Berättelsen om en man som blev full och klädde av sig naken

Första Moseboken om Noa med mina kommentarer. Ja jag hade lite att göra ikväll.

Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sade: ”Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem.” Men Noa hade vunnit Herrens välvilja.

Onda djur alltså. Elaka giraffer. Man kan inte annat än förundras vad det var för fel på djuren innan floden.

Detta är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud. Noa fick tre söner, Sem, Ham och Jafet.

Ingen fru? Kallas det ungkarlsfödsel då?

Men inför Guds ögon blev jorden alltmer fördärvad och full av våld. Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt vad människorna gjorde på jorden var fördärvligt.

Lite löjligt att bli sur över det man själv är upphovsman till liksom.

Han sade till Noa: ”Jag har bestämt att jag skall göra slut på alla människor, ty de har fyllt jorden med våld. Jag skall förgöra både dem och jorden.

Ja för man kan ju spöa folk till att begripa felet med våld liksom… Hänger intimt samman med hur Gud ser på det här med ansvar skulle jag tro. En som inte tar ansvar för hur hans ”barn” beter sig begriper ju inte så mycket om hur dåligt föredöme funkar heller troligen… De sociala myndigheterna skulle behöva kontaktas här.

Bygg dig en ark av goferträ och inred den med olika rum.

Fniss. Trä av gofer? Jag tänker mog på fel sorts gofer tror jag allt.

Bestryk den både invändigt och utvändigt med jordbeck. Så skall du göra arken: den skall vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög, och du skall göra ett tak på den med en halv meters resning. Ingången till arken skall du göra på ena sidan, och du skall bygga den i tre våningar.

Mindre än en finlandsfärja alltså. Och i den ska vad få plats?

Jag skall nu låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande varelser under himlen. Allting på jorden skall gå under. Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du skall gå in i arken tillsammans med dina söner, din hustru och dina sonhustrur, och av allt som lever, av alla varelser, skall du föra in i arken ett par, hane och hona, av varje art, så att de kan överleva tillsammans med dig.

Oj, det är någonstans mellan 10 och 100 miljoner arter djur det. Och det ska få plats ombord på den där lilla skutan? ALLT ska ju få plats. ALLT levande. Dinosaurier och sånt som uppenbarligen inte fick plats kan vi ju strunta att tänka på antar jag. Eller är det ”allt”?  Notera även att nu helt plötsligt nämns hustrur och annat kvinnfolk. Men några namn behöves inte.

Av de olika arterna av fåglar, fyrfotadjur och markens kräldjur skall ett par av varje komma till dig, så att de kan överleva.

Ett par av varje? Ok. Noterat siffran.

Du skall lägga upp förråd av all slags föda, så att ni har att äta, du själv och alla de andra.” Noa gjorde i allt så som Gud hade befallt honom att göra. Herren sade till Noa: ”Gå in i arken, du och hela din familj. Ty jag har funnit att du ensam är rättfärdig inför mig i denna tid. Av alla rena fyrfotadjur skall du ta med dig sju par av varje art, hanar och honor, och av alla djur som inte är rena skall du ta ett par, hane och hona -,också av himlens fåglar sju par av varje art, hanar och honor – så att de kan överleva på jorden.

Sju par? Av vissa två par? Hur ska man veta vilka som är rena och vilka som är.. orena? Bibeln nämner ju ett 20 tal arter liksom… övriga 99 999 980 arter får vi rådfråga Arne Weise om eller?

Om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jordens yta allt som finns till, allt som jag har gjort.” Noa gjorde i allt så som Herren hade befallt honom.

Noa var 600 år när floden översvämmade jorden. Då gick Noa in i arken tillsammans med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur för att rädda sig undan flodens vatten. Av de rena fyrfotadjuren och av de fyrfotadjur som inte är rena, av fåglarna och av allt det som krälar på marken kom ett par av varje art in till Noa i arken, hane och hona, så som Gud hade befallt Noa. Efter sju dagar kom flodens vatten över jorden.

Det år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades, och regnet strömmade ner över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken, och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur, vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap, de olika arterna av det som krälar på jorden och av det som flyger, både fåglar och alla andra djur med vingar. Alla kom de in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser. De kom, hanar och honor av alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom.

600 år. Det är fan gammalt det! Global översvämning på G då och två (eller sju) av alla ska få plats på finlandsfärjan. Lets go! En liten fråga först: Är det söt eller saltvattensöversvämning? Med tanke på att bibeln inte säger ett ord om att rädda söt eller saltvattensdjur. Du vet.. sötvattensfiskar i saltvatten och vise versa. Inte bra. En part är ju körd oavsett vad. Men vad är väl ett par hundra tusen arter hit och dit…

Då kom floden över jorden. Den varade i fyrtio dagar, och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden, och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden, tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än sju meter över bergen. Hela myllret av varelser på jorden gick under: fåglar, boskap och vilda djur, allt liv som jorden vimlade av, och alla människor. Allt som levde och andades dog, alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden, människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar: allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken.

Vattnet fortsatte att stiga över jorden i 150 dagar. Då tänkte Gud på Noa och alla de vilda och tama djur som var med honom i arken. Han lät en vind blåsa över jorden och vattnet började sjunka undan. Djupets källor och himlens dammluckor stängdes till, regnet hejdades och vattnet drog sig efter hand bort från jorden. Efter de 150 dagarna började vattnet minska. På sjuttonde dagen i sjunde månaden blev arken stående på Araratbergen. Vattnet fortsatte hela tiden att minska, och när den tionde månaden kom, på första dagen i månaden, blev bergens toppar synliga.

Skulle inte översvämningen vara i 40 dagar och 40 nätter? Vad är det här med 150? Och 10 månader? Wtf? Låter som någon bara namedroppar siffror. Eller att någon har dåligt minne om vad som ursprungligen var överenskommet… Och med tanke på att det ju framställs som att gud ”kom att tänka på” Noa så ligger nog det sista nära till hands.

Efter fyrtio dagar öppnade Noa ett fönster som han hade gjort på arken och släppte ut en korp. Den flög fram och åter till dess vattnet torkat upp på jorden. Sedan släppte han ut en duva för att se om vattnet hade sjunkit undan från marken. Men duvan fann ingen plats där den kunde vila utan återvände till honom i arken, eftersom det stod vatten över hela jorden. Då sträckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan ur arken ännu en gång.

Vad hände med korpen? Fick den sparken? Och va fan.. 40 dagar igen? Från när då räknat?

Om kvällen kom den tillbaka till honom, och då hade den ett friskt blad från ett olivträd i näbben. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan igen, och nu kom den inte mer tillbaka till honom.

7 meter med hav över bergen stod det innan. Det innebär rimligen 7 meter över Mount Everest. Det innebär att olivträd i mellanöstern (eller medelhavsländer), som kanske växter i torr miljö max ett par hundra meter öht överlevde en miljö med 8 kilometers iskallt mörkt massivt vattentryck på sig i flera veckor (skriver så för det där med 40 dagar och 150 är oklart för mig). Verkligen imponerande vilka sega olivträd. Skulle inte ALLT utplånas på jorden enligt tidigare utsago? Om det här trädet är en överlevare så misslyckades ju den planen. Rent allmänt är det ont om ord kring växternas öde. Men det kanske kan bero på något jag upptäckte lite längre fram i texten kopplat till etanol.

I Noas sexhundraförsta år, på första dagen i första månaden, hade vattnet torkat bort på jorden, och när Noa lyfte undan taket på arken fick han se att marken hade torkat upp. På tjugosjunde dagen i andra månaden var jorden torr.

Torr jord? Är det beskrivningen på att all mark är bra igen? Vi får väl också hoppas att den inte var saltskadad. Flera veckor med halvbräckt havsvatten, vilket det rimligen handlade om eftersom havens saltvatten+en fis sötvatten från regn och sjöar fortfarande är mer saltvatten än sötvatten hade inte direkt varit odlingsbar mark sen på ett par 1000 år.  Ja det lilla som öht fanns kvar sen havsströmmar och avrinning från när vattnet försvann var klart med myllan. Ahja. Detaljer.

Då sade Gud till Noa: ”Gå ut ur arken tillsammans med din hustru, dina söner och sonhustrur. Alla de djur av alla slag som du har hos dig, fåglar, fyrfotadjur och alla kräldjur som finns på jorden, skall du ta med dig ut, och det skall bli ett myller av dem på jorden; de skall vara fruktsamma och föröka sig.” Och Noa gick ut ur arken tillsammans med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur. Alla fyrfotadjur och kräldjur och fåglar, allt som myllrar på jorden, gick ut ur arken, den ena arten efter den andra.

Gick fåglarna ut?

Noa byggde ett altare åt Herren. Han tog fyrfotadjur och fåglar av alla rena arter och offrade dem som brännoffer på altaret.

Är det en så bra plan att offra djur när det bara finns några få ex av varje art? Kom vi inte undan rätt bra med bara några hundratusen döda dinosauriearter innan liksom? Jag vet inte, jag är ju inte Gud. Bara en stackars hedning som läst lite om hållbar ekologi och därmed känner sig manad att fråga…

Och Herren kände den blidkande lukten, och han sade till sig själv: ”Aldrig mer skall min förbannelse drabba marken för människans skull, för att hon alltifrån ungdomen har ett ont uppsåt. Jag skall aldrig mer förgöra allt levande,

Doften av BBQ kan stilla vreden hos vem som helst. Jag förstår till fullo att Gud blir belåten. Men som alla som läst bibeln vet så ändrar ju sig Gud igen sen. Uppenbarelseboken spår om kommande massmord. Vi kanske måste grilla mer igen?

Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er. Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt. Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna örterna. Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta.

Ajdå. Inga blodiga biffar på grillen alltså. Även om gud gillar BBQ så har han en petig palett. Gud är uppenbarligen glad i genomstekt fläskkött (för alla vet ju att nötkött inte ska vara genomstekt).

Och för ert eget blod skall jag kräva vedergällning. Jag skall utkräva den av varje djur, och av varje människa skall jag kräva vedergällning, om hon dödar en annan människa. […]

Noa var åkerbrukare, han var den förste som anlade en vingård. När han drack av vinet blev han berusad och låg naken i sitt tält.

Den förste åkerbrukaren som anlade en vingård? Ja det finns ju inte så jävla många fler än Noa och hans söner så att vad med det är viktigt att nämna? Eller jag börjar förstå varför vin är viktigt… Det knyter ju samman berättelsen.

Noa super alltså ner sig några verser längre fram från segelturens slut. Korkar upp efter alla strapatser och klär av sig naken. Fullt förståeligt. Jag har badat naken i fyllan. Jag känner till behovet.

Men det kan också förklara en del logiska luckor och inkonsekvens i berättelsen. Man känner sig i regel väldigt ”kreativ” på fyllan, men det är sällan bästa tidpunkten för nogrann dokumentation till berättelser som ska nyttjas som moraliskt rättesnöre för miljoner (och otroligt nog korrekt historievetenskaplig skildring för flertalet extraglada bibelvänner).

4 tankar på “Berättelsen om en man som blev full och klädde av sig naken

 1. ”Om kvällen kom den tillbaka till honom, och då hade den ett friskt blad från ett olivträd i näbben. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan igen, och nu kom den inte mer tillbaka till honom.

  7 meter med hav över bergen stod det innan. Det innebär rimligen 7 meter över Mount Everest. Det innebär att olivträd i mellanöstern (eller medelhavsländer), som kanske växter i torr miljö max ett par hundra meter öht överlevde en miljö med 8 kilometers iskallt mörkt massivt vattentryck på sig i flera veckor (skriver så för det där med 40 dagar och 150 är oklart för mig). Verkligen imponerande vilka sega olivträd. Skulle inte ALLT utplånas på jorden enligt tidigare utsago? Om det här trädet är en överlevare så misslyckades ju den planen.”

  Inte bara det. Vattnet måste ju ha sjunkit närmare 8000 m utan att Noah fattat något eftersom det var först när olivkvisten kom som polletten trillade ned. Han verkar ju inte ha varit den smartaste personen Gud hittade.

 2. jag blev av klädd helt naken fis från upp till tå
  alla mina kläder blev sålda till utomlans till turkiet där dåmm behöver dåmm mina kläder
  och hela gaderåben med kläder är åxå såldaåxå samma ställe
  inne skor = sandaler+ tåfflår åxå+ baddräkt+ bekini åxå
  nattlinne kort ermad långermad åxå natt linne åxå+ strumpbyxorna åxå+tåpp+ bhn
  pyamas kläder åxå
  kortermad pyamasbyxor occh långermad pyamas åxå+
  gymnastikkläderna åxå+ gymnastig skorna åxå blev sålda åxå till samma ställe
  så att jag har inget ting att ha på mej nej
  stringtrosor+ van liga trosorna åxå
  kortstrummpor+ knästrummpporna åxå
  blev sålda åxå+ baddräkt+ bekini åxå
  blev sålda till mutomlans åxå
  hela gaderåben med kläderna är bort sålda till samma ställe
  så att jag har ingentig att ha på mej nej nej nej nej nej nej nej
  alt är bort sålda
  så att jag sitter här bara nagen fis= tåpp läss hela livet
  och jag får inga kläder als att ha på mej
  och dåmm kåmmer inte hatt köpa inga kläder als åt mej heller
  så att jag måsste vara så här
  nagen fis = tåppläss hela livet
  jag har varitt så här nu i minst 41 år nu
  men det blir ännu längre åxå från nu tills jag dör
  åmm jag ser kläder då blir jag jätte sjuk
  då vet du

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s