Blir världen bättre eller sämre? (Del 1 – livslängd & krig )

Blir det bättre eller sämre på Jorden? Människor i alla tider har en sak gemensamt i den här frågan: De tror nästan alltid att allt bara blir sämre och sämre. Det ligger troligen i vår natur att tycka så, eftersom vi gärna vill linda in barndomen i ett tryggt skimmer, medans ålderdomen är otrygg. När det förr handlade om okunskap om omvärlden, så handlar det idag snarare om brist på förmåga att sålla bland alla påståenden och fakta som inte minst media ger oss.

Det är en mer komplicerad fråga än vad många tror och när folkhälsoprofessor Hans Rosling sätter igång är det svårt att värja sig för hans framställning av allt som en bättre och bättre värld och att man har totalt fel om man tror att det finns saker som blivit sämre.

Professorns statistik i all ära, men han räknar inte alltid på alla intressanta variabler. Jag har därför länge velat reda ut det så här kommer mitt lilla bidrag. Just den här första bloggposten handlar om livslängd. Kommer fler på andra teman sen så inga ”men det där då” ännu tack. Här diskuteras endast livslängd och krig.

Ideologer till vänster hävdar gärna att allt bara blir sämre och sämre, men så funkar det faktiskt inte alls. Lyssnar man på en vänsterpartist kan man nästan tro att man lyssnar på en väckelsepredikant som talar om svavel och eld.

Men världen håller inte alls på att gå under enligt den ytterst mätbara variabeln livslängd. Den som styrs av allt från tillgång på mat och medicin till risken att dö av krig och fallande kockosnötter.

Den förväntade livslängden ökar. Den gör så för att dödligheten i sjukdomar, krig och svält faktiskt sjunker globalt. Allt färre och färre på Jorden dör av olyckliga omständigheter alltså och allt fler och fler når en vithårig ålderdom. Om detta finns det inget att diskutera. Det är ett vetenskapligt faktum. Tiden efter 1950 har inneburit en dramatisk förbättring av de flesta livsvillkor för människan, inte minst har barnadödligheten, den historiskt sett vanligaste formen av död, nästan försvunnit helt i västvärlden och den försvinner i rasande takt även i 3e världen.

Man kan ha vilka jävla ideologiska åsikter man vill om världen, men detta är ett objektivt faktum att mänskligheten lever längre och längre. Det är fortfarande regionala skillnader, stora sådana ibland, men på ingen plats på Jorden sjunker genomsnittslivslängden längre, inte ens i krigsdrabbade områden i Afrika och Mellanöstern. Det viktiga i kråksången är att alla kurvor pekar rätt.

(Klippt i bilden axel för åren 1960-2010. Det sjönk tillfälligt i afrikanska länder under svältkatastroferna som drabbade Afrika under 70-80talet, men pekar nu uppåt igen)

Jordbruksteknik, handel, teknik, kommunikationer, tillgång på mediciner, mat och utbildning har sakta med säkert ökat under historien. Således lever vi nu längre än någonsin tidigare, och det gäller de flesta folk i världen.

Krig då? Mja, det är knivigt att räkna på och tyvärr en aspekt som försämrar statistikutvecklingen, bortsett senaste 50 åren. För efter 1950 har det dött färre i omständigheter relaterat till krig än för perioden 1900-1950. 1800-talet och 1900talets början är tyvärr även procentuellt räknat en period av försämring från 1700talet. För antiken och medeltiden har jag inga totala siffror, men krigen var mycket mindre omfattande vad gäller civila offer än längre fram. Folk dog istället mer av epidemier och svält och allmänt dåliga livsvillkor än just krig.

  • För 1700talet gäller siffran 18 miljoner döda i krigsförtrycksrelaterade orsaker, dvs 0.6% av 3.2 miljarder dödsfall totalt (eller 1 på 179 fall). Har inga svältkatastrofsiffror här.
  • För 1800talet gäller siffran 45 miljoner döda i krigs och förtrycksrelaterade orsaker, dvs 1% av totalt 4.3 miljarder dödsfall (eller 1 på 96 döda). Inkludera svältkatastrofer och siffran blir ca det dubbla. Folk svalt ihjäl som flugor på 1800talet.
  • För 1900talet gäller olika siffror. Men uppskattningsvis som ett genomsnitt av de siffror jag hittar dog 203 miljoner av krigs eller förtryckssrelaterade orsaker under 1900talet. Det är inte bara numrärt högre än 1800talet (vilket man inte ska underskatta), det är också procentuellt högre. Av 5.5 miljarder som dog under 1900talet totalt vad 200 miljoner krigs och konfliktrelaterat, dvs ca 3.7% av alla dödsfall. Notera att tack vare 1900talets dramatiska förbättring på övriga livsvillkor så ökar inte de totala dödsfallen (5.5) i proportion till befolkningens ökning under samma århundrade. Men just krig är 1900talet mycket dåligt på.

Som jämförelse med antiken: Det dog totalt 13 miljoner människor i och av romarriket i krigs och konfliktrelaterade saker under en period på 1000 år. Dvs inget alls rent jämförbart med nutid egalt befolkningsutvecklingen. Det finns antika och medeltida folkmord som är enorma. Kina, mongolriket inte minst. Och det är svårt att veta hur många som dog av hunner och andra invasioner i förhistorisk tid pga källbrist. Men just riktat, medvetet eller cyniskt likgiltigt våld som drabbar civila är något där 1900talet är sämst på. Fast som sagt, det gäller att se på det kritiskt, för andra halvan av 1900talet är bättre än första och det finns enskilda händelser lokalt i historien som är oerhört blodiga och vidriga. Bara siffror i sig säger inte allting kring krig och våld.

Slutsats. Risken att dö av krig för en människa på Jorden är uppskattningsvis så låg nu som den har varit i all tid sen nationer ö h t existerat (dvs neolitikum och framåt). Under 18 och 1900talet ökar antalet döda i krig, både numrärt och procentuellt och 1900talet är det blodigaste (statistiskt sett säkerställt) århundradet någonsin. Det rår dock inte på världsutvecklingen totalt där den förväntade livslängden ökar och de senaste årtiondena: risken att utsättas för krigsrelaterat våld faktiskt också minskat. Så trots krigen är världen ur livslängdssperspektiv den bästa någonsin.

Mer läsning

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s