Före Big Bang

1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.2. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.3. Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus.4. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset frånmörkret.5. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.6. Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.»7. Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet frånvattnet ovan fästet; och det skedde så.8. Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vartmorgon, den andra dagen.9. Och Gud sade: »Samle sig det vatten som är under himmelen tillen särskild plats, så att det torra bliver synligt.» Och detskedde så.10. Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.11. Och Gud sade: »Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de hava sittfrö, på jorden.» Och det skedde så;12. jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter,och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö.Och Gud såg att det var gott.13. Och det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.14. Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,15. och vare de på himmelens fäste till ljus som lysa över jorden.»Och det skedde så;16. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att rådaöver dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, såock stjärnorna.17. Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden,18. och till att råda över dagen och över natten, och till attskilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.19. Och det vart afton, och det vart morgon, den fjärde dagen.

Detta är inledningen på bibeln, Genesis vers 1-19. Det är också den som kristna – överlag – säger är kompatibel med modern vetenskap kring big bang. Men det kan ju vem som helst se att den inte är. För det första innehåller den inte alls något påstående om ett big bang. Den innehåller en skapelse av en jord och dess himmel – med direkt åsyftan på just planeten Jorden – inte alls frågan om skapelsen av universum först vilket är premissen för big bang. Det framgår i allra högsta grad eftersom den sen tar upp skapelsen av andra stjärnor först på tredje dagen och att det första som sker är planeten Jordens och dess tomma himmels tillkomst -(himmeln kan förvisso mycket väl fantasifullt tolkas som universum, men Jorden som planet är fortfarande felplacerad kronologiskt). Stjärnor kommer före t ex enligt all kosmologisk princip – vilket gör att man i sin grund påstår något som är omöjligt. Vi vet också att Jorden långt ifrån är det äldsta som finns i universum. Vi har prover av chondriter (meteoriter som är systemets urstenar, dvs ej bildade på planeter) som är äldre än vår planet. Jorden skapades alltså INTE först.

Mellan Jordens uppkomst och övriga himlakroppar säger bibeln skapas växterna också vilket är märkligt som påstående. Notera även att ”ljuset” som gud skapar som skiljer dag och natt åt inte heller är solen. Solen skapas nämligen också först efteråt. Inte helt begripligt med andra ord.

Men nu var det inte den obegripliga ostrukturerade kristna versionen av Big Bang jag skulle tala om, utan verklighetens Big Bang. SVT hade den goda smaken att visa en dokumentär från Horizon om just Big Bang-teorin anno 2011, var den står och hur den formuleras. Det intressanta här är ju att den har utvecklats och att en större växande grad forskare ifrågasätter vissa aspekter av den. Inte att den skett, men hur den ska definieras. De har på en tioårsperiod gått från att vara ett par högljudda tokar som inget tagit på allvar, till att bli stora institutioner fyllda med anhängare. Den klassiska big bang-modellen har idag seriösa konkurrenter. Det hela grundar sig inte bara i problemet med orsak-verkan, utan att det även finns andra fenomen som tex universums allt snabbare expansion som behöver förklaras.

Den klassiska modellen ja… Det som alltid gnagt mig personligen i huvudet är det ointuitiva med ett universum där allt, verkligen allt,  inklusive rum och tid och naturlagar, inte bara materia alltså, uppstår på en och samma gång vilken standardmodellen påstått. Det är skönt att se att det är fler i världen, mycket klokare personer än mig, som också alltid ogillat denna tanke. Den går nämligen så fundamentalt emot principen av orsak-verkan att det gör ont i själen.

En fortfarande ganska väl fungerande ursäkt på detta smärtsamma problem är att kvantprinciper existerade ”före”, som möjliggjorde att materia, rum och tid kunde uppstå. Men det stinker fortfarande paradox över det. Det är fortfarande frågan om ett ”före” då, där något som möjliggjorde big bang existerade. Det blir inte helt kosher helt enkelt.

Då blir det ju mycket mycket enklare om man helt enkelt släpper tanken på att ALLT uppstod vid big bang och säger att något fanns innan. Då har man också sluppit ifrån den tröttsamma debatten med kreationister inte minst, som just brukar kunna pilla i big bang-argumentationen som ett salt finger i ett inte helt läkt sår. Nu slipper man höra att ”jaha, men varför uppstod universum då, var kom naturlagarna eller kvantmöjligheterna/whatever ifrån då?”.

För om man beskriver universum enligt någon av alla dessa framväxande alternativa hypoteser så slipper man problemet med att stå där med en början som måste förklaras. Då blir vårt universum, något som är en del av något mycket större bara. En bubbla bland oräknliga andra, en cyklisk process. Alternativen haglar och alla går ganska väl att på teoretisk fysikalisk och matematisk väg beskriva som rimliga. det är i a f inte så att fysikerna och kosmologerna står utan rimliga förklaringar.

Man brukar ju om man vill kunna jävlas med kreationer fråga dem var Gud kom ifrån – apropå orsak-verkan-problemet. Kreationister kan då på frågan: ”Jaha, men vem skapade gud säga: Ingen, gud är evig”  – och jag vet att många ateister och naturalister fnyser åt det som svar.

Men jag har själv alltid tyckt att det svaret trots allt är ganska ok i sin grund, om än totalt utan belägg bevismässigt. Och med tanke på att evigt återkommande cykliska universum, eller multiversum för den delen, också kan beskrivas med exakt samma fenomen – eller åtminstone: Så har det varit så länge vi öht troligen kommer att kunna veta.

Och det bästa av allt – är att det är förankrat i god vetenskap som bryter ny mark varje dag. Det är inte bara ett bevislöst tomt påstående taget ur luften så som den evige guden är. Men det (mer eller mindre) tidsmässigt eviga universumet gör att debatten om skapelse blir meningslös.


En av de alternativa hypoteserna som finns till den klassiska big bang-teorin är studs-principen, som bygger på iaktagelser kring gravitationens ibland repellerande beteende och universums ökande expansionstakt. Det finns andra varianter kring hur cykliska universum skulle se ut också.

Det kan givetvis hända att den klassiska standardmodellen kring big bang är i princip  fullständigt rätt och riktig – så som den var och att man helt enkelt får acceptera att vissa saker med universum är märkliga och ointuitiva – men eftersom den idag lämnar frågor obesvarade så är det troligare att den kommer revideras med tillägg och nya fakta kring det här med ”före”.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s