheter kontra olyckor
NTF om myterna om rytm och smidighet i trafik.
Lagar och regler

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s