Inte min religion som skäggig nordbo idag år 2011

Jag har träffat många personer, inte minst nyhedningar, som talar om kristendomen som en utböling. En religion som trycktes på svenskarna och som knuffade undan den ursprungliga hedendomen. Hedendomen… ”som passar vårt kynne så mycket bättre”.

Detta är trams på många många sätt. Väldigt lite blev sämre i Norden för att det kristnades – om något alls. Och sen är hela den här romantiska bilden av hedendomen löjlig.

För det första är historiskt sett den nordiska hedendomen (asatron) som religion faktiskt yngre än kristendomen. Den har sina rötter i 400-talets germanska krigarkulturer och innan 600talet eKr finns den öht knappt alls att känna igen i det arkeologiska materialet som är distinkt för vikingatiden. Även om den kommer till norden några hundra år innan kristendomen så är det inte frågan om en urreligion direkt. Asatron är en germansk järnåldersimport.

Går vi längre tillbaka här än så är det inte frågan om samma religion alls längre. Här i norden hade vi en järnåldersreligion med rötter i bronsåldern och det neolitiska  jordbrukssamhället vars innehåll och lära för evigt kommer att bli okänt för oss mer än som arkeologiska fragment som tex bilder på hällristningar som vi då ska tolka och spekulera kring. Vi kan spekulera kring att vissa element troligen överlevde de germanska influenserna, men att mycket för evigt kommer vara ren spekulation.

Vi vet att den germanska religionen har rötter i indoeuropeisk import. Troligen kan vissa delar av asatrons panteon ha rötter i äldre nordisk religion (tex Tyr, Balder, Frej och vanerna överlag), men merparten är import. Att de nordiska jättarna (tursar och jotun) är det samma som titaner och jättar i grekisk mytologi är tex rätt uppenbart för alla som satt sig in i ämnet. Och guden Oden är ju den germanska versionen (Wōdanaz) av romerska  Merkurius troligen. Eller troligen, vi VET att Oden och Merkurius är samma gud med samma funktioner och ceremonier. Det visste redan romarna om att det var och skriver om det. Sen ändrar så småningom germanerna hans attribut allt mer ju tiden går. De lingvistiska, arkeologiska och historiska bevisen för den indoeuropeiska roten till ”vår” asatro är inte mycket att orda om.

Jag har läst rätt mycket fornnordisk mytologi på sistone och jag ser där en religion som vi dels vet väldigt lite om, och det vi vet är väldigt rörigt och ofta föremål för olika tolkning i de olika källor som finns från närliggande tid (medeltidens källor). Det är en väldigt intressant religion som kommer fram ur källmaterialet. Extremt rik på mytologiska berättelser om hjältar och monster som med lätthet kan konkurrera med de mest fantasirika fantasyberättelser. Därtill är kosmologin med 9 olika världar i/kring/på/under Yggdrasil är väldigt intressant. Även om vi inte vet så mycket om den biten då det skrivna materialet tyvärr utelämnar en del för oss idag.

Men bortom dessa sagor finns en annan verklighet. Ett ganska otrevligt element som genomsyrar religionen är hur den hanterar människovärdet. Barn har ingen roll i den utan moralen den predikar är att ålder ger visdom och de äldre och starkare skall åtlydas. Nu må kanske sverigedemokrater, kristdemokrater och medlemmar av PRO nicka belåtet åt detta, men konsekvenserna var att den vuxne patriarkens ord var lag (jo bokstavligt talat lag) och att barns värde blev helt utilitaristiskt bedömt. Barn som inte behövdes eller inte hade önskade egenskaper sattes faktiskt ut att dö i skogen. Och då snackar vi tex fullt normala pojkar som helt enkelt kanske inte var tillräckligt bra på att slåss.

Det samma gäller även gamlingar som inte längre var överhuvud i familjerna. Det här är en väldigt brutal människosyn som liksom inte är i perifirin av hedendomen, utan i dess moraliska kärna. Med en sådan moral är slaveri liksom inga som helst problem. Ingen reflekterar över hur fel det är och det genomsyrar därför samhället. Alla fria män hade trälar.

Troligen fanns det även människooffer i Norden, även om det bara kan beläggas från ett par små källor och spekulativt från tidigare religiösa kulturer innan asatron. Det här är också en kultur där konflikter oftast löstes med tand-för-tand-principen. Med resultatet att konflikterna i princip aldrig helt tog slut mellan bråkande släkten. Den här kulturen såg heller inga moraliska problem i att plundra och vikingarnas plundringståg och grymheten i dem blev etsade i de historiska källorna på kontinenten.

Jag är personligen rätt glad för att detta försvann. Det här är en av få religioner som aldrig direkt talar om ”den gyllene regeln” eller att man ska skydda svaga. Detta som vi vet om asatrons moral imponerar inte på mig och mina sekulära humanistiska värderingar. Javisst, en stor stark skäggig viking med yxa och spjut är coolt. Men bara i böcker och på film. I verkligheten är det någon som nästan skulle få en taliban att verka vara en humanist i jämförelse.

Jo jag vet. Jag har också sett strofen ur Havamal som moderna nyhedningar påstår skulle vara ett moraliskt rättesnöre. Men det är spekulation att detta skulle ha varit en ledstjärna för religionen som helhet. Väldigt lite när man tittar på beteendet med människoblot, slavar, plundring osv tyder på att man överlag följde dessa ord:

Fä dör,
Fränder dör,
Även själv skiljes du hädan,
Men ett vet jag som aldrig dör
Domen över död man.

Dvs vi talar om cherry picking. Moderna nyhedningar som väljer ut saker som passar deras moderna bild.

Och detta är ju saker vi vet. Det finns som sagt så oerhört mycket som vi inte vet. När jag läste arkeologi för snart 10 år sen så var den gällande tesen att man utövade all asatro i hemmet. Några konkreta belägg för tempel utanför medeltida påståenden om dem som tex det i Uppsala, fanns inte.

Med upptäckten av templet i Uppåkra som skedde under mina studier så kunde det där ju avgöras. Men vi vet fortfarande inget om hur det funkade ceremoniellt. Huruvida vi har ett prästerskap som sköter templet eller inte. Lägg därtill att ALLA skrivna källor går via kristna medeltida pennor som trots detaljrikedom ofta tolkar samma saker olika från varann. Och det säger ju sig självt – när en källa är skriven 300 år efter att kristendomen blivit ny officiell religion så kommer det man antecknar vara baserat på radikalt förvrängd hörsägen. Det behöver liksom inte finnas något som helst ont uppsåt i att förvränga materialet, det räcker med att tid passerar.

När man ser sk nyhedningar predika om hur fin asatron är så kan jag inte låta bli att störa mig. Dels är det ett fragment som de hyllar. Dels är det utvalda delar som de väljer att hylla. Dels skapar de ceremonier kring blot osv som vi inte alls kan säga görs på rätt sätt. Rätt som i ”så gjorde vikingarna”.

Jag diggar att man vill ha en religion som känns kulturellt och etniskt hemma och att det är kul att ranta runt Uppsala högar med lur och därefter blota lite brännvin på marken och tänka på blommor och bin tillsammans med sin käresta. I get that.

Ens egen fina varma kramiga nakna hedonistiska religion som nordbo som känns så rätt där i ljuset från en midsommareld – men det är inte vikingarnas religion som ni utövar – det är en modern version baserad på cherry picking av de fragment av den som vi öht känner till som är kryddad med en rejäl portion nationalromantiskt pladder, modern sexuell frigörelse, könsmässig jämlikhet osv, som är totalt historiskt inkorrekt.

Ingen historisk kontinuitet från vikingatiden till idag. Fullt av historiskt kända fel i trosystem, utövande och ceremonier. Fullt av moderna åsikter. Ja för all del – vi kan kalla det nyhedendom – men hedendom eller asatro är det inte som ni sysslar med. Tack och lov – för det är inget med det som är direkt bejakansvärt.

11 tankar på “Inte min religion som skäggig nordbo idag år 2011

 1. Faktum kvarstår att inna asatron eller kristendomen kom til Norden fans redan troendesystem med rötter i bronsåldern. Sen om den passar oss bättre än kristendomen kan vara osagt, men faktum kvarstår att kristendomen förmätet försöker säg att det bara finns en gud och en rätt tro. Nu är kanske inte bara sen nordiska urtron det enda exemplet på religion som är äldre än kristendomen. Sammantaget är allt en bra fingervisning att alla religioner är bogus och trams.

  Men i valet mellan Vitekrist och Oden, väljer jag alltid Oden 😉

  • Patrik: Jag väljer ingen av dem, men nog är Jesus, trots alla hans idiotiska egenskaper, avsevärt mycket mer sympatisk som fantasifigur än den germanska krigsguden Oden. Jag är humanist. Jag kan inte föredra en poesi-och-krigsgud.

   Då är väl isåfall Balder och Frej betydligt mer sympatiska.

   • Jag tycker inte Jesus var så sympatisk. Kika igenom efter schyssta bibelcitat på saker som Jesus slängde ur sig genom att läsa AteistBibeln på Twitter 🙂

    Naturligtvis är det självklara valet ingen religion alls. Men jag tycker inte Asatro är så mycket mer fredsälskande än Kristendomen inklusvie Nya Testamentet.

 2. ”Javisst, en stor stark skäggig viking med yxa och spjut är coolt. Men bara i böcker och på film.”

  Och i datorspel! Fast du kanske växt ifrån sånt?

  ”I verkligheten är det någon som nästan skulle få en taliban att verka vara en humanist i jämförelse.”

  Fast var de så mycket värre än samtida folk i deras närhet, som anglosaxare och kelterna på Irland?

  Sen skriver du att asatron är en germansk import. Men enligt vad jag vet (Wikipedia) så var germanernas urhem nuvarande Danmark, norra Tyskland, södra Sverige och norska kusten.

  Om jag inte missminner mig så är Oden en keltisk import. Innan dess så var Tyr (härstammar från samma indoeuropeiska gud som Zeus) den högste germanska guden.

  • Jag vet inte om jag håller med om att Oden är en keltisk import. Bore vara en Germansk import av Wutan. Men jag har haft fel förut…

   Jag tycker att allating som skrivs här visar att alla religioner hämtar nått frånalla andra och att det understryker att all religion är vidskeplig nonsens.

   Så vi verkar trots allt hittills står på samma sida 🙂

  • ”Javisst, en stor stark skäggig viking med yxa och spjut är coolt. Men bara i böcker och på film.”

   Och i datorspel! Fast du kanske växt ifrån sånt?

   Nejdå. Det händer ibland. 🙂

   ”I verkligheten är det någon som nästan skulle få en taliban att verka vara en humanist i jämförelse.”

   Fast var de så mycket värre än samtida folk i deras närhet, som anglosaxare och kelterna på Irland?

   Nja, kelterna invaderade väl inte någon vid den här tiden? Anglosaxarna kom ju från en nordgermansk kultur som var ganska lik vikingarnas (då den ju kom från bla Danmark på folkvandringstiden) så den räknas ju in i samma familj. Men nej, de var kanske inte så enormt mycket värre än alla andra, men nog var de rätt så jävliga. Det syns i borgbyggandet som i princip helt fokuseras på kuststäderna på kontinenten på 800-900-talet. Det var där faran fanns, och de vattnen ägde vikingarna.

   Sen skriver du att asatron är en germansk import. Men enligt vad jag vet (Wikipedia) så var germanernas urhem nuvarande Danmark, norra Tyskland, södra Sverige och norska kusten.

   Den är en sydgermansk import rent geografiskt (det som kallas ”östgermanskt” lingvistiskt). Områdena kring alperna och nordost som sedan blev kärnan i ostrogoternas rike. Det där med skandinavien och Danmark och Norge som du talar om handlar om protogermanska språkets ursprung och på bronsåldern. Det är inte det samma som det som åsyftar germansk kultur på järnåldern. Germansk kultur ändras enormt under påverkan från romarriket. Det går knappt att förstå vilken enorm påverkan Rom hade på även områden som det inte hade invaderat. Man talar om hellenism, men rom-ismen var minst lika stark.

   På 400-talet eKr utvecklas asatron i det som är dagens Tyskland. Dess äldsta rötter är inte norden utan det indoeuropeiska kulturarvet, keltiska inslag och romerska inslag – någonstans på centrala kontinenten. http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_Urheimat_hypotheses

   Här står också en del om de indoeuropeiska inslagen som går att känna igen i asatron: http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_religion

   Om jag inte missminner mig så är Oden en keltisk import. Innan dess så var Tyr (härstammar från samma indoeuropeiska gud som Zeus) den högste germanska guden.

   Ja men kelterna skapade Oden ur Merkurius. Möjligen finns det teorier (dåliga sådana) som talar om hur asarna var riktiga människor och att Oden var någon slags riktig krigare, kanske en scyth eller en hunn, men det ses som borderline pseudovetenskap. Men det skulle förklara hur han liksom kan vävas in med sin ”nya” stam asarna i asatrons äldre panteon med vaner.

 3. Det här med cherry-picking gäller ju intressant nog samtliga nyhedniska rörelser, inklusive de som tar intryck av afrikanska och amerindiska s.k. ”naturreligioner”, som i en individualistisk västerländsk kontext förstås handlar om kärlek, frigörande dans och kumbayatrummande trots att de så gott som alltid är sprungna ur hyfsat brutala krigarkulturer som innefattar kannibalism, människooffer, endemiska stamkrig och annat ”mys”.

  En annan intressant iakttagelse är att moderna nyhedningar, inte minst asatroende /fornsedare, generellt sett är övertygade vänstersympatisörer (med undantag för den mikroskopiska andel nynazister som fortfarande leker vikingar och lyssnar på Odins änglar). Nog för att det fornnordiska samhälle som formade den ”forna seden” var kollektivistiskt till sin natur, men kanske inte riktigt på det sättet som de föreställer sig…

  • Jag kan inte säga att en enda av de asatroende/fornsedare jag träffat är generellt vänster- eller nazisympasitörer. De flesta var faktiskt mellanmjölkssvenskar. Nu var den geografiska spridningen på de jag träffat väldigt dålig 🙂 Dvs från en stad. Men min poäng nog är att generalisera är farligt 🙂

 4. ”Eller troligen, vi VET att Oden och Merkurius är samma gud med samma funktioner och ceremonier.”
  Och Caesar var förstås en opartisk etnograf? Snarare påstods dyrkan hos en viss stam vid en viss tid påminna om guden Merkurius. Kanske en anpassning för att förenkla förbindelser och handel med Rom?
  Ursäkta, men gäller det här kravet på historisk korrekthet alla religioner?
  Vad skulle en tidigmedeltida människa säga om en kvinnlig prästs predikan?
  Är inte det Gamla Testamentet med moseböckernas lagar fortfarande en del av den kristna tron?
  Hur många kristna ledare PRAKTISERADE budet om att ”älska din nästa”.
  För mig verkar det betydligt mer sympatiskt med en levande religion anpassad till samhället än en enda evig och oföränderlig Sanning som alla ska böja sig för. Hade den fornnordiska religionen levt kvar någonstans hade den naturligtvis fortsatt att utvecklas.
  Visst, ”vikingarnas plundringståg och grymheten i dem blev etsade i de historiska källorna på kontinenten”, men problemet är väl att de kristnas mångdubbelt flera offer inte lämnat några källor efter sig… Visst kan man prata om romantisering, men jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att ett primitivt folk från en avkrok plötsligt kunde nå Asien, Afrika och Nordamerika!

  • kris08: Jo du har rätt i att en viss anpassning och övertolkning från romerskt håll fanns. Det finns ett begrepp för det också http://en.wikipedia.org/wiki/Interpretatio_Romana. Därtill har vi synkretism – dvs inkorporering av gudar och traditioner. Det var tvåvägs och även Rom tog till sig germanska religioners gudar och inte bara sina ”egna” (som var grekiska synkretioner och etruskiska).

   Men samtidigt finns det gemensamma ursprung för gudar och egenskaper som de delar som gör det till gudar från samma källa så att säga. Den germanska, etruskiska och grekiska pantheonen kommer ur den proto-indoeuropeiska.

   Visst, ”vikingarnas plundringståg och grymheten i dem blev etsade i de historiska källorna på kontinenten”, men problemet är väl att de kristnas mångdubbelt flera offer inte lämnat några källor efter sig…

   Ursäkta lite här, men vilka offer åsyftar du? Vi har skrivna källor för kristen tid, under hednisk tid har vi ringa eller inga alls skrivna källor – hur kan du mena att vi skulle ha bättre koll på hedendomens offer än på kristendomen? Det är helt enkelt inte sant. De flesta kungariken i kristen tid förde bokföring över händelserna i riket. De antecknade och bokförde mängden offer för farsoter, krig osv så att den ekonomiska balansen kring skatter osv skulle vara under uppsikt. Något motsvarande källmaterial för hednisk tid finns öht inte.

  • Glöm inte att många vikingar var kristna, åtminstone från och med 900-1000-talet. Bilden av vikingen som ”asatroende” är en grov förenkling för att inte säga nidbild med tanke på att några av de största och mest väldokumenterade vikingatågen organiserades av nordbor som tagit till sig Vite Krist.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s