Att ljuga som kristen är tydligen helt ok

I Svd kan man läsa ett brandtal till försvar för kristen tro och vetenskap. Som vanligt innehåller dyl brandtal alltid en uppsjö av fel, överdrifter, okunskap och stundtals rena lögner. Jag fokuserar på ett par rätt så viktiga påståenden i inlägget. Det finns mer i originalartikeln för den intresserade:

De svenska universiteten bildades en gång med en självklar bas i den kristna tron. Förnuftet och vetenskapen betraktades som verktyg för att bättre kunna förstå den värld som Gud skapat och placerat människan i. Dagens sekularister vill gärna påskina att förnuftet nu har frigjort sig och idag står helt frikopplat från den religiösa tron. Två doktorsavhandlingar som lagts fram i januari i år pekar på något helt annat.

Hör och häpna och stoppa genast pressarna. TVÅ (!) doktorsavhandlingar pekar på något annat. Öh, vänta nu… Riktigt så enkelt var det ju inte. För det första handlar inte alls doktorsavhandlingarna om hur kristen tro och vetenskap hänger samman, utan den ena försöker påvisa andra samband kring kristen tro och hälsa och ett löst kopplat bibliskt resonemang på ekonomi. De har alltså inte ett dugg med vetenskapsfilosofi kring religion och vetenskap att göra. För det andra och lika viktigt har författarna fel i sin skildring av relationen mellan universitet, vetenskap och religion. Det är förvisso fyndigt listig, men givetvis totalt ohederlig och ful retorik att göra så här som artikelförfattarna gjorde.

Det är fullständigt korrekt att universiteten en gång i tiden bildades, ofta med den kristna maktens uppmaning. Här kan man också nämna klostren, som ofta var rätt så kunskapsvänliga platser där personer som Occham bidrog enormt till en av modern vetenskaps grundpremisser kring enkla tankar. Platser som klostren där det i kristen regi upptäcktes en hel del mycket viktigt för kunskapsutvecklingen är inget jag förnekar. Jag har t om skrivit en lång artikelserie om medeltidens roll för kunskap. Inte minst blir universiteten som institution oumbärlig för vetenskapens utveckling.

Men riktigt så här enkelt kan eller får man ju såklart inte resonera. Vi talar om en tid då det inte fanns några som helst andra alternativ. Universiteten uppstår i en tid långt innan sekulariseringen börjar av västvärlden. En plats för teister och ateister att få förkovra sig i de kunskaper som den tiden kände till.

Sekulariseringen tar först fart på 1700talet. Exakt samtidigt som vetenskapen också tar fart. Innan dess är utvecklingen begränsad och sakta – pga de kunskapsmässiga hinder religionen skapar för fria tankar. Att religionens män skapar institutioner för tänkande, är inte det samma som att de därmed då själva bidrar till vetenskap i samma utsträckning.

Den kyrkliga kopplingen genom historien dög ju fint till en viss gräns, men när man inte bara längre tänkte katalogisera världen (sk knappologi) utan börja med riktig villkorslös vetenskap där syftet inte längre var att bevisa hur fantastisk gud var (ett krav från kyrkan för all vetenskap innan 1800talet i princip för att den inte skulle åberopa sedlighetsregler och moralregler och stoppa. Den som bröt det fick problem!) så krävdes något mer. En fri tanke där inga villkor längre fanns.

Det är därför som personer som Darwin är så viktiga eftersom han påvisade ett universum där den indirekta följden blev att skapelsen som begrepp blev extremt orealistiskt – när allt hela tiden förändras kring livet är en färdig skapelse en direkt enfaldig förklaringsmodell.

Att säga att kristendomen är viktig för vetenskap är att tänka väldigt snävt och direkt felaktigt. Den var viktig för vetenskapens institutioner, men efter några århundraden så växte institutionerna upp och mamma och pappa religion var snarare i vägen för utvecklingen som dessa inrättningar skulle leda till… med råge i vägen. Det är ju enkelt att bevisa med att bara titta på historien. Sekulariseringen kommer som ett resultat och intrikat samband med vetenskapens framväxt och de två tingen förstärker varandra. Kort och gott: Ju mer du kan om universum, desto mindre troligt blir bronsåldersgudar och sagor från mellanösterns öknar. En gång i tiden trodde folk att åskan var Tor som for över himmeln i sin vagn. Det är det få som tror idag, eftersom det är vidskepelse grundat på religion. Än idag tror folk på att det för ca 10000 år sen fanns en gud som skapade en kvinna ur en mans revben och sen slängde ut dem från paradiset när de hade mage att äta av kunskapens förbjudna frukt (vilket ju visar grunden i hur religionen ser på ”fel” kunskap). En vacker dag får vi hoppas att alla har övergivet sådant trams och tar sin världsbild från verkligheten och sin moral från pragmatisk och empatisk humanism.

Modern vetenskap, den föds på många sätt inte förrän på 1900talet. Det är först då som vi upptäcker tre viktiga fenomen. Dels att Gud är en dålig förklaring och ett hinder för fri tanke och att kyrkans män ofta sätter hinder i hjulet för alla tankar som påvisar detta. Dels att man måste ha kravet om falsifiering, metod och bevisbörda tydlig i korrekt vetenskap vilket vi inte hade innan 1900talet i princip och dels att vi inte alls kan så mycket som vi trodde när gud och vetenskap fortfarande hade ett äktenskap för 100 år sen, ett fenomen som inte minst genomsyrade ”naturvetenskapen” vid 1900talets början, då den tidens (idag av förklarliga skäl) helt bortglömda naturvetare fick för sig att de nu såg ”hela skapelsen” tack vare att de fick full koll på Newton, Aristotele osv. Sen vet vi ju hur det gick med den saken när Bohr, Einstein och grabbarna öppnade dörren som aldrig gick att stänga igen.

Många lever kvar i 1800talet än idag på våra universitet. De förstod aldrig riktigt vad det var som hände. Inte minst syns detta på teologiska institutioner där man fortfarande uppenbarligen sysslar med märkliga dogmatiska ovetenskapliga saker där lögner och trams är helt ok.

[…]Melders resultat bekräftas också av internationell forskning, där vi exempelvis kan nämna Michael McCullough, en icke-troende direktor för Evolution and Human Behavior Laboratory vid Miami University. Hans slutsats är att troende generellt är bättre på att nå långsiktiga mål, de är friskare och lever längre, är mindre deprimerade, lyckas bättre i skolan och missbrukar i mindre utsträckning än andra.

Nu har jag inte bemödat mig att titta på vad som verkligen sägs i den där forskningen, men eftersom verkligen ALLA andra studier som du kan hitta på nätet om du slår upp på orden ”atheists, level of education, literacy” osv på nätetpåvisar att ateister alltid inte bara är oerhört mycket mer bildade än den genomsnittlige kristne i världen, men även intressant nog oerhört mer kunnig om kristendomens lära än den genomsnittlige kristne i världen, så är givetvis det sista påståendet i deras mening antingen bara ren lögn, taget ur sin kontext, eller bara helt värdelös vetenskap som går emot vad all annan seriös forskning säger (jag plockar gärna fram referenser på beställning). Jag skulle tro att det rör sig om lögn eller taget ur sitt sammanhang – ja.. dvs lögn det också då.

Inställningen har därutöver en klart svag koppling även till den akademiska världen. Den ateistiske filosofen Quentin Smith har mycket bekymrat skildrat hur universiteten hade blivit nästan helt sekulariserade vid mitten av 1900-talet, men att någonting sedan har hänt i den akademiska världen: ”Naturalisterna har på kort tid insett att de bara är i knapp majoritet, och att många av de ledande tänkarna är teister … Gud är inte ”död” i den akademiska världen; han återuppstod vid slutet av 1960-talet och lever nu i högönsklig välmåga.”

Här är vi åter i den underbara världen med citat tagna ur sitt sammanhang och förvrängda. Med sådana här påståenden som detta ovan kan man få fram vilket skitsnack som helst.

För det första talar inte Smith om ateister vs ”folk som tror på bibeln, jesus och den guden” – vilket författarna medvetet struntar i att nämna eftersom de gärna vill framställa alternativet till naturalister som just detta. Nej i detta lösa begrepp med naturalister vs ”övriga” så har man betydligt fler deister än teister tex. Och av teisterna är det bara en handfull som är bibeltroende kristna. Det är liksom så USAs (det land där mätningar görs) demografi ser ut när man tittar på vad folk tror kontra deras utbildning (ni vet det som de ljög om innan) Det här har man undersökt eftersom bibeltroende kristna i regel också är de som vill att kreationism ska undervisas i.

The level of support for creationism among relevant scientists is minimal. Only 700 out of 480,000 U.S. earth and life scientists gave credence to creationism in 1987. Källa

Att det finns gott om ”troene på högre makt” på universiteten i USA är ingen nyhet. Obs USA. Men de är inte i närheten av några majoritetstal alltså. Siffror visar att omkring 25% av de som tar examen i USA på högskolor och universitet (och i den siffran räknas även alla de som går på konfessionella skolor!) som tror på en biblisk skapelse. Notera även att i detta räknas ”akademiker” som då har teologiexamen, prästexamen, religionsvetarexamen osv. Folk som ofta är bokstavstroende från början och som läser utbildningar med mycket tveksamt vetenskapligt värde.

Kreationism och mer ordagrann tro på bibeln är stark bland folk i USA. Ca 50% tror helt otroligt nog på en 10 000 år gammal jord skapad av en skäggig arg gubbe till gud som skickar folk runt i öknar och begär att de ska offra söner ”för att testa dem” likt en sadist.

Jo jag vet, det är absurt! Jag tycker det är ett under att jorden inte går under, med tanke på hur många dårar det faktiskt finns där ute.

Men denna religionstro sjunker dramatiskt i takt med utbildningsnivån. Det tar inte många sekunder att hitta info om just detta på nätet. Det är liksom inga sensationella påståenden hur religion och kunskapsnivåer alltid är varandras motpoler. Givetvis finns det undantag. Bildade kristna dräller det av. Både nu och genom historien. Men nu talar vi om de generella mönstren. De som påvisar läget generellt.

Givetvis måste vi inte tala om kreationister och bokstavstroende, bara för att vi talar om kristna. Men i regel är de som identifierar sig som kristna väldigt ofta benägna att försanthålla eller iaf se det som möjligt att kreationism/fundamentalismen kan stämma. De som inte gör det kallar sig i regel inte kristna heller, utan ”troende på en högre makt”. Att likställa dessa med kristna, som artikelförfattarna lite så där osubtilt gör, är ett klassiskt men väldigt ohederligt knep som kristna ofta gör i debatt där de vill påvisa att ateister står i ett hörn, mot en majoritet ”troende” där alla på något sätt står under den kristna fanan.

Det värsta med författarnas artikel är att jag inte är säker på att de illmarigt ljuger eller om de bara inte begriper att de resonerar helt felaktigt. Jag är rädd att de faktiskt inte kan hantera en diskussion kring hur vetenskapen och religionen har det tillsammans utan att få en massa skygglappar som gör att de återger och antyder saker som alltså blir direkt missvisande.

Vad är det nu bibeln säger om lögner och lögnare?

Gud lever i aktuell forskning. Javisst. Det forskas massor om religionens roll i samhället. Men att därifrån dra paralleller till att god forskning mår bra av kristendom är på ren och skär svenska: Lögn och förbannad dikt. Det är att göra en höna av ett hårstrå. En överdrift och en lögn.

4 tankar på “Att ljuga som kristen är tydligen helt ok

 1. Hej.
  Studsade till inför påståendet att ”ateister alltid inte bara är […] oerhört mer kunnig om kristendomens lära än den genomsnittlige kristne i världen…”

  Det låter ju helt orimligt. Hur menar du? Du skriver ”den genomsnittlige kristne” men inte ”genomsnittsateisten”. Menar du kanske att det finns en elit av ateister som kan mer om kristendomen än vanliga svenssons? DÅ tror jag dig men det är (medvetet?) otydligt skrivet.

  Eller avser ”den genomsnittlige kristne” en medlem av ett land med ”kristen” kulturbakgrund (som text Sverige) och inte en genomsnittlig bekännande kristen? Ja, då kanske en ateist *ibland* kan veta mer, men knappast vara ”oerhört mer kunnig”.

  Vad har du för belägg för dessa i mina ögon underliga påståenden?
  Tror du hade vunnit på att vara mer nyanserad i din argumentation för du vill väl inte ertappas med lögn eller att ta saker ur sitt sammanhang? 😉

 2. Förvisso görs sådana studier i USA, men jag ser ingen anledning att tro annat än att det ser ungefär likadant ut alltid i alla länder.

  Jag tror att det finns all anledning att tvivla på det — särskilt när det gäller Sverige. I det synnerligen sekulariserade Sverige är en förkrossande majoritet ateister (eller åtminstone i avsaknad av uttalad tro) per default. Svenne Banangren ägnar helt enkelt inte religion någon egentlig eftertanke. Han gifter sig i kyrkan och låter döpa sina barn av ren tradition, och det är det närmaste han någonsin kommer en kyrka. Troende är de som växt upp i en troende miljö, eller som genom personlig upplevelse av något slag blivit troende.

  I USA är det tvärtom. Där är en förkrossande majoritet troende per default. Deras kunskaper om Bibeln och religionshistoria är förmodligen inte stort större än Svenne Banangrens. Ateister i USA, däremot, har oftast kommit till sitt ställningstagande senare i livet, och har varit tvungna att tänka igenom det och läsa på. Det är inte konstigt att de därmed tillägnat sig en del kunskap. Att vara ateist i USA är ett aktivt ställningstagande på ett helt annat sätt än vad det för de allra flesta är i Sverige.

  • Dr M: Jo jag tänkte i de banorna med innan jag skrev. Jag missade inte alls den aspekten. Men jag kom fram till en annan slutsats. Dels är nog läget i USA mer representativt för världen än läget i Sverige. Dels tycker jag nog inte läget är riktigt så som du säger i Sverige. Undersökningar visar att vi har ca 10% uttalade ateister i Sverige. Det är inte så mycket mer än i USA. Den stora skillnaden ligger ju snarare i vad resten består av. Där Sverige har ca 10% fundamentalister, ligger siffran i USA närmre 50%. Och övriga är ju iUSA fortfarande folk som kallar sig kristna. I Sverige har vi vad jag kan minnas från SIFOs undersökning ca 75% som säger sig ”tro på en högre makt”.

   Så visst är Sverige mer sekulariserat än USA. Men jag är inte övertygad om att vi har så värst många fler ateister faktiskt, eller att våra ateister är mer av den enkla sorten, medans jänkarnas mer utgör en bildad elit.

   Jag förstår hur du tänker och din bild av USA håller jag med om och att deras ateister är mer ateister som ett resultat av bildning än uppfostran köper jag också. Men jag tror inte det är så enorm skillnad mot Sverige trots allt. Inte så att det förändrar något.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s