Geologi & Kreationism: Kol-14-metoden

I min förra bloggpost om datering gick jag in på hur absolut datering fungerar i sin grund och besvarade några vanliga missförstånd som kreationister överlag har kring detta. Den här bloggposten ska handla om en av de vanligare absoluta dateringstekniker som folk överlag hör talas om, nämligen kol-14-metoden (radiocarbon dating på engelska) som förtjänar en separat post. Det är en absolut dateringsmetod (dvs den ger på egen hand ett värde, men den kalibreras gentemot andra absoluta och relativa metoder.

C-14-metoden är kort och gott att man räknar ut isotopnivåerna mellan C12, C13 och den radioaktiva sönderfallande C14. Det här är en metod som bara duger till att datera organiskt material – dvs material som innehåller och består av organiskt kol (det finns oorganiskt). Genom att mäta nivåerna, de relativa sådana, kan man få fram en ålder på ungefär samma sätt som man får fram en ålder med andra absoluta dateringsmetoder av isotopnivåer. Den stora skillnaden här är just att det inte används primärt för att datera geologi, utan för att datera saker inom arkeologi.

Sönderfallet sker nämligen på tok för fort (halveringstid på ca 5000 år, totalt omätbara mängder efter ca 100 000 år)  för att det ska vara av intresse för geologer som jobbar med mycket långsammare processer. Undantaget då för kvartärgeologer som kan nyttja det för att ge relativa dateringar på tex isavlagringar som innehåller organiskt material. Men överlag är det mest arkeologer som nyttjar tekniken.

Allt levande absorberar de olika kolisotoperna och alla dessa kan säga oss olika saker om miljön det levande levde i. C14-upptaget är dock oförändrat oavsett livsmiljö och används istället enkom för datering.Det handlar om att efter att organismen dör, trädet, grodan, människan eller leoparden så startar klockan. Innan dess fylls det hela tiden på med nytt kol av de olika isotoperna – men efter döden så påverkas inte längre kolet i organismen och sönderfallet startar. Det håller givetvis på att sönderfalla under hela organismens livstid också, men det är först efter döden som det slutar att påverkas med nytt kol.

För den som vill sätta sig in i kemin kring hur C14 bildas i atmosfären så duger de flesta lexikon alldeles utmärkt och det finns ingen anledning för mig att gå in på de detaljerna. Jag ska istället prata lite om teknikens kalibrering och hur fel kreationisterna har när de påstår olika saker.

Man kan inte datera Jorden med C14.

Det är det ju ingen som påstår heller. Förvånansvärt ofta ser man kreationister stolt påpeka det som alla redan vet: C14 duger inte för att datera stenar eller dinosaurier med. Dels måste det vara organiskt kol, dels får det inte vara för gammalt. Det står liksom i ALLA uppslagsverk så sluta slå in dörren kring en kunskap som alla redan känner till. Det här är lite som att avslöja att jorden är rund.

C14 är opålitligt, för det kan påverkas av varierande mängder strålning.

Det är sant att C14-nivåernas sönderfall inte är en exakt fin kurva genom årtusendena. Det vet fysikerna om – för det är trots allt de som upptäckte det – inte kreationisterna. Därför har man kalibrerat C14 för att kunna avgöra avvikelserna (vilket inte nämns på kreationistiska hemsidor). Kalibrering sker dels mot andra radioaktiva isotoper, men även mot stratigrafiska bedömningar och dendrokronologi. I en del fall kan man även bedöma det mot historiska källor. Poängen är att man har fått fram en kurva som visar på hur C14 sönderfaller. Mot den här avvikelsen kalibreras sen alla mätningar och problemet – är inget problem längre. Det här var något fysikerna redan i metodens barndom upptäckte och började lösa. Förövrigt ger avvikelsen i kurvan aldrig för gamla åldrar, utan det handlar om ökade halter som leder till lite för unga åldrar. Vilket är intressant i sammanhanget när kreationister trots allt ofta påpekar en överdrift på vanliga vetenskapliga åldrar. Nu är det iaf så att om flertalet oberoende metoder visar samma ålder så stämmer denna ålder.

Men ibland när man daterar något så ger vissa resultat helt andra värden än andra. Forskarna väljer ut de värden som de vill ska stämma.

Det är sant att ibland avviker vissa värden. Men det handlar om uppenbara avvikelser. Det är inte så att forskaren gräver runt i en hög av dateringsresultat för att hitta en ålder som denne tycker passar. Nej vi talar om situationer där vi har ett 10tal resultat varav ett enskilt avviker. Om 9 av 10 visar ålder X – och en av 10 visar ålder Y så är det inte ålder Y som stämmer utan givetvis ålder X. Och det är så här forskarna ”väljer ut” resultaten. Att resultat kan kontamineras är det ingen som ifrågasätter – men det är inget problem. Så fort något verkligen måste dateras riktigt noga så gör man också det – och jämför med vad andra metoder kan visa för ålder. Det är oerhört sällan som man inte får det att stämma.

Kalibrering sker förövrigt på så sätt att man letar efter material som kan dateras på mer än ett sätt. Koraller tex, de innehåller ofta både organiskt material och tydliga asklager av inorganiskt material som med lätthet kan dateras med tex uran. En annan metod är att datera stalagmiter, som både innehåller C-isotoper och Uran som sönderfaller till Thorium.

Man kan även datera det mot att en träbjälke i ett hus trots allt innehåller både c14 och trädringar (dendrokronologi). Dendrokronologi duger lokalt för att datera saker upp mot 40 000 år – men i regel handlar det om 15 000 år. Har man tur finns det även historiska dokument som talar om åldern på huset. Det minst pålitliga i sammanhanget är dock inte helt oväntat just de historiska dokumenten. Folk ljuger ofta i gamla texter av olika skäl. C14-metoden är intressant nog inte speciellt säker på material som nyligen dött. Helst ska det vara några tusen år för att kontaminationernas tidspåverkan ska försvinna i resultatet. Saker som kärnvapensprängningarna under 1900talet stör rätt mycket av allt modernt materials värden, så det är lättare med äldre föremål.

C14 kalibreras mot Uran. Uran kalibreras mot C14. Detta är cirkelresonemang.

Nej, det är inget cirkelresonemang att säga att en dateringsmetod stämmer för att den är kalibrerad gentemot en annan. Hade vi bara haft två radioaktiva metoder som kalibrerades mot varandra och byggde helt på varandra och inget annat så hade sådan kritik varit befogad. Nu har vi många fler, varav vissa, som tex dendrokronologi inte är baserade alls på radioaktivitet. Metoderna är inte uppbyggda som ett korthus där allt faller om man drar väck ett kort. De står alla fint separat – de har bara finjusterats mot varandra. Kalibrering innebär inte att man ställer om något så att det stämmer gentemot det andra – utan att det finjusteras. En väsentlig skillnad.

Återigen gäller slutligen och sammanfattningsvis samma principer kring varför C14 är pålitligt som gäller för andra absoluta dateringsmetoder:

  • Flera mätningar som visar samma resultat visar oss en statistiskt sannolikhet för att de stämmer som bara någon som inte förstår varken logik eller vetenskap kan blunda för.
  • Metoden används ofta tillsammans med andra dateringsmetoder, både för att kalibreras, men även bara parallellt. Grundläggande naturvetenskapligt tänkande säger oss att om separata metoder ger samma resultat så stämmer detta resultat garanterat. Inget kan bli säkrare än mätningar och resultat som är oberoende, repeterbara och som stämmer.
  • Kreationister vägrar lyssna på detta. Således har de inget intresse av sanningen kring C14-metoden. Den här personliga aspekten borde de som står och tvivlar fundera på lite hårdare. Varför tror ni att vetenskapsmännen skulle ljuga? Vad är anledningen? Jag kan ju trots allt ganska enkelt besvara kritiken kring C14 med svar som inte återfinns i era informationsbroschyrer eller på era hemsidor. Säger er inte detta något om vem som är pålitlig och att personerna som gapar högt om brister med C14 kanske inte vet vad de talar om? Om du svarar nej på den frågan utan att blinka: Då är du faktiskt inte alls intresserad av fakta.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s