För mycket åsikter i VoFs motivering av årets förvillare

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utser varje år en folkbildare och en förvillare. Oftast är det bra beslut, men i år tycker jag inte att VoFs utnämning av förvillare höll speciellt god kvalitét. Inte om man ser till motiveringen.

Det handlar absolut inte om att jag vill försvara Stockholmsinitiativet (vilket nu alla VoF-fans kommer tro, vad jag än säger fortsättningsvis). Sthlmsinitiativet består sannerligen av ett gäng högkäftade konspirationsteoretiker och pseudovetenskapsförespråkare. De ska verkligen ha priset.

Men de ska ha det för rätt sak.

De ska ha det för att de så kategoriskt väljer ut data som stöder sina ideer. Hur de sysslar med cherry picking. Hur de kategoriskt förlöjligar och hånar seriös etablerad och självständig vetenskap i konspiratoriska ordalag är inte ok och för att de väldigt ofta har konkret fel på grundläggande vetenskapliga faktum, eftersom de i regel ofta uttalar sig utanför sina kompetensområden. Hur de har mage att säga att klimatförändringar med ökad global värme är pseudovetenskap, eftersom snön faller på dem i deras små villor i Sthlm. Dvs deras korkade pöbelmässiga ”tänk-själv”-attityd.

Stockholmsinitiativet är en liten pseudovetenskaplig böld i samhället som ges på tok för mycket utrymme i debatter osv. Jag köper allt detta till fullo.

Men när VoF motiverar utnämningen kring följande saker, så kliver de ut från evidensbaserad vetenskap och in i en diskussion som helt kretsar kring åsikter, politisk ideologi och i bästa fall hypoteser. Där hör VoF inte hemma.

”Politiska klimatmål är meningslösa”Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativet hävdar att klimatpolitiken leder till miljöförstöring, svält och fattigdom. Det som står klart är att stigande globala temperaturer hotar tillgången på färskvatten och medför allvarligare och mer regelbunden torka. Dessutom riskerar stigande havsnivåer att översvämma låglänt bebyggelse och odlingsbar mark som försörjer en väsentlig del av Jordens befolkning. Att inte agera för att begränsa utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen vore oansvarigt.

Det här stycket handlar om två saker. Dels en rent ekonomisk diskussion där konsekvenser kring besparingar hanteras fel av VoF. Det är nämligen så att om man tvingar länder till besparingar, länder som inte har så stor rikedom, men växande befolkningar, så kommer man oundvikligen också tvinga dessa länder till mer fattigdom. Du hittar få nationalekonomer som skulle säga annat.

Det är lätt för en rik västerlänning att sitta och säga att folk minsann måste spara, när vårt välstånd trots allt vilade på en energipolitik som tillät en stor konsumtion. Det är oansvarigt att avfärda detta på basis av att det vid en klimatförändring skulle bli mer torka och mer elände ”ändå”. Framförallt eftersom det är rena åsikter som VoF ger sin grund i för motiveringen. Det finns nämligen inga som helst belägg för att Kyotoprotokollet skulle förbättra klimatet. De siffror jag sett talar optimistiskt om en fördröjning av förändringarna med 6 år. Och övriga hårdare avtal skulle inte förbättra det hela mycket mer heller. Inte om man ser till konsekvenserna av vad som sker istället med länder som hålls tillbaka ekonomiskt och därmed fortsätter i fattigdom.

Huset brinner. Det hjälper troligen föga att sluta slänga på bensin och tro att det stoppar branden. Man måste börja släcka istället.

Det handlar istället om att vi, om vi verkligen var ansvarstagande på riktigt, slutade slösa tid på klimatavtal som ändå bara fördröjer eländet som bäst, och istället la ner tid och resurser på två andra saker: Förbättring av världens fattiga länder, så att de kan rusta sig mot förändringen bättre och åtgärder. Det dräller av seriösa förslag på hur vi faktiskt ska kunna bekämpa problemet. Varav aktiv bekämpning av försurning av haven troligen är det viktigaste eftersom havet, när det försuras, inte bara tappar viktiga ekosystem, det leder till en positiv feedback i systemet där mer CO2 frigörs ur sedimentär berggrund pga surheten.

Det trista är att det har ingen betydelse för haven om vi så idag slutade helt med CO2-produktion. Systemet verkar vara självgående redan. Dvs tröskeln är passerad. Och havet som system är långsamt, dvs även om inputen slutade idag, så skulle det inte vända i havet förrän om 100 år. Tidigast.

Det här är inte MINA åsikter. Detta är den bild nästan ALLA klimatforskare jag har undervisats av ger. Och jag har, tillskillnad från dig, kära läsare, läst och tagit högskolepoäng klimatforskning på mastersnivå vid Lunds universitet. Dessa forskare ger inte jättemycket för IPCC och Al Gore när man frågar dem. Inte för att de inte tror på klimatförändringar, utan för att de inte tror på just politiska avtal kring begränsningar av utsläpp som lösningen. De dagarna då det kunde ha förbättrat något är passé. Det IPCC sysslar med är snarare kosmetika för politiker att kunna nyttja. På den punkten har klimatskeptikerna rätt. Det finns faktiskt inga som helst vetenskapliga eller ekonomiska belägg alls för att de politiska avtal som skrivs eller strävas efter skulle hjälpa mer än det skulle stjälpa. Inga. Så det ska VoF akta sig för att åberopa.

Det märkliga är att trots att jag egentligen rent praktiskt ger utlopp för en mer alarmistisk bild av framtiden är vad de uttalade klimatalarmisterna gör, så hamnar jag i debatt i samma kategori som klimatskeptikerna. Och just därför känner jag inte heller för att hålla en snäll ton tillbaka.

Jag anser seriöst att det troligen är oerhört skadligt för våra chanser till överlevnad som art om vi börjar införa avtal där vi rika i västvärlden börjar ställa krav på framväxtekonomierna att dra i sina bromsar – bara för att vi – som redan rika kan göra så utan att skada vår ekonomi. Egentligen behöver jag inte bekymra mig för att världen kommer tvinga sig själv in i fattigdom, för det kommer aldrig att ske. Inga avtal som seriöst skadar ekonomin och därmed utvecklingen och möjligheterna att bekämpa klimatproblem kommer skrivas under. Som tur är. De kommer troligen göra så av egoistiska skäl. Men det paradoxala då, ur naiv klimatalarmistisk synvinkel, är att de troligen gör det rätta.

Detta smått fanatiska beteende från klimatalarmisterna, där det i princip handlar om ”antingen är du med oss eller så är du mot oss” är saker jag hade hoppats bara idioter som George Bush kunde kläcka ur sig i sitt krig mot terror. Men jag skulle önska att jag slapp se det i undermeningen hos VoFs motiveringar kring pseudovetenskapliga utmärkelser.

VoF

10 tankar på “För mycket åsikter i VoFs motivering av årets förvillare

 1. Ärligt talat förstår jag överhuvudtaget inte hur du resonerar.
  Du skriver under (politiska klimatmål är meningslösa) följande: ”Det här stycket handlar om två saker. Dels en rent ekonomisk diskussion där konsekvenser kring besparingar hanteras fel av VoF. Det är nämligen så att om man tvingar länder till besparingar, länder som inte har så stor rikedom, men växande befolkningar, så kommer man oundvikligen också tvinga dessa länder till mer fattigdom. Du hittar få nationalekonomer som skulle säga annat.”
  Det enda VoF förespråkar är en minskning av utsläppen av växhusgaser. Att du kan läsa in prioriteringar och fattigdom i detta är för mig obegripligt. Naturligtvis kostar detta en viss summa pengar men det är ju de rika länderna som ska stå för notan.

  I övrigt var hela motiveringen från VoF följande:
  Till Årets förvillare 2010 utses lobbygruppen Stockholmsinitiativet. Stockholmsinitiativet ägnar sig huvudsakligen åt att förneka det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen, presentera hemmasnickrade och ofta självmotsägande teorier om hur klimatet ”egentligen” fungerar, sprida konspirationsteorier, samt förmedla obekräftade rykten och ogrundade anklagelser mot klimatforskare.

  Stockholmsinitiativet driver uppfattningen att mänskliga utsläpp av växthusgaser inte nämnvärt påverkar klimatet. De anser därför att alla politiska försök att mildra den pågående globala uppvärmningen är meningslösa eller skadliga.

  ”Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.” – Stockholmsinitiativet
  Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller kvar värme som annars skulle strålat ut från jorden. Utan den skulle Jorden vara i genomsnitt cirka 33 grader kallare än idag. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären, ökar också den värmande effekten. Genom praktiska experiment, satellitdata och bokföring över förbrukningen av fossila bränslen är det visat bortom rimligt tvivel att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat.

  ”Politiska klimatmål är meningslösa” – Stockholmsinitiativet
  Stockholmsinitiativet hävdar att klimatpolitiken leder till miljöförstöring, svält och fattigdom. Det som står klart är att stigande globala temperaturer hotar tillgången på färskvatten och medför allvarligare och mer regelbunden torka. Dessutom riskerar stigande havsnivåer att översvämma låglänt bebyggelse och odlingsbar mark som försörjer en väsentlig del av Jordens befolkning. Att inte agera för att begränsa utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen vore oansvarigt.

  “Föreningen ska (…) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.” – Stockholmsinitiativet
  Stockholmsinitiativets medlemmar har synts i dagspress, medverkat i TV och radio samt varit mycket aktiva på internet. De väljer att istället för vetenskap sprida konspirationsteorier och återberätta lösa anklagelser mot seriösa forskare inom klimatområdet. Om ny forskning visar att dagens klimatförändringar inte beror på mänsklig aktivitet vore det en sensation som förtjänar att granskas från alla vinklar. Stockholmsinitiativets ensidiga och ofta felaktiga rapportering av endast sådant som kritiserar klimatvetenskap, motiverar en förvillarutmärkelse.

  Markus

  • Markus: Jag har inte sagt att de inte ska ha utmärkelsen. Var vänlig läs vad jag skriver ordentligt innan du kommenterar. Jag kommenterar fö vad VoF säger. Jag läser öht inte in något. Menar VoF annat än vad som står så får de ju skriva ut det ordentligt.

 2. Hej Daniel,

  Jag förstår din kritik och tar till mig av det. Samtidigt avsåg jag inte att stycket som du citerar, som besvarar påståendet att ”Politiska klimatmål är meningslösa” skulle ses som det som ”motiverar utnämningen”. Snarare är det stycket ett av tre stycken som utgör kritik mot Stockholmsinitiativets platform, dessutom det minst viktiga (sista) av de tre.

  Jag hoppas att du noterar att vi inte – och inte heller Stockholmsinitiativet – närmare specificerar vilka åtgärder som sägs leda till miljöförstöring, varför de är politiska, eller vilka åtgärder som vore ansvarigt att ta för att förhindra översvämningar eller bristande färskvattenförsörjning. Det kanske var att gå för långt att påstå att inaktivitet inför dessa hot vore oansvarigt, för mycket av en ”politisk åsikt”, men jag tycker inte det.

  Här är det givetvis väldigt lätt för någon som företräder Stockholmsinitiativet att till exempel säga ”Vi ifrågasätter åtgärd X för att den åtgärden är jättedålig och ni kritiserar oss för vårt ställningstagande – tycker ni alltså att X är ansvarsfullt?”, men det vi kritiserar är inte en specifik åtgärd, utan påståendet att politiska åtgärder, samtliga tänkbara, är meningslösa. En sådan kritik vore att flytta målposterna och sätta in vår kritik i ett sammanhang där den inte yttrades.

  Om Vetenskap och Folkbildning hade, i vår motivering, hävdat att en viss specifik åtgärd eller typ av åtgärder vore den bästa vägen att gå, hade jag helt hållt med om att vi som styrelse gått emot våra stadgar som påbjuder att vi skall vara partipolitiskt neutrala. Formuleringen vi till slut valde, anser jag fortfarande vara neutral.

  Vad tycker du?

  Detta vet du givetvis bäst själv, som har studerat klimatologi, men IPCC sammanställer information från ett väldigt brett fält till ett format som är läsligt (långt, men läsligt) även för en bredare publik. Dessutom sammanställs en ”Summary for policymakers” som är en ännu kortare variant eller som du själv så bra uttrycker det, kosmetika för att politiker skall kunna ta till sig och använda materialet, för att politiker inte kommer att gå till källmaterialet.

  > ”På den punkten har klimatskeptikerna rätt. Det finns faktiskt inga som helst vetenskapliga eller ekonomiska belägg alls för att de politiska avtal som skrivs eller strävas efter skulle hjälpa mer än det skulle stjälpa. Inga. Så det ska VoF akta sig för att åberopa.”

  Jag hoppas att du åtminstone håller med om att det finns belägg för att minskade utsläpp skulle hjälpa – med reservation för extrema varianter av innebörden av ordet ”hjälpa” – och att overksamhet knappast kommer att lösa den biten.

  • Mycket bra svar! Daniel har inte nödvändigtvis fel, men ibland verkar han har lite svårt att vara ödmjuk och reagerar ofta aggresivt när något vid första anblicken inte bekräftar hans egna åsikter.

   (Bli inte sur nu Daniel, jag förstår att du medvetet spelar den här rollen för att provocera!)

   • Nej då, jag är inte sur. Men just nu har jag av (positiva) personliga skäl svårt att svara på saker i min blogg. Återkommer så fort det går. Den som har tålamod kan ju återvända och titta efter om ett par dagar, alternativt prenumerera på kommentarerna.

  • Per: Tack för din kommentar. Jag vidhåller att trots din förtydligan på vad som åsyftades så har jag fortfarande rätt i sak. Det är i bästa fall bara en ordentligt otydlig formulering av VoF, och då är kritiken fortfarande relevant.

   Jag hoppas att du åtminstone håller med om att det finns belägg för att minskade utsläpp skulle hjälpa – med reservation för extrema varianter av innebörden av ordet ”hjälpa” – och att overksamhet knappast kommer att lösa den biten.”

   Nej jag tror faktiskt inte det hjälper eftersom det, som jag sa, handlar om hur fort havet kan reagera på förändringar. Och havet är för långsamt för att den här sortens åtgärder (besparingar, återhållsamhet och liknande) ska hjälpa mer än det stjälper. Det har ingen betydelse ifall vi stoppar all produktion av co2 idag. Ingen. Systemet fortsätter i minst 100 år till i lagg.

   Det är rika välmående länder med stagnerad befolkningstillväxt som kan hantera en global uppvärmning, inte fattiga länder som hålls tillbaka. Därför måste man se till att höja standarden för så många som möjligt. Och det gör man inte med ”hållbart leverne” när det formuleras så som det nästan alltid gör (och alltså inte i extremfall).

   Faktum är att det har föreslagits flertalet åtgärder för att bekämpa klimatförändringen aktivt (och inte passivt som besparingar i bästa fall kan göra). Som geovetare intresserar dessa givetvis mig. Men det är skrämmande vilket ideologiskt och ovetenskapligt motstånd det finns mot geoprojekt. Havens försurning tex. Skulle man tämligen lätt kunna åtgärda om man bara ville. Och då verkligen göra något åt co2-effekterna.

   Få är medvetna om vilket problem co2 är för haven och hur självgående havssystemet blir och hur det i sin tur sen påverkar allt i atmosfären. Då hjälper bara åtgärder, inte att sluta fylla atmosfären med co2.

   Jag ser ”hållbart leverne” – som är en god tanke – men ack så naiv – ligga i klass med frenologi i vetenskaplighet. Kontextuella sanningar som bygger cherry picking av variabler och okunskap om massor av okända variabler – som sedan analyseras starkt influerade av ideologi snarare än kliniska fakta.

   Klassikern: Köp närproducerat – för det är bättre än långväga producerat för miljön.

   Det kan stämma. Men det är ingen universell sanning. Det kan lika gärna vara totalt fel. Faktorer som hur effektiv odlingen är, hur effektiv grossisthanteringen är osv spelar lika mycket roll och där har ofta stora industrier bättre och effektivare hantering. Dvs istället får vi med lokalproducerat flera ineffektiva småtransporter istället för en större. Inte alltid givetvis. Men ibland.

 3. Nu förstår jag inte. Att haven är stora koldioxid- och värmesänkor betyder att förändringar av utsläpp kommer att fördröjas – få en lagg, som du säger. Du verkar till och med mena att det ger en fördröjning på 100 år. Så vad är det du egentligen invänder emot? Även om en åtgärd idag inte får effekt förrän om ytterligare 100 år är det väl ändå bättre att påbörja den åtgärden nu, så att vi inte får 200 år i lagg för att det tog människor som dig 100 år att börja vända trenden.

  För om du har rätt i din uppskattning om 100 års lagg så är det vi ser idag resultatet av sådant som hände för 100 år sedan. Tänk då vad som händer när vi börjar känna av resultatet av dagens utsläpp.

  Havet löser otroliga mängder koldixoid vilket, om jag förstått rätt, gör dem surare. Förklara gärna hur man väldigt enkelt kan åtgärda det.

  Dina funderingar om ”hållbart leverne” har tyvärr ingenting med mig att göra. Jag har inte nämnt några av de idéer du nämner och jag anser att det skulle ta oss för långt ifrån ämnet att diskutera dem. Om det hjälper så håller jag med dig om flera av de saker du tar upp.

  / Per

  • Per: Då släpper vi hållbart leverne även om jag i allra högsta grad tycker det har med diskussionen att göra.

   Vad gäller det med haven så byggde det på det jag sa i min originalpost, jag utelämnade därför vissa saker i mitt svar. Men vi kan ta det igen och mer i detalj. Haven reagerar som sagt långsamt på förändringar i atmosfären, eftersom de är så enormt mycket mer rika på CO2 än atmosfären (minns inte siffrorna exakt men jag har för mig att det finns 40 000 miljarder ton CO2 i havet mot 700 miljarder ton i atmosfären). Det beror inte bara på proportionen, men även på att det är en långsam cirkulation. Stort trögt system helt enkelt. Atmosfären reagerar ju däremot i tidpunkter på timmar till 10talet år som mest. Ett snabbt system. Det krävs alltså många år av mycket stora halter CO2 för att påverka havet. Och det är havets temperatur som styr allt vad gäller klimatet i princip.

   Det tar tid för en förändring i haven, oavsett vad vid ytan att påverka temperaturer och kemi vid botten. 100 år är minimiåldern man kan tänka sig, men vissa förändringar tar omkring 1500 år har jag fått lära mig när vi pluggade oceanografi.

   Poängen är att systemet blir självgående tillslut och skapar sin egen ökning. När CO2-halterna når en viss gräns så får vi positiv feedback i systemet och det producerar helt på egen hand en ökande mängd CO2 och metan (som skapar mer metan och mer CO2 i retur).

   Det jag åsyftade var att om vi idag slutade helt producera CO2 så skulle det tidigast märkas i haven om 100 år. Och innan dess har tröskelvärdet för ett självgående system nåtts för länge sen, även enligt de mest optimistiska beräkningar jag sett. Det finns ju olika teorier kring när tröskeln för självgående är nådd. Vissa säger 50 år. Vissa 10. Men många menar att den redan kan vara nådd (det är något som man inte bara bevisar i en hast heller som du säkert förstår – kanske inte alls).

   Dvs jag menade inte att vi kan skita i utsläppsvärdena för att effekten inte skulle märkas förrän om 100 år. Vilket skulle vara rätt så elakt av mig för framtidens människor. Jag menade bara att tröskelvärdet, som av någon anledning inte nämns idag lika mycket som det gjordes för några år sen i debatten (vilket får mig att misstänka att debatten idag mest är politiska floskler) är den kanske viktigaste variabeln till varför vi borde satsa framåt mot lösningar på problemet (försurningen av haven inte minst, eftersom sura hav inte bara blir ekologiska katastrofer under så här korta tidsperspektiv, men framförallt blir enorma maskiner för produktion av växthusgaser då låga phhalter bidrar till vittring av karbonater i marin berggrund – och det är i dessa som de stora depåerna av CO2 finns på jorden).

   Jag tror inte på besparingar och inskränkningar i CO2produktionen av den här anledningen. ”Det kan ju inte skada” – är ju precis vad det kan rent socioekonomiskt. Geoprojekten som behövs i framtiden kostar så mycket att vi måste se till att ha resurserna att bemöta problemet.

   Som exempel talas det bland en del geologer och ingenjörer rent hypotetiskt om att man skulle kunna tänka sig att bryta ner X antal kubikkilometer av kalkstensberggrund, tex vid Dover, och kalka havet vid strategiska punkter för cirkulation. På så sätt höja Ph-väret. Förvisso innehåller kalksten massor av C, men på det här koncentrerade sättet är effekten av ph-ändringen mycket mer påtaglig än bildandet av ny CO2.

   Det är typiskt sånt här som framtidens forskare kommer behöva brottas mer med – och då krävs det stora resurser som inte är kompatibla med politik som går ut på att begränsa CO2produktion och därmed världens ekonomi.

 4. Pingback: Relevant och god kompetens i klimatfrågor | Asebeia

 5. Pingback: Klimatfrågan: Var jag står | Asebeia

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s