Newtonbloggaren anmäld av mig

Jag har idag anmält Newtonbloggaren (Johannes Axelsson) till både Skolinspektionen och TV-programmet Uppdrag granskning. Inte för att han är religiös tok och jag är en intolerant ateist som vill tysta sanningen. Utan för att han som lärare som undervisar elever i religiösa myter på naturvetenskapslektioner bryter mot lagen och skadar elevers objektiva kunskaper och kritiska tänkande. Och en god skola är något som står mig varmt om hjärtat.

Det är inte ok att elever berövas en korrekt vetenskap i skolan, vare sig juridiskt eller moraliskt. Den björntjänsten han gör dem när man säger sig ge dem ett ”kritiskt alternativ” och tramset om att han ”ändå ger dem den riktiga vetenskapsbilden också” (trots att han uppenbart har enorma kunskapsluckor om vetenskap vilket valfri post om evolutionen som han postat påvisar) måste bekämpas i ett civiliserat land som Sverige där alla har rätt till en god skola. Jag vet att Johannes säkert är övertygad om att han ger eleverna sina lite mer kritiskt tänkande bara. Men det är inte det han gör. Skillnaden mellan kritiskt tänkande och konspirationstänkande är hårfin, men ändå så enorm samtidigt och någon vars världsbild bygger på att 99% av naturvetenskapsmännen ljuger är inte direkt personen att lära någon annan skillnaderna.

De flesta av dessa elever han undervisar i kommer från religiös bakgrund och skolan är därmed (eller ska vara) enda riktigt goda chansen att komma i kontakt med annat än de religiösa myterna och pseudovetenskapen som florerar i frireligiösa kretsar. I skolan undervisar man i vetenskap. Punkt. Passar det inte personer som Johannes Axelsson att följa lagen (som finns där av goda skäl) bör man sadla om till en annan yrkesroll, så som predikant eller verka som debattör privat.

Det finns förövrigt inga kreationister som kan ge en korrekt vetenskaplig bild per definition eftersom kreationism inte bara bygger på stark religiös tro, utan på stora kunskapsluckor som både beror på bristande kunskapsinhämtning, men framförallt; en av religionen styrd ovilja att lära sig saker som står i konflikt med den religiösa världsbilden.

Det ligger i deras natur att förneka stora delar av fysiken, kemin, astronomin, kosmologin, geologin, paleontologin och inte minst biologin och evolutionsteorin. Kreationister, för att kunna hantera att forskningen och forskare till 99% inte står på deras sida, tror därför på konspirationer och har unisont grundläggande kunskapsluckor som de valt att fylla med myter om allt från hur dateringsteknik inte funkar som vetenskapen använder det till enorma mytbilder om evolutionsteorin inte minst. När man tittar runt på både hans blogg och andra kreationisters hemsidor så möts man av en hemsk blandning av fel och lögner där man inte riktigt kan veta vad kreationisterna medvetet väljer att missförstå, och vad de helt enkelt bara missförstår för att de inte läser på ordentligt.

Att de jag anmält till skulle bry sig är dock något jag starkt betvivlar så Newtonbloggaren behöver inte bekymra sig så mycket. Men det känns bra att i a f göra något lite mer konkret och inte bara sitta på tummen och replikera på hans trams i bloggar.

Problemet med att agera så här som jag gjort är att han troligen än mer målar in sig i martyrskapets hörn med ännu mer konspirationstänkande och ännu mer blir övertygad om att han sitter på en sanning som t ex ateister inte vill ska få komma fram, men det är väl ett pris man helt enkelt får ta i kampen för en god skola där alla elever får en objektiv vetenskapsbild och inte en religiöst vinklad konspirationsbaserad bild.

53 tankar på “Newtonbloggaren anmäld av mig

 1. Ditt civilkurage hedrar Dig!
  F.ö anser jag att alla s.k friskolor som drives med religiösa förtecken borde stoppas!
  Vi kanhända inte är helt överens i just det, liksom vi inte är helt överens i vissa andra avseenden, men det är definitivt min åsikt!

  • Jag har inget i sig emot religiösa friskolor, så länge de inte anställer kreationister som naturvetenskapslärare. Visst, det kanske inte går att kringgå, och isåfall skall inga religiöst styrda friskolor tillåtas. Men problemet är att kreationistlärare verkar även i kommunala skolor så jag vet inte om det löser något med förbud mot en viss form av skolor. Jag tror mer på mycket mer hårdare och noggrannare inspektioner.

   • Varvid då hårdare och noggrannare inspektioner i vilket fall som helst förhoppningsfullt skulle få det praktiska resultat jag förespråkar!
    Same shit different name…but in this case not shit!

  • Det mest grunläggande i demokratin är frihet och fri åsiktsbildning. Du anser ”att alla s.k. friskolor som drivs med religiösa förtecken borde stoppas!” Varför? Har inte den religiösa människan samma rättigheter och friheter som en icke-religiös?
   Kan du ger en bra vetenskaplig/filosofisk grund som säger att religiösa livsåskådningar i sig är skäl nog att terminera frismkolans existens? ”Åsikt” räcker inte.

   • Vesa Annala: Nu var inte frågan riktad till mig, men jag kan ge min kommentar på det hela. En bra vetenskaplig/filosofisk anledning att inte ha religiösa friskolor? Två skäl kommer mig till åtanke: Dåliga resultat på nationella prov rent allmänt är ett pragmatiskt skäl att ifrågasätta religiösa friskolor, men framförallt det etiskt tveksamma att påtvinga barn en specifik religion.

    En stor del av kristendomens religiösa anser likt mig att det är olämpligt att påtvinga barn religion. Således är vuxendop av just det skälet att föredra framför barndop. Barn är varken medvetna nog om så här komplexa frågor, eller förmögna att kunna fatta självständiga beslut och får med en skola en religiös indoktrinering som de sedan kanske inte kan bryta, trots att den religionen egentligen aldrig passade dem speciellt bra. Att därmed sätta barn i en skola vars uttalade syfte är att lära dem EN specifik religions specifika religiösa grens tolkning som en större sanning, är därmed direkt olämplig ur praktiskt etisk synvinkel.

   • Bäste Vesa Annala!
    Bättre sänt än aldrig….inte varit här på ett par dagar så Din replik har jag inte uppmärksammat förrän nu!
    Och jag behöver ju egentligen inte återupprepa de argument som Daniel anför i sitt svar…eftersom mina argument är ungefär desamma!
    med vänlig hälsning!

    p.s Du påstår att det mest grundläggande i demokratin är bl.a. frihet!
    Frihet från vadå?

  • Cecilia: Jag tror inte ett skit sker tyvärr. UG har nog andra prioriteringar och Skolinspektionen kan säkert motivera att låta bli att göra något med rädsla för att stöta sig med religiösa minoriteter och annat PK. Och kan en lärare motivera det hela med att de bara ger ett samhällsperspektiv i sin undervisning så kommer de undan med nästan vad som helst.

 2. I praktiken betyder det inget, för läraren vet när han är under utredning och kan välja att inte prata skapelsetro då. Men principiellt viktigt. Bra, Daniel!

 3. Spännande med en anmälan till Skolinspektionen!
  Har du anmält skolan eller läraren? Framöver, genom lärarlegitimationen, utökas ju möjligheten för anmälan av enskilda lärare för varning/återkallande av legitimationen. Jag hyser dock inte särskilt stort hopp till detta, då det troligen krävs grova övergrepp/våld/liknande för att få en legitimation återkallad (med hänvisning till ex. möjligheten att få sjuksköterskelegitimation återkallad). Återkom med info om om hanteringen hos skolinspektionen – jag utgår från att svaret från UG blir ”Tack för ditt brev. Vi har många som skriver till oss… Du är placerad i kö, beräknad tid innan vi besvarar ditt brev är 17 år och två månader”.

  • Jag anmälde både skola och lärare. Jag lovar återkomma om jag hör något. Har redan fått ett automatsvar från UG som lät ungefär exakt som du skrev. 😀

 4. Bra Daniel! Lär som sagt inte göra någon större skillnad, men man bör inte vara tyst för den sakens skull. Väntar dock också på martyrkortet 🙂

 5. Bra gjort. Tycker faktiskt inte riktigt det håller att en kreationist undervisar i biologi. Om läraren inte själv tror på det han ska lära ut blir det fel. Det blir lite som en mattelärare som inte tror på derivata!

  Speciellt illa är det eftersom han verkar tycka det är okej att presentera kreationism på NO-lektionerna också.

 6. ”Det ligger i deras natur att förneka stora delar av fysiken, kemin, astronomin, kosmologin, geologin, paleontologin och inte minst biologin och evolutionsteorin.”
  Jag vet inte om att det är någon kreationist eller skapelsetroende som överhuvud taget förnekar något av de ovanstående diciplinerna förrutom vissa slutsatser i evolutionsteorin.
  Kan du ge mig exempel på ditt påstående?
  Du behöver inte vara orolig att någon elev skulle bli vilseförd bort från evolutionsteorin. Den är inbakad i alla möjliga sammanhang. Allt ifrån barnböcker, barnprogram i TV, Program för vuxna, dagstidningar, populärvetenskapliga tidningar m.m.
  Varför skulle det vara så farligt och hur kan det skada elevers objektiva kunskaper och kritiska tänkande, att någon har alternativa förklaringar till de geologiska spår vi finner i naturen.
  Dina starka reaktioner för tanken tillbaka till inkvisitionen som hindrade den fria tanken i europa, och även det konventikelplakat som tidigare gällde i sverige.

  • Anders:

   Du kan tydligen inte så mycket om hur kreationister resonerar. Låt mig därför skola dig i några exempel:

   Fysik: T ex påståendet att radioaktivt förfall inte går att använda för att datera. Här talar man felaktigt om ”okända startnivåer” kring U-Pb-metoden tex eller i fallet med C14-metoden om ”kontamination” eller varierande strålningsnivåer genom tiderna -utan att förstå hur metoden faktiskt kalibreras i hänsyn till JUST sånt.

   Kosmologi och astronomi: Man kan med rödskifte påvisa vilken ålder universum har. Detta förnekas.

   Geologi: Man förnekar alla aspekter kring datering (kristallväxt, radiometri) och sekvensstratigrafi. Dvs hur geologiska processer och Jordens ålder faktiskt är och funkar.

   Det här var givetvis bara ytligt beskrivet av mig. Jag går gärna in på detaljer. Men jag föreslår att du börjar med att besöka valfri kreationistisk hemsida innan du ifrågasätter något så fundamentalt som vad det är kreationister inte delar åsikt med vetenskapen om. Det spar oss alla tid. Sen kan jag gärna svara på frågor om VARFÖR kreationisterna har fel på dessa punkter (och fler) om så önskas.

   Vad gäller martyrskap kring inkvisitioner så föreslår jag att du inte går den vägen retoriskt som kristen. Det ser så komiskt ut när kristna försöker beskylla ateister för något som de uppfann och som kostat miljoner människor livet genom historien…

   • Jag tycker att du får det att låta som om skapelsetroende generellt förnekar alla rön inom de vetenskapsområden du nämner. Det jag läst från dem visar snarare att de har en annan syn på hur rönen skall tolkas.
    Du nämner okända startnivåer i U-Pb-metoden. Som jag ser det måste vi ha varit med från allra första början med mätningar för att säkert veta var nivåerna låg.
    Med avseende på C14-metoden så kan jag förstå att nivåerna över tid torde variera en del och det är ju viktigt att de får rätt kalibrering. Jag kan mycket väl tänka mig att skapelsetroende vetenskapsmän kalibrerar något annorlunda och måhända gör de det med god grund. Det har ju stor betydelse vilka data kalibreringen görs ifrån. Att interpolera är en svår balansövning.
    Om kosmologi och astronomi vet jag alldeles för lite så det vill jag inte yttra mig om.
    Har evolutionister monopol på vad som är vetenskap? Knappast, jag vet att det finns även många skapelsetroende vetenskapsmän. Att de kan se på samma evidens med andra ögon är väl inte så märkligt. Alla sådana här stora frågor har många variabler och infallsvinklar.
    Jag förväntade mig att du skulle reagera på det om inkvisitionen. Det finns inget försvar för vad kyrkan gjorde under den tiden och det visar mer på att kyrkan har varit mer intresserad av sin egen makt än att följa Guds ord. Samma kyrka som i den kristna tron har fört in läran om en evig pina för otroende. Bibeln talar inte om något sådant. Jag märker att många evolutionister har kommit att förakta allt som har med kristen tro att göra på grund av att de uppfattar Gud som ren och skär tyrann som pinar människor i ett helvete utan slut. Richard Dawkins är en av dem. Som jag sa tidigare finns det ingen förankring för en sådan syn i bibeln.
    Det är alltid oroande när ideologier förenar sig med staten och dikterar vad människor skall tro på. Här har vi även andra ideologier som ligger bakom väl så stora brott mot mänskligheten.

   • Anders: Du säger dig inte känna till kreationistiska argument, ändå kommer du med dem… Lustigkurre. Nåja som jag sa, men som du kanske inte läste så kan jag svara på dem. Jag förutsätter att du tänker läsa det jag tagit mig tid att skriva och att du ger mig respons.

    Vad gäller ”okända startnivåer” av mor-dotter-isotoper (i detta fallet Uran som faller sönder till Bly) så är det irrelevant för datering pga sättet man mäter. Nu förutsätter jag lite elakt att du inte kan så mycket fysik, så jag lämnar ekvationerna utanför och tar det på så enkel svenska som jag kan. Vill du ha ekvationen så ger jag dig dem givetvis.

    Om du har okända startnivåer, pga kontamination eller rättare sagt pga att ditt prov innehöll stora mängder bly från början så kommer det synas i kurvan som plottas och då använder man inte mätningen. Det är ju nämligen så att du göra många separata mätningar i samma prov – och inte ett och avvikande resultat skulle därmed synas direkt och det skulle samtidigt på samma väg rent statistiskt sett blir FULLSTÄNDIGT omöjligt med resultat på olika prov som gav samma resltat. Om du tittar i en geologisk vetenskaplig artikel – alltså en originalkälla för en specifik mätning så plottar de alltid kurvorna så att ALLA kan få se resultatet. Jag har själv varit i ett sådant labb i Lund där jag studerar och tittat på hur det går till.

    För de olika metoderna används också medvetet referens-ämnen som är speciella i geologiska sammanhang. Argon i K-Ar eller Ar-Ar-metoden är en inert gas som inte kan verka med kristallstrukturen. Således kan den inte på naturlig väg finnas bunden i kristallstrukturen och de halter som återfinns i strukturen måste ha kommit från radioaktivt förfall. Bly i Uran-Pb-metoden kan inte på naturlig väg bildasi Zirkon och finnas i dess kristallstruktur. (Man kan testa allt med mineralbildning laborativt). Det är just specifikt zirkoner som man använder i mätningen av U-Pb eftersom de både är kontaminationssäkert mineral och ett beständigt sådant som tål extrema yttre påverkansprocesser som hetta/tryck/erosion. Kort och gott: Vet man hur metoderna funkar, så vet man också att forskningen vet om ev problem. Men det grundläggande som gäller att komma ihåg är att om det finns något som påverkat resultatet på något sätt, så får vi massiva störningar i kurvan och den blir värdelös och att slumpen statistiskt sett aldrig kan generera samma resultat om nivåerna inte vore de samma på riktigt. Det finns fler aspekter på hur zirkon funkar som är intressanta i detta, men det lämnar jag därhän tillsvidare. Men jag ska skriva en separat bloggpost om varför kreationister inte har rätt i detta, som kommer inkludera en mer utförlig beskrivning av ekvationen mor/dotter genom dotter/dotter-kurvan.

    Vad gäller kol-14-metoden är jag givetvis intresserad av vad det är för ANDRA kalibreringar som kreationister skulle använda – för annars sysslar vi bara med retoriskt tjafs. Jag skulle gärna vilja veta vilka labb som gjort dem och även hur framföralllt eftersom jag läst geokronologi på mastersnivå och tycker mig ha sett det mesta i frågan – från dumheter till fakta. Det är nämligen inte så många metoder som KAN kalibrera C14 och samtidigt andra absoluta mätmetoder så det här ska bli intressant att höra. Jag förutsätter ju att du vet exempel på det som övertygar dig… För jag förutsätter att alla som är övertygade om något sätter sig in i hur det funkar och inte bara litar på andras ord.

    Du säger dig känna till skapelsetroende vetenskapsmän. Ja det stämmer säkert. Grejen är dock att inte är verksamma inom t ex geokronologi – vilket du ju måste förstå är ganska relevant i sammanhanget. Bara för att du har en doktorsexamen så blir du ju inte kunnig inom andra fält än det du doktorerade inom – vilket kan vara värt att komma ihåg. Håller du inte med mig, så ber jag dig såklart namnge något exempel på forskare inom geokronologi som är kreationister. Kan du inte det, då ska jag avslöja en sak som vi ”evolutionister” känner till i vår konspiration mot världen… Men tills dess ber jag dig nu svara på det jag skrivit som den civiliserade gode hederlige kristne som kommer att slippa undan helvetet… som jag förutsätter att du är…

 7. Daniel

  Jag har titlarna på två böcker som tar upp en del av det du frågade efter.
  Band 2 av den första boken:
  Larry Vardiman, Andrew Snelling, Eugene Chaffin,
  Radioisotopes and the Age of the Earth, volumes 1 & 2. Kan beställas t.ex. från Amazon:
  http://www.amazon.com/Radioisotopes-Age-Earth-Vol-2/dp/0932766811/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1331487602&sr=1-3

  Och även:
  Andrew A. Snelling
  Earth’s Catastrophic Past: Geology, Creation & the Flood. Kan beställas från Amazon
  http://www.amazon.com/Earths-Catastrophic-Past-Geology-Creation/dp/0932766943/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1331487751&sr=1-1

  Jag rekommenderar att inte bara läsa om författarna på wikipedia utan läsa böckerna.

  • Anders: Du svarar inte på det jag skrev. Det är oförskämt och jag kommer således behandla dig som ett nättroll. Jag bad förövrigt om forskare som arbetar med geokronologi, du gav mig en ointressant atmosfärsforskare (Larry Vardiman, du kunde lika gärna referera till Anna Anka vad gäller kompetens kring isotopdatering) och Andrew A. Snelling är heller ingen geokronolog, utan är en prospekteringsgeolog som sysslar med pseudovetenskap i form av sk halos kring radioaktiva material i mineral, vilket han av förklarliga skäl inte har vunnit något gehör kring. Som sagt, det finns inga som jobbar professionellt med datering som är kreationister. Du klarar nämligen inte av att datera ämnen om du inte begriper grunderna.

   Men som sagt, det var synd att du inte tog diskussionen på allvar. Så jag avslutar den nu. Håll däremot gärna utkik på framtida poster. Jag kommer i mer detalj gå in på dateringsmetoder framöver.

   • Hej!

    En troende forskare som evolutionisterna inte vågar ställa upp på en debatt
    Angående Genome forskning.
    Se och hör vad han säger , och svara mig varför du tror att du har rätt.
    Efter som du inte har några bevis på evolution.
    Så handlar det om tro , även det du tror på.
    Var finns alla misslyckade arter , det borde finnas Biljoner av dom.
    Och jag vill ha bevis , om du inte har några. Alltså är du en troende på ditt område. Då borde inte du få undervisa i skolan utan att bli anmäld.

    OBS Du kan ju inte ens tala om för mig hur liv kom till.
    Bara massa teorier utan vetenskapliga bevis.Alltså en tros fråga.
    Och då kan vi börja diskutera vad som är tro eller vetenskap.
    Alla elever borde få en möjlighet att få höra vad olika människor tror på.
    Annars får man mindre förståelse för varandra.

    John Stanford

    ///Stefan

   • Stefan: Vågar ta debatt? Skicka honom till mig så tar jag debatten. Så mycket för det tramsiga påståendet.

    Vad gäller utdöda djur så handlar det inte om biljoner, utan uppskattningsvis 100-talet miljoner arter som totalt existerat på Jorden. Försök hantera siffror lite mer korrekt tack. Jag vet att ni kreationister har svårt för siffror, men ändå.

    Och misslyckade arter? Tja, alla fossil är exempel på arter som inte lyckades. Bevis nog för det tänkande sinnet även om din fråga är inkorrekt ställd egentligen då inga arter är lyckade eller misslyckade ur biologisk synvinkel, bara framgångsrika olika länge.

   • Det är inte tramsigt utan sanning.
    Jag pratar om misslyckade arter inte fullständiga.Du har svårt att läsa innan till.
    Efter som du tror på en utveckling av arter så måste det finnas massor av
    ofullständiga arter. Billjoner av dessa misslyckande mutationer.
    Var är alla dessa mellan arter?????
    Ge mig någon exempel eller bild på dessa mellan arter.
    Du slingrar dig , det är inget fel på frågan, utan ditt svar är rappa kalja.
    Inga lyckade eller misslyckade , Då måste arterna vara fungerande direkt ,
    Ditt påstånde är ju taget ur luften.Fossiler som är misslyckade???
    Du borde bli sago berättare.

    Jag förstår att du inte vill kommentera Genome forskning.
    Och hur livet började .Efter som du inte kan bevisa det du tror på
    så blir det fortfarande en tros fråga.
    Alltså är du en troende.

    Du kan ju kontakta John Stanford, han kommer säkert.

   • Som jag sa, det finns inget som heter ”misslyckade” arter inom biologin. Det känns svårt för mig att diskutera med dig när du inte förstår ens något så grundläggande.

    Det jag misstänker att du frågar efter är sk mellanformer. Om du hade ansträngt dig lite så hade du sett att jag precis skrev om precis detta i en bloggpost, fast jag antar att du inte vet vad det är du letar efter eftersom du felaktigt kallar dem för misslyckade. Men för all del här är länken, inte för att jag tror att du är förmögen att begripa:

    https://asebeia.wordpress.com/2012/03/06/fossilen-som-faller-utanfor-skapelseordningen/

   • Hej Daniel!
    Om man följer upp ditt resonemang så duker inte Charles Darwin heller. Han var utbildad som teolog. Darwin var varken geolog eller biolog. Kanske tror du inte på Darwin? Du kan åtminstone inte tro på hans untvecklingslära utifrån hans formella kompetens.

   • Nja, så funkar det inte riktigt. Alla som strävade efter att jobba som ”naturalister” gick enligt tradition i England på en examen som inkluderar teologi eftersom det räknades som ett slags naturalistisk teologi.

    Det fanns inget annat val. Biologi som ämne fanns inte på det sättet utan det var medicin som gällde som grund, något Darwin också läste, och senare även geologi. Han är alltså, med den tidens mått mätt, helt korrekt skolad som naturvetare i de ämnen som han sedemera bedrev forskning i och teologin var ett akademiskt måste för karriären.

    Ämnet biologis historia:
    http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_biology#19th_century:_the_emergence_of_biological_disciplines

 8. Så så lätt du gör det för dig. att säga till någon att man inte begriper.
  Måste vara gott för dig att du begriper allt.
  .Du svarar inte på frågor . Du kan inte svara mig, därför använder du lögner.
  Har du inget annat försvar än att andra inte begriper.
  Dina påstående är bara påstående. I mina ögon är du bara en troende inte vetenskap.
  Din tro verkar mycket svag.
  Jag ger dig en chans till . Hur uppstod livet . Till bevis nu .
  Eller är det en tros fråga. jag förstår att du känner dig trängd.
  Det hade jag också gjort ,med den tro som du har.

  • Jag har svarat på dina frågor om ”misslyckade livsformer”. Att du sen inte begriper svaret, det kan ju jag gärna inte ta ansvar för.

   Vad gäller abiogenesis, är det en helt annan fråga än evolution. Där har vetenskapen ännu inga säkra svar, men för varje år som går har forskningen gått framåt även där. Jag tror inget alls i frågan, eftersom jag vet inte. Forskningen vet inte hur liv uppstod. Men man kan mycket mer om hur det kan ha gått till idag än man kunde bara för 20 år sen. Idag vet vi t ex att det finns självreplikerande aminosyror, vilket innebär att vi är ett stort steg på väg att förstå hur DNA kan replikeras. Små pusselbitar – det är så forskning går till. Hade man vetat allt redan (så som ni kreationist-tomtar anser er göra) så hade man inte behövt forska på något alls överhuvudtaget. Det är tur det finns annat än kreationister i världen – så att forskningen går framåt.

   • Äntligen , tack för att du erkände att du inte vet , tänk att det satt så långt inne.
    Alltså är du fortfarande en troende.
    Så en troende som du skall få undervisa i skolan men en annan troende som har
    en annan uppfattning skall inte få undervisa.Utan du anmäler honom(.Johannes Axelsson) OMOGET.
    Och kom inte säg att din tro är bättre för att du påstår det är vetenskap.
    Du har inga bevis, bara teorier.
    Anngående misslyckade arter som du säger att jag inte begriper fast jag begriper men du begriper inte att jag begriper men det du begriper ÄR BARA PÅSTÅENDE.
    Begriper du, eller använder du bara dom två orden (begriper inte) när du inte vet
    eller tror. Ännu en tros fråga.
    Forskningen går framåt det håller jag med om. Men man har inte kommit
    någon närmare lösning angående livets uppkomst , utan vad man har kommit
    fram till att det är mer avancerat än vad man har trott.
    Genome forskning, som du inte vill svara på och jag förstår varför du inte vill.
    Koden som vi har inbyggt är programerad så att vi försvagas för var generation.
    Spiralen går neråt och inte uppåt. Och det går snabbt nu.
    Helt emot vad evolutionisterna tror på.Även om befolkningen ökar eller
    vi lever längre ( tack vare kirurger , medicin ,bättre näring och bättre boende.)
    Tar man bort detta så sjunker medel livslängden .Men man kan se nu att dom negativa
    mutationerna är fler än dom repererande mekanismerna,Dessa negativa mutationer
    förs över till barnen. Man har kommit fram till att människan försvagas sakta men säkert.
    Man kan börjar se detta i att kroniska sjukdomar ökar.Vissa säger max 100-200år till
    sen är det kört. Vilket hopp ateisterna har.Så nu har jag svarat istället för dig.

    Förresten kan du skriva till alla vetenskaps tidningar att Newton var en tomte
    och han har inte gjort något för vetenskapen eftersom han var kreatonist.
    Och att tack vare denna tomte har utvecklingen hindrats.Kan du skriva detta till dom.
    Det finns gott om kreatonister som är forskare , jag gav dig ett namn
    innan John Stanford OBS vi tomtar (kreatonister) har aldrig påstått att vi vet allt.
    Ännu fler lögner från din sida. Du vet vem som är lögnare från begynnelsen.

    Men jag uppskattade att du kom ut ur garderoben och erkände att du inte vet.
    Du vet att mänskliga koden är programerad så att människan
    kommer att dö .Och tiden är kort.Tänk att få stiga ner graven utan ett hopp.
    Från troende till en annan troende som du. Vad är ditt hopp???
    Nu när du vet att människan håller på att dö ut och att du också skall MÖTA DÖDEN.

    MItt hopp är JESUS KRISTUS

   • Grattis till vad som måste vara den enskilt sett mest korkade kommentaren på min blogg någonsin. Jag är smått imponerad över hur du lyckas missförstå allting om allting så här kapitalt som du gör.

    Ditt hopp är Jesus. Kul för dig. Och mitt hopp är att folk som inte begriper att de har fått svar, börjar begripa det, eller åtminstone lär sig läsa och skriva ordentligt innan de basunerar ut en massa osammanhängande åsikter om allting på ett sätt som mest påminner om besatthet av demoner än något annat. Jag har svarat på dina frågor. Jag har också förklarat varför det inte är tro. Du är helt enkelt bara för dum för att begripa hur dum du är troligen… någon annan förklaring finns rimligen inte.

   • Så du kallar mig dum , hårda ord . Mycket lågt .Vad är nästa steg , förutom att vi skall
    bespottas och hånas , att vi skall avrättas .
    Du är ju farlig , Hoppas upprdrag granskning tar upp fallet så att dom ser att människor
    som tycker annorlunda än du, skall bespottas och hånas offentligt
    Ett nytt ord i din förnedring av andra ( Dum )
    Så du tror på Demoner, Inte visste jag att ateister trodde på demoner.
    Något för uppdrag granskning . för att jag inte tror som du så är jag dum , besatt och
    skall bespottas och hånas offentligt. Låter som medeltiden.

    Jag accepterar när du säger att ni har olika teorier om universums uppkomst.
    För att ni har kommit fram till detta genom olika metoder , det är helt okej.
    Men när man säger att det är så fast man inte har bevis inom vissa områden eller man försöker kritisera vissa fakta som kreatoniserna gör .Nu menar jag seriösa kreatonister
    Som John Stanford osv. , så är man dumhuvud och skall bespottas.
    Nej alla kreatonister har fel, punkt slut.
    Eller skall man bara acceptera allt som ni tycker , du vet att det finns evolutionister och
    ateister som håller med om vissa saker som kreatoniserna tror på.
    Kreatonisterna förnekar inte fakta som är verkligen fakta även om det är ateister eller evolutionister som har tagit fram det.
    Utan vissa saker är en tros fråga. Du tar upp datum . Bevisen säger att jorden är mycket äldre än vad Bibeln säger. Men om jag säger att Gud skapade jorden så ,
    att den skulle se så gammal ut enligt våra mätmetoder.Bevisa om jag har fel,
    du kan inte , Vi kan ta när Gud skapade Adam . Gud frågar dig hur gammal är
    Adam , Enligt din bedömning och mätmetoder och den kunskap som du har så
    säger du ca 25 år , Nej säger Gud , Han är 5 minuter gammal .
    Jag har skapat honom så att han skall se ut som en 25 åring.
    Förstår du mig , eller skall du förnedra mig med andra ordval bara för att jag inte skriver
    lika fint eller korrekt som du.( enligt dig).
    Både du och jag vet när man har mätt åldern på vissa skikt i berg så har den översta
    delen varit äldre en den understa. Det är sånt som kreatonister tar upp och annat .
    Ta Lucy , en mellan art sa man , fast det var folk som kritiserade det .Så körde man sitt
    Men nu är det rätt tyst om Lucy , vissa saker stämde ej.
    Fast det var både kreatonister och ateister som kom med kritik.
    Men man skall bespotta Kreatonister.
    Vad är nästa steg Daniel, dödshot.

   • Dödshot? Wow, du tycker verkligen oerhört synd om dig själv du som drar sådana växlar av att kritik… Gulligt och behjärtansvärt på samma gång. Vad säger din gud om allt ditt självömkande tror du? Tror du verkligen att han är nöjd och belåten med att hans mest hängivna undersåtar hela tiden tycker synd om sig själva och hela tiden är så oerhört korkade?

    Jag har förövrigt svarat på din fråga om Lucy och vad vetenskapen har att säga om kreationisters felaktiga påståenden om evolution och fossil. Men som sagt, det var ju det du inte begrep… uppenbarligen. Tack för att du återigen visar att du inte läser folks svar (eller erkänner att du inte kan förstå diskussioner om biologi så mycket som du själv har fått för dig i all din hybris som kreationist, ni tror ju alltid att ni kan mer än forskare om vetenskap, vilket är rätt så gulligt)

   • Då har vi samma problem ,jag förstår inte dig och du förstår inte mig.
    Ditt sätt att skriva är hotande , ta bespotta och håna .
    Vilka människor brukar det var som bespottar folk???
    du vet säkert vilka det är , historian har visat det.
    Och uppdrag granskning vet vilka det är.
    Hör du till dom eller är det bara munläder.
    Jag läser en viss fruktan mellan raderna, som du nu skrev .
    Du försöker dölja det i det sätt att skriva . så då måste du dölja det genom att
    håna. Nej ! Du svarade inte mig som du påstår.Men det börjar jag bli van vid.
    Det börjar bli tröttsamt , åter igen vi påstår inte att vi vet mer.Vi har en annan tro
    än den du har.
    Om jag tycker synd om mig själv , det har hänt.
    Men jag kan garantera dig att så är det inte nu.
    Du verkar vara en rädd och bitter man , en av dina favorit instrument är att håna.
    Som du spelar ofta på .Men det är ett sätt att försvara sig på.
    Hoppas att du inte hånar dina vänner så att dom inte vågar vara sig själva
    när dom är med dig.Tragiskt!!!! För rapp i käften är du , det måste jag erkänna.
    .
    Vad säger min Gud , jo han säger att han står emot dom högmodiga.

    Gud välsigne dig Daniel

   • Tack så mycket för välsignelsen. Jag vet inte vad jag ska göra med den, men tack ändå.

    Säg till när du är klar förövrigt så att jag kan återgå till viktigare saker än folk som dels inte läser mina svar och dels ser sig hotade till livet för att jag kritiserar pseudovetenskapen de förespråkar…

   • Hej Daniel!

     Daniel den mars 15, 2012 kl. 10:57 e m skrev:
    Hej Daniel! Nu har jag lite tid. Här några korta kommentarer till ditt långa svar. Jag försöker vara kortfattad.

    ”…hur det kan ha gått till på naturlig väg (alltså utan en skapare).”
    Naturligtvis kan de ha gått till, men naturligtvis kan också en Skapare ligga bakom livet. Du utesluter enligt min mening den bästa förklaringen till livets uppkomst. Du gör ett livsåskådningsmässiga val. Varför väljer du bort Gud som ett bra förklaringsalternativ?
    ”För det andra är gränsen för liv och icke liv inte alls så totalt okänd som du hävdar.”
    Menar du att du verkligen vet vad liv egentligen är! Annars är ditt påstående helt tagen ur luften!

    ”Och nog utvecklas forskningen i det, och det fort.”
    Här vill jag bara hänvisa till Eugene V Koonins bok, The Logic of Chance, FT Press, 2011, kap 12. Koonins slår hål på den optimism du visar!

    ”Och steget från primitivt protoliv till liv – är obefintligt.”
    Hur vet du detta när man inte ens vet vad liv egentligen är!

    ”Ett grundläggande misstag som ni kreationister gör som gör att ni inte begriper det här med livets uppkomst ur ett naturligt perspektiv är att ni tror att det handlar om död materia som plötsligt omvandlas till en cell med massa DNA-kod.”
    Hm! Vem har sagt så! Inte jag!

    Den grundläggande fråga som möter forskaren är följande: vilket uppstod först livet eller informationen? Livet kan inte fungera utan information och utan liv inget information! Problemet ligger däri att ingen vet vad liv egentligen är (se t.ex. Ingemar Ernberg m.fl. “Vad är liv”, Karoliniska Insitutet University Press, 2011. En mer grundläggande bok är Noam Lahav, “Biogenesis. Theories of Life’s Origin”, Oxoford, 1999).

    ”Vad menar du med information?”
    Ernbegrer m.fl. använder ordet ”ritning” som synonym för ordet information (se t.ex. s. 23). Jag tycker att det är en bra jämförelse.

    ”Aminosyrorna som utgör DNAt? Ja de fanns def innan livet, för de återfinns över hela universum precis överallt.”
    Hm! Du gör här ett oerhört svepande påstående: att du eller någon annan skulle veta allt om aminosyrors allestädes närvaro i hela universum!

    ”Informationen fanns alltså i sin fragmentariska form först”
    Hur vet du detta?

    ”Någon TRO behövs inte, bara kunskap om var forskningen står rent konkret och lite mindre filosofiskt.”
    Hm!

    ”Jag behöver inte ha TRO för att inse att en borr, om jag borrar genom en bräda, skall gå genom den tillslut, det krävs bara slutledningsförmåga baserat på rimligheter, utan att jag för den delen ännu VET resultatet.”

    Det finnsfaktiskt en liten skillnad mellan en borr du har i din hand och dina svepande formuleringar om livet och dess uppkomst i miljarder år tillbaka i tiden!

    ”Inte samma sorts tro som jag behöver för att tro att det finns en osynlig gudom. Vad gäller liv från död materia ligger det på samma nivå som borren i brädan. Prova läs på alla framsteg forskningen har gjort, istället för åsikter från bara enskilda individer i böcker.”

    Jag antar att varken du eller jag har läst ”alla framsteg” om forskningen kring livets uppkomst.” Jag har läst en hel del så att jag vet åtminstone en liten del vad som pågår. Skillnaden mellan dig och mig är kanske att jag läser brädare. Jag läser ID- och skapelsetro- och evolutionistisk litteratur. Försöker skapa en helhetsbild. Har du läst Stephen Meyers bok Signature in the Cell, 2009?

    ”Jag tycker du ska fundera på en annan sak, något Darwin funderade på. Varför uppvaktar hanar honor i djurriket, vad är anledningen till att honan hos alla ryggradsdjur väljer ut en make och inte en annan. Vad är det hon vill åt och varför vill hon det? När du kan det svaret – på riktigt – så begriper du varför liv inte kan vara skapat i färdiga arter och grupper.”

    Darwin hade många spekulationer kring djurens beteende (jag har faktiskt några av hans böcker). Kan du säga var han säger det du säger?

    ”Ett större problem är att du och andra kreationister hittar på saker som inte alls stämmer. Läs länken jag gav ovan. Fortsätter du rabbla trams om mellanformer och fossil så vet jag att du inte gjort det.”

    Jag skulle rekommendera dig att skaffa James Valentines bok On the Origin of Phyla, 2004 och Ernst Mayrs, What Evolution Is, 2001. Båda dessa herrar är respekterade evolutionister – och ärliga i den mening att de accepterar de faktum att övergångsformer lyser med sin frånvaro. De kan inte anklags för ”trams”!

    Samtalet mellan evolutionister och skaplsetroende borde kunna föras med intellektuell och respektfull ton. Alla skulle vinna på detta. (Vesa)

    ”Det blir bara möjligt när kreationister slutar upp med att ljuga om vad forskningen säger.”

    Jag är skapelsetroende och jag frågar dig kan du visa mig att jag ljuger!

    Terorier och hypoteser i ära, men det som i slutändan kommer att vinna är sanningen. Det kan inte finnas många sanningar om den levande naturens uppkomst. Alla som delta i samtalet som detta borde hålla i minnet att ursprungsfrågar har med det förgångna att göra och definitionsmässigt har ingen av oss bättre tillgång till det förgångna. Vi kan hålla samma fossil i handen. Hur och när fossilleringen ägde rum är en fråga som folk tvistar om. (
    Vesa)

    ”Forskningsvärlden är faktiskt totalt ense om allt i frågan.”
    Majoritetsargument är helt värdelöst.

    ”Däremot finns det kreationister som ibland påstår saker grundlöst om åldern på fossil, men det är inte relevant eftersom det som sagt är grundlösa påståenden som tar 2 minuter att i grunden visa felet med. Utan undantag.”
    Kan du bekräfta ditt påstående ovan, dvs. att skapelsetroende håller på med grundlösa påståenden – ”utan undantag”?

   • Hej Daniel! Nu har jag lite tid. Här några korta kommentarer till ditt långa svar. Jag försöker vara kortfattad.

    ”…hur det kan ha gått till på naturlig väg (alltså utan en skapare).”
    Naturligtvis kan de ha gått till, men naturligtvis kan också en Skapare ligga bakom livet. Du utesluter enligt min mening den bästa förklaringen till livets uppkomst. Du gör ett livsåskådningsmässiga val. Varför väljer du bort Gud som ett bra förklaringsalternativ?
    ”För det andra är gränsen för liv och icke liv inte alls så totalt okänd som du hävdar.”
    Menar du att du verkligen vet vad liv egentligen är! Annars är ditt påstående helt tagen ur luften!

    Ja liv är något som kan replikera sig själv, har utvecklingsstadier, evolverar och behöver näring för dessa processer. Sen kan man börja plocka bort och lägga till aspekter, men detta är grunden som faktiskt inkluderar allt känt liv på Jorden. I gränslandet hittar vi då virus och andra former av protoliv. Vilket då med allt jag skrev, som du inte kommenterar, visar oss JUST att liv inte är egentligen är så märkligt.

    ”Och nog utvecklas forskningen i det, och det fort.”
    Här vill jag bara hänvisa till Eugene V Koonins bok, The Logic of Chance, FT Press, 2011, kap 12. Koonins slår hål på den optimism du visar!

    Du vet, dörren svänger åt två håll. Accepterar du inte mina referenser, så accepterar jag inte dina.

    “Och steget från primitivt protoliv till liv – är obefintligt.”
    Hur vet du detta när man inte ens vet vad liv egentligen är!

    Det vet man. Jag har redan svarat på den här frågan flera ggr och du bara upprepar samma felaktiga påstående. Jag tänker inte upprepa mig igen utan det är dags att du läser det jag skriver och slutar tro att upprepning av samma felaktiga påstående tillslut gör det sant.

    ”Ett grundläggande misstag som ni kreationister gör som gör att ni inte begriper det här med livets uppkomst ur ett naturligt perspektiv är att ni tror att det handlar om död materia som plötsligt omvandlas till en cell med massa DNA-kod.”
    Hm! Vem har sagt så! Inte jag!

    Du och alla kreationister tror exakt att det är så det går till. Hade ni inte gjort det hade ni för det första slutat påstå att det är vad vetenskapen säger, för det andra slutat tjafsa i frågan eftersom då hade ni insett att ingen skapare behövs för att förklara livets uppkomst.

    Den grundläggande fråga som möter forskaren är följande: vilket uppstod först livet eller informationen? Livet kan inte fungera utan information och utan liv inget information! Problemet ligger däri att ingen vet vad liv egentligen är (se t.ex. Ingemar Ernberg m.fl. “Vad är liv”, Karoliniska Insitutet University Press, 2011. En mer grundläggande bok är Noam Lahav, “Biogenesis. Theories of Life’s Origin”, Oxoford, 1999).

    Jag har redan svarat på detta. Varför läser du inte mina svar? Att upprepa ett påstående jag redan enkelt har förklarat gör det inte mer rätt igen.

    ”Vad menar du med information?”
    Ernbegrer m.fl. använder ordet ”ritning” som synonym för ordet information (se t.ex. s. 23). Jag tycker att det är en bra jämförelse.

    Jag bryr mig som sagt inte om dina referenser eftersom du inte bryr dig om mina. Vad menar du, konkret. Förklara ordentligt.

    ”Aminosyrorna som utgör DNAt? Ja de fanns def innan livet, för de återfinns över hela universum precis överallt.”
    Hm! Du gör här ett oerhört svepande påstående: att du eller någon annan skulle veta allt om aminosyrors allestädes närvaro i hela universum!

    Jag behöver inte veta att de finns överallt, det räcker med det faktum att de finns överallt där vi har tittat för att dra logiska slutsatser om att de finns i tillräckliga nivåer för att liv skall kunna uppstå. Jag behöver inte besöka alla världens bibliotek för att veta att bibliotek överlag innehåller böcker.

    ”Informationen fanns alltså i sin fragmentariska form först”
    Hur vet du detta?

    Det förklarade jag ju precis. Vad är det du inte förstår? Du är väldigt otydlig hela tiden, och det mesta verkar bero på att du inte läser igenom det jag skriver. Vet du ens vad DNA är och hur det funkar? Vad RNA är? Jag börjar misstänka att du faktiskt inte gör det.

    ”Någon TRO behövs inte, bara kunskap om var forskningen står rent konkret och lite mindre filosofiskt.”
    Hm!

    ”Jag behöver inte ha TRO för att inse att en borr, om jag borrar genom en bräda, skall gå genom den tillslut, det krävs bara slutledningsförmåga baserat på rimligheter, utan att jag för den delen ännu VET resultatet.”

    Det finnsfaktiskt en liten skillnad mellan en borr du har i din hand och dina svepande formuleringar om livet och dess uppkomst i miljarder år tillbaka i tiden!

    Nej. Faktiskt inte. Inte när man har det färdiga resultatet. Jämförelse: Jag behöver inte se ett husbygge för att förstå hur det är uppbyggt, det räcker med att jag plockar isär det färdiga huset och till fullo förstår alla dess delar. Nu förstår vi förvisso inte alla delar till 100% av en cell, men tillräckligt för att kunna dra kvalificerade slutsatser. Du får det hela tiden att låta som att man inte kan veta något om man inte precis vet allt, vilket alltså inte alls är sant.

    ”Inte samma sorts tro som jag behöver för att tro att det finns en osynlig gudom. Vad gäller liv från död materia ligger det på samma nivå som borren i brädan. Prova läs på alla framsteg forskningen har gjort, istället för åsikter från bara enskilda individer i böcker.”

    Jag antar att varken du eller jag har läst ”alla framsteg” om forskningen kring livets uppkomst.” Jag har läst en hel del så att jag vet åtminstone en liten del vad som pågår. Skillnaden mellan dig och mig är kanske att jag läser brädare. Jag läser ID- och skapelsetro- och evolutionistisk litteratur. Försöker skapa en helhetsbild. Har du läst Stephen Meyers bok Signature in the Cell, 2009?

    Du kanske skulle läsa djupare istället för bredare, så skulle du inse att de flesta av dina påståenden faktiskt är besvarade när man kommer in på annat än filosofiska ytliga beskrivningar. Jag är kan verkligen inte allt i frågan, men jag vet i a f hur man kan reducera livet ner i beståndsdelar och att ingen magi eller skapare behövs.

    ”Jag tycker du ska fundera på en annan sak, något Darwin funderade på. Varför uppvaktar hanar honor i djurriket, vad är anledningen till att honan hos alla ryggradsdjur väljer ut en make och inte en annan. Vad är det hon vill åt och varför vill hon det? När du kan det svaret – på riktigt – så begriper du varför liv inte kan vara skapat i färdiga arter och grupper.”

    Darwin hade många spekulationer kring djurens beteende (jag har faktiskt några av hans böcker). Kan du säga var han säger det du säger?

    Du gör det svårt för mig eftersom du inte ville se referenser. Men jag får väl bryta din regel och hänvisa till texter:

    1 ….in the same manner as man can give beauty, according to his standard of taste, to his male poultry . . . so it appears that in a state of nature female birds, by having long selected the more attractive males, have added to their beauty.

    2 …depends, not on a struggle for existence, but on a struggle between the males for possession of the females; the result is not death to the unsuccessful competitor, but few or no offspring.

    3 … when the males and females of any animal have the same general habits … but differ in structure, colour, or ornament, such differences have been mainly caused by sexual selection

    http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/beauty-and-the-beast
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_selection

    Exakta sidcitat hittar du på länkarna.

    Men det relevanta här var inte om Darwin sa det eller ej (vilket han då gjorde), utan att det är en av grundpelarna i evolutionsteorin, som likt allt annat i denna vetenskapliga teori står helt på egen hand utan Darwins närvaro. Det går inte att förklara detta utan evolution.

    ”Ett större problem är att du och andra kreationister hittar på saker som inte alls stämmer. Läs länken jag gav ovan. Fortsätter du rabbla trams om mellanformer och fossil så vet jag att du inte gjort det.”

    Jag skulle rekommendera dig att skaffa James Valentines bok On the Origin of Phyla, 2004 och Ernst Mayrs, What Evolution Is, 2001. Båda dessa herrar är respekterade evolutionister – och ärliga i den mening att de accepterar de faktum att övergångsformer lyser med sin frånvaro. De kan inte anklags för ”trams”!

    Som sagt, jag bryr mig inte om dina referenser. Jag kan ge tusentals som visar att dina har fel, men jag vet nu att du inte läser dem ändå eftersom du beter dig som ett nättroll och inte som en seriös debattör.

    Samtalet mellan evolutionister och skaplsetroende borde kunna föras med intellektuell och respektfull ton. Alla skulle vinna på detta. (Vesa)

    Då får du börja läsa det man skriver och sluta rabbla upp egna referenser medan du uppenbart inte accepterar de jag delger dig. Respekt kan man inte kräva, det förtjänar man genom sitt beteende och du beter dig illa.

    ”Det blir bara möjligt när kreationister slutar upp med att ljuga om vad forskningen säger.”

    Jag är skapelsetroende och jag frågar dig kan du visa mig att jag ljuger!

    Överallt hittintills. Jag behöver inte välja ut något.

    Terorier och hypoteser i ära, men det som i slutändan kommer att vinna är sanningen. Det kan inte finnas många sanningar om den levande naturens uppkomst. Alla som delta i samtalet som detta borde hålla i minnet att ursprungsfrågar har med det förgångna att göra och definitionsmässigt har ingen av oss bättre tillgång till det förgångna. Vi kan hålla samma fossil i handen. Hur och när fossilleringen ägde rum är en fråga som folk tvistar om. (
    Vesa)

    Nej forskningen är ense om hur och när det sker. Hade du inte betett dig som ett nättroll hade du sett det redan i mitt förra svar då jag gav dig svar på detta.

    ”Forskningsvärlden är faktiskt totalt ense om allt i frågan.”
    Majoritetsargument är helt värdelöst.

    Nej det är dem inte i frågor som rör vetenskap eftersom de visar var forskningen står så att man i debatt vet vem som står ensam om en tolkning och vem som har alla andra insatta med sig. Det är givetvis värdelöst om det inte är experter man åberopar, men det gör jag.

    Men eftersom forskningen inte står på din sida så vet jag att du därför inte är intresserad. Och eftersom du heller inte är intresserad av sakfrågorna i sig så går det inte att debattera med dig. Du bryr dig varken om vad jag skriver eller vad forskningen står, du upprepar bara dina pseudovetenskapliga referenser och avfärdar mina vetenskapliga. Så beter sig inte seriösa människor Vesa.

    ”Däremot finns det kreationister som ibland påstår saker grundlöst om åldern på fossil, men det är inte relevant eftersom det som sagt är grundlösa påståenden som tar 2 minuter att i grunden visa felet med. Utan undantag.”

    Kan du bekräfta ditt påstående ovan, dvs. att skapelsetroende håller på med grundlösa påståenden – ”utan undantag”?

    Jag kan som sagt inte ge några referenser, eftersom du inte accepterar att man styrker påståenden med vad andra skriver (utom när det passar dig). Sen skrev jag att kreationstiska påståenden, utan undantag går att replikera på, inget annat. Prova LÄS vad folk skriver Vesa istället för att prata så mycket. Att lyssna är en dygd vet du… Att upprepa sig på saker som folk redan har svarat på är ett tecken på att man antingen är trög, eller en skitstövel som inte läser. Vad är du egentligen Vesa? Du som talar om respekt för andra? Om du bara är lite dum, så får jag be om ursäkt för att jag kör på och är som jag är, men om du istället är den skitstövel jag tror du är med tanke på att du väljer ut vad du vill svara på och väljer bort att ens läsa allt annat, så är det du som skall be om ursäkt innan den här diskussionen fortsätter.

   • Man tror sig funnit dinosaurier med fjädrar , varför inte päls , efter som päls också inehåller hög
    halt av kreatin.
    Angående robobengt , du har inget att komma med .Du får gömma dig bakom Daniel.
    Så ibland tittar du fram under hans armhåla.

   • Varför skulle man hitta dinosaurier med päls är kanske snarare frågan du skall besvara först, sen kan jag förklara skillnaden mellan fossilerad päls och fjädrar. Du förutsätter nämligen något som först behöver besvaras.

   • Vesa: Du har ingen rätt att komma in här på bloggen och ducka för de svar och frågor jag ställt. Du förverkligar därmed din rätt att skriva fler saker här och jag stryker härmed dina kommentarer tills du lär dig vanligt näthyfs.

   • Hej Daniel!

    Här har du faktiskt fel. Faktum är att ju ”länge” forskningen kring livets uppkomst kommer destå mer fovirrad tycks forskningen blir. Frågan om livets uppkomst är lika olöst som alltid. Den som tror att livet har en icke-materiel början har en bra utgångspunkt. Den som tror att livet uppstod på något sett i sös materia kan naturligtvis tro på detta men det handlar om tro och har ingenting med vetande att göra.

    Den grundläggande fråga som möter forskaren är följande: vilket uppstod först livet eller informationen? Livet kan inte fungera utan information och utan liv inget information! Problemet ligger däri att ingen vet vad liv egentligen är (se t.ex. Ingemar Erberg m.fl. ”Vad är liv”, Karoliniska Insitutet University Press, 2011. En mer grundläggande bok är Noam Lahav, ”Biogenesis. Theories of Life’s Origin”, Oxoford, 1999).

    Frågan om storskalig evolution är också en olöst. Det finns många teorier och hypoteser, men det som gäller är verklighet. Bara teorier och hypotes korresponderar ot verklighet är giltiga. Faktum är att evolution finner man bara i böcker, i artiklar och i andra sammanhang där kritiska frågor kring evolution lyser med sin frånvaro. De flesta tror på evolution därför att man har blivit indoktrinerad i den.

    Vi kan alla försöka observera evolution genom att gå ut i naturen. Men ingen av oss observerar någon form av evolution äga rum. Med evolution menar jag en förändring från en genetiskt isolerad grupp till en ny genetiskt isolerat grupp, som t.ex. att katter håller på att bli någonting annat genom mutationer och naturlig urval (neo-darwinismens mekanismer). Ingen av oss kan se något sådant ega rum i naturen. Bristen på övergångsformer är ett akut problem för evolutionister. Och tiden gör ingen skillnad. En klassiker är Barbara J. Stahls, ”Vertebrate History. Problems in Evolution”, Dover, 1985.

    Samtalet mellan evolutionister och spalsetroende borde kunna föras med intellektuell och respektfull ton. Alla skulle vinna på detta. Terorier och hypoteser i ära, men det som i sluttändan kommer att vinna är sanningen. Det kan inte finnas många sanningar om den levande naturens uppkomst. Alla som delta i samtalet som detta borde hålla i minnet att ursprungsfrågar har med det förgångna att göra och definitionsmässigt har ingen av oss bättre tillgång till det förgångna. Vi kan hålla samma fossil i handen. Hur och när fossilleringen ägde rum är en fråga som folk tvistar om.

   • Hej Daniel!

    Här har du faktiskt fel. Faktum är att ju “länge” forskningen kring livets uppkomst kommer destå mer fovirrad tycks forskningen blir. Frågan om livets uppkomst är lika olöst som alltid. Den som tror att livet har en icke-materiel början har en bra utgångspunkt. Den som tror att livet uppstod på något sett i sös materia kan naturligtvis tro på detta men det handlar om tro och har ingenting med vetande att göra.

    Nej jag har inte fel, det har däremot du på flera punkter och i övrigt är det du skriver missvisande. För det första råder det oenighet om hur livet kan ha uppstått, det stämmer, men det är inte samma sak som att forskningen vet mindre eller lika lite som förr. Tvärtom beror oenigheten och att det finns en uppsjö teorier på exakt hur det kan ha gått till på att vi laborativt vet mer idag än förr och därmed kan påvisa fler möjligheter hur det kan ha gått till på naturlig väg (alltså utan en skapare). Det visar oss att det faktiskt är fullt möjligt att liv kan ha uppstått separat flera ggr på lite skiftande sätt, även om det troligen inte har gjort så på just Jorden. Blanda inte samman möjligheter med förvirring, för det stämmer inte.

    För det andra är gränsen för liv och icke liv inte alls så totalt okänd som du hävdar, utan den är flytande, vilket är något helt annat än att den skulle vara okänd. Det handlar mest om gränsdragningen mellan DNA och enklare former av protoliv (lipider, aminosyror, virus, prioner osv). Vv hitta inte på argument som inga forskare har påstått.

    Och nog utvecklas forskningen i det, och det fort. Flertalet nya kända variabler finns idag som inte fanns kända för forskningen för bara 15 år sen. En sådan är som jag sa, men som du undvek att svara på, självreplikerande aminosyror och andra sk autokatalysatorer är baserade på kunskaper som vuxit fram under 90 och 00-talet. Det är ett exempel på ny kunskap som ger oss insikt om att en av variablerna som definierar ”liv”, nämligen förmågan att replikera sig vilar på en process som finns på enklare nivå än på RNA och DNA-nivå. Det är ett jättestort steg t om. En burk coca cola kan inte kopiera sig självt, men det kan allt sorts riktigt liv, och även en hel del sorts protoliv.

    Andra nya kunskaper inkluderar kännedom om extremofilt liv, dvs villkoren som liv kan existera i. Här vet vi idag att bakterier kan leva i temperaturer långt över kokpunkten. Som geolog har jag även tagit del av bakteriellt liv som lever i sprickor, kilometervis ner i berggrunden, totalt isolerade från övriga kretslopp. Detta har gett forskningen insyn i vilka sorters miljöer liv kan existera i på ett sätt vi saknade för några decennier sen. Vi har även utökat kunskaperna om sk protoliv, dvs virus och prioner i takt med att tekniken kring DNA-analyser tagit enorm fart under 00-talet. RNA-world-hypotesen har också utvecklats enormt under 1990talet liksom den besläktade teorin kring lipid-världen, också den något som handlar om liv innan DNA, precis som PAH-världshypotesen.

    Listan på framsteg, baserad i sund empirisk laborativt baserad forskning kring abiogenesis, är lång och inkluderar massor mer än det jag har nämnt. Slutligen kan även inte helt oviktigt nämnas de enorma framsteg som skett de senaste åren på fronten kring konstgjorda celler, dvs celler, med DNA-kod, helt gjort från noll. Där finns fortfarande stabilitetsproblem och problem med mutation och cellhöljen, men det visar oss hur nära vi är att kunna skapa liv från totalt död materia. Och i den sekund vi kan det, då är mysteriet löst och forskningen ser mållinjen så att säga.

    Inte på så sätt att det måste ha skett så på jorden, men på så sätt att det inte finns något kring livets uppkomst som behöver en gudom. För om vi kan skapa något så avancerat som en cell med DNA i labb (vilket vi alltså redan kan) så kan naturen utan större problem skapa protoliv. Och steget från primitivt protoliv till liv – är obefintligt.

    Ett grundläggande misstag som ni kreationister gör som gör att ni inte begriper det här med livets uppkomst ur ett naturligt perspektiv är att ni tror att det handlar om död materia som plötsligt omvandlas till en cell med massa DNA-kod. Det är inte så det funkar och det är inte det forskningen har hävdat en endaste gång. Ändå ser man fortfarande kreationister tala om hur osannolikt det är att en jumbojet sätts samman i en storm av slumpen… När det handlar om en skruv som sätts i ett hål i en korrekt jämförelse – en skruv som därtill naturligt sett hela tiden försöker sätta sig i hål, eftersom det handlar om grundbyggsatsen aminisyror, som hela tiden likt alla former av organiskt material bildar nya sorters kedjor i vilken petriskål som helst.

    Den grundläggande fråga som möter forskaren är följande: vilket uppstod först livet eller informationen? Livet kan inte fungera utan information och utan liv inget information! Problemet ligger däri att ingen vet vad liv egentligen är (se t.ex. Ingemar Erberg m.fl. “Vad är liv”, Karoliniska Insitutet University Press, 2011. En mer grundläggande bok är Noam Lahav, “Biogenesis. Theories of Life’s Origin”, Oxoford, 1999).

    Vad menar du med information? Aminosyrorna som utgör DNAt? Ja de fanns def innan livet, för de återfinns över hela universum precis överallt. Informationen fanns alltså i sin fragmentariska form först, likaså beteendet att ”vilja” replikera sig, vilket alltså är en kemisk egenskap (som vi inte förstår ännu), men det mest signifanta för att liv öht skall existera. Dessa ting utvecklade det vi kallar liv. Samtidigt som det är oerhört fräckt, är det också oerhört enkelt i sin grund. Någon TRO behövs inte, bara kunskap om var forskningen står rent konkret och lite mindre filosofiskt.

    Jag behöver inte ha TRO för att inse att en borr, om jag borrar genom en bräda, skall gå genom den tillslut, det krävs bara slutledningsförmåga baserat på rimligheter, utan att jag för den delen ännu VET resultatet. Inte samma sorts tro som jag behöver för att tro att det finns en osynlig gudom. Vad gäller liv från död materia ligger det på samma nivå som borren i brädan. Prova läs på alla framsteg forskningen har gjort, istället för åsikter från bara enskilda individer i böcker. Det finns många forskare i detta som faktiskt inte hänger med. Så lita inte på innehållet i enskilda böcker från enskilda forskare.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis
    http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_cell
    http://en.wikipedia.org/wiki/Autocatalysis
    http://en.wikipedia.org/wiki/RNA_world_hypothesis
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mimivirus#Implications_for_defining_.22life.22
    http://en.wikipedia.org/wiki/PAH_world_hypothesis
    http://en.wikipedia.org/wiki/Gard_model

    Frågan om storskalig evolution är också en olöst. Det finns många teorier och hypoteser, men det som gäller är verklighet. Bara teorier och hypotes korresponderar ot verklighet är giltiga. Faktum är att evolution finner man bara i böcker, i artiklar och i andra sammanhang där kritiska frågor kring evolution lyser med sin frånvaro. De flesta tror på evolution därför att man har blivit indoktrinerad i den.

    Eller så har man jobbat så mycket med det att man inser att det är det enda rimliga. På en planet som de facto är 4.5 miljarder år gammal funkar inte principen om skapat liv. Liv som inte förändras skulle dö ut på en sådan planet, eftersom planeten har bjudit på skiftande klimat och miljö under all tid. I en statisk miljö är det inget problem, men på en planet som växlar mellan temperaturer 20 grader varmare än idag och 20 grader kallare än idag är det omöjligt med skapat liv eftersom habitat kommer och går och nischer hela tiden uppstår.

    Jag tycker du ska fundera på en annan sak, något Darwin funderade på. Varför uppvaktar hanar honor i djurriket, vad är anledningen till att honan hos alla ryggradsdjur väljer ut en make och inte en annan. Vad är det hon vill åt och varför vill hon det? När du kan det svaret – på riktigt – så begriper du varför liv inte kan vara skapat i färdiga arter och grupper.

    Jag vet att ni kreationister därför försöker göra om världen till något som bara existerat i 6000 år. Men där kommer vi som kan geologi in i bilden. Inte nog med att jag arbetat med hur datering funkar, jag vet också exakt var kreationisterna har fel när de talar om okända startnivåer osv. Jag håller på att sätta samman en längre text om det så att inget som behöver sägas glöms, som kommer att komma upp längre fram. Det är helt enkelt för mycket text för mig att skriva här, så du får hålla koll på bloggen. Jag får helt enkelt låta bli att ta upp det med datering trots att det är grundläggande kring varför kreationister har fel. Däremot har jag redan en klar text om fossil och varför de faktiskt visar oss evolutionen och inget annat. Den återfinner du här:

    https://asebeia.wordpress.com/2012/03/06/fossilen-som-faller-utanfor-skapelseordningen/

    Vi kan alla försöka observera evolution genom att gå ut i naturen. Men ingen av oss observerar någon form av evolution äga rum. Med evolution menar jag en förändring från en genetiskt isolerad grupp till en ny genetiskt isolerat grupp, som t.ex. att katter håller på att bli någonting annat genom mutationer och naturlig urval (neo-darwinismens mekanismer). Ingen av oss kan se något sådant ega rum i naturen. Bristen på övergångsformer är ett akut problem för evolutionister. Och tiden gör ingen skillnad. En klassiker är Barbara J. Stahls, “Vertebrate History. Problems in Evolution”, Dover, 1985.

    Ett större problem är att du och andra kreationister hittar på saker som inte alls stämmer. Läs länken jag gav ovan. Fortsätter du rabbla trams om mellanformer och fossil så vet jag att du inte gjort det.

    Samtalet mellan evolutionister och spalsetroende borde kunna föras med intellektuell och respektfull ton. Alla skulle vinna på detta.

    Det blir bara möjligt när kreationister slutar upp med att ljuga om vad forskningen säger. Den dagen det sker, så kommer forskningen också sluta håna er påsamma sätt. Men när man måste inleda nästan alla diskussioner med att förklara att en massa halmgubbar ni presenterar inte stämmer, då tröttnar man på er. Så skyll er själva säger jag. Ni har grävt den grav ni ligger i helt på egen hand.

    Terorier och hypoteser i ära, men det som i sluttändan kommer att vinna är sanningen. Det kan inte finnas många sanningar om den levande naturens uppkomst. Alla som delta i samtalet som detta borde hålla i minnet att ursprungsfrågar har med det förgångna att göra och definitionsmässigt har ingen av oss bättre tillgång till det förgångna. Vi kan hålla samma fossil i handen. Hur och när fossilleringen ägde rum är en fråga som folk tvistar om.

    Nej det tvistas öht inte alls om hur eller när fossilering skett. Det är ett exempel på önsketänkande från kreationister. Forskningsvärlden är faktiskt totalt ense om allt i frågan. Eller ja, givetvis kan ett fossil ibland hamna i Juraperioden när den hör hemma i Krita och så tjafsar man. Men man tjafsar inte om huruvida den hör hemma i Jura eller i bronsåldern, så som ni kreationister tror. Några sådana debatter finns öht inte i forskarvärlden. Däremot finns det kreationister som ibland påstår saker grundlöst om åldern på fossil, men det är inte relevant eftersom det som sagt är grundlösa påståenden som tar 2 minuter att i grunden visa felet med. Utan undantag.

 9. Hur kan jag ha missat denna underbara diskussion? Jag har inget att tillägga annat än ”tack för underhållningen.”

  • Ja det är lite speciellt att diskutera med kreationister och deras morsor. De blir dödshotade av vetenskaplig kritik och lyssnar liksom inte på några fakta och bevis alls. Och så undrar de varför vi ser ner på dem… Ja jag undrar varför…

   Men visst är det kul. 🙂

   • Jag vet inte om det beror på att jag själv inte orkar bidra till dylika diskussioner som jag finner det så fascinerande. Det som jag tycker är briljant komik är att de själva inte förstår hur de framställer sig själva, även om de gärna tycker om att projicera på den/de de diskuterar med. Men nu pratar jag lika mycket pseudofolk som kreationister. 🙂

   • Rätten att kommentera på min blogg är upphävd tills ni svarar på de frågor som jag har ställt till er. Mässa dogmatiskt som papegojor får ni göra i era kyrkor, inte här.

   • Rätten att kommentera på min blogg är upphävd tills ni svarar på de frågor som jag har ställt till er. Mässa dogmatiskt som papegojor får ni göra i era kyrkor, inte här

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s